Ga verder naar de inhoud

Indexering maximumbedrag kilometervergoeding per kwartaal

23.11.2022

Voortaan een aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding per kwartaal in plaats van jaarlijks, en een eenmalige uitzonderlijke verhoging met terugwerkende kracht voor de periode van 1 maart tot 30 juni 2022. Dat zijn de belangrijke maatregelen die bekrachtigd werden in het koninklijk besluit van 10 november 2022 en gepubliceerd op 16 november 2022.

Het bedrag vanaf 1 oktober 2022 stijgt naar 0,4233 euro per kilometer.

Waarover gaat het?

De fiscus en de RSZ aanvaarden een maximumbedrag als forfaitaire terugbetaling van kilometerkosten voor dienstverplaatsingen die de werknemer doet met de eigen wagen. Een lagere tussenkomst is dus mogelijk. Wil je een hoger bedrag toekennen, dan moet je de werkelijke kosten kunnen bewijzen.
Ook je vrijwilligers kan je op die manier vergoeden voor hun verplaatsingen met een privévervoermiddel.

Om sneller te kunnen reageren op de schommelingen van de brandstofprijzen besliste de regering om dit maximumbedrag voortaan elk kwartaal aan te passen.
In juli 2022 was het bedrag al gestegen tot 0,4170 euro per km. Door de aanpassing per kwartaal wordt dat vanaf 1 oktober 2022 0,4233 euro per km.

Daarnaast wordt de kilometervergoeding uitzonderlijk en eenmalig herzien met terugwerkende kracht. Voor de periode 1 maart tot 30 juni 2022 mag je een kilometervergoeding betalen van maximum 0,4020 euro. Hiermee komt de regering de werknemers tegemoet om ook de impact van de hoge brandstofprijzen in de voorbije maanden op te vangen.

Een overzicht

Door al die wijzigingen zou je de bomen in het bos niet meer zien. Daarom hier een overzicht van de geldende maximum kilometervergoedingen voor 2022:

Vanaf 01.10.2022

€ 0,4233

01.07.2022 – 30.09.2022

€ 0,4170

01.03.2022 - 30.06.2022

€ 0,4020

01.07.2021 – 28.02.2022

€ 0,3707

Anderen lazen ook dit:

Al je vragen over de eindejaarspremie beantwoord

De eindejaarspremie: wat is het precies, hoeveel bedraagt die exact en ben je verplicht om ze te betalen aan je werknemers? Deze en andere vragen beantwoorden we in dit artikel.

Cao van 8 november 2021 betreffende de eindejaarspremie

Bij wijze van uitvoering van het VIA5-akkoord sloten we in juni 2020 bij Sociare een nieuwe cao eindejaarspremie af met de vakbonden in PC 329.01 (gewijzigd bij cao van 8 november 2021). Daarin is afgeklopt dat de VIA-middelen in heel wat deelsectoren gebruikt zullen worden voor een hogere eindejaarspremie of zelfs een volwaardige 13de maand.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!