Ga verder naar de inhoud

Individuele pensioentoezegging: deadline voor aangifte bij FSMA

22.02.2022

Deed je vorig jaar een individuele pensioentoezegging aan één of meerdere werknemers? Dan moet je daarvan uiterlijk op 31 maart aangifte doen bij de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

Wat is een individuele pensioentoezegging?

Een individuele pensioentoezegging is een aanvullend pensioen dat je occasioneel, om persoonsgebonden redenen, toekent aan een individuele werknemer en/of zijn rechthebbenden, op basis van een overeenkomst die je uitsluitend met die werknemer sluit.

Het gaat dus niet om collectieve aanvullende pensioenen die je aan alle of een bepaalde categorie van werknemers toekent, zoals een groepsverzekering of een collectieve pensioentoezegging beheerd in een pensioenfonds.

Waarom dan een kennisgeving?

Aan de hand van die kennisgeving controleert de FSMA of Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten of het om een geldige individuele pensioentoezegging gaat:

  • de pensioentoezegging moet occasioneel toegekend zijn aan een bepaalde werknemer en/of zijn rechthebbenden, om persoonsgebonden redenen. Een toezegging aan meerdere werknemers van een zelfde categorie is niet individueel, maar collectief.
  • in de organisatie (technische bedrijfseenheid) moet al een (collectief) aanvullend pensioenstelsel voor alle werknemers bestaan (hetzij op organisatieniveau, hetzij vanuit de sector georganiseerd). Daarom vermeld je in de aangifte de contactgegevens van de beheerder (groepsverzekeraar of pensioenfonds) van het aanvullend pensioenstelsel van uw organisatie (rubriek 4 van het formulier) (*)
  • Om sancties te vermijden, mag je bovendien geen individuele pensioentoezegging doen tijdens de laatste 36 maanden voor pensionering of SWT of voor het sluiten van een overeenkomst met de werknemer over een Canada Dry- of pseudo-SWT-regeling.

(*) Ter info: het OFP Pensioenfonds van de Vlaamse Socialprofitsector (Sainctelettesquare 13-15, 1000 Brussel, erkenningsnummer 50601) beheert een sectoraal (collectief) aanvullend pensioenstelsel voor alle werkgevers van paritair comité 329.01 die rechthebbende werknemers tewerkstellen. In deze FAQ kan je nagaan of al je werknemers rechthebbende zijn en dus onder het sectorstelsel vallen, of dat zij tot een uitgesloten categorie behoren.

Hoe doe ik die kennisgeving?

Je vult het formulier WAP-4 in dat je terugvindt op de website van FSMA, rubriek Toezicht > Pensioenen > Aanvullende pensioenen > Werknemers > Circulaires en mededelingen.

Je stuurt het document aangetekend naar:

FSMA - departement Toezicht op de IBP’s en de Aanvullende pensioenen, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel.

Anderen lazen ook dit:

Verhoging van het algemeen minimumloon vanaf 1 september 2022

In juli 2022 werd de spilindex opnieuw overschreden. Daardoor stijgt ook het algemeen minimumloon (of ggmmi) in onze sector nog maar eens in september 2022 met 2%, tot 1.879,13 euro.

Haard- en standplaatstoelagen (vanaf 1 september 2022)

De werknemers van de door de Vlaamse overheid decretaal gesubsidieerde instellingen voor maatschappelijk opbouwwerk hebben onder bepaalde voorwaarden recht op een aanvulling bij hun baremaloon in de vorm van een haard- of standplaatsvergoeding.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!