Ga verder naar de inhoud

Indexering van de loonbedragen

04.01.2021

De loongrenzen uit de Arbeidsovereenkomstenwet worden elk jaar geïndexeerd. Dat is belangrijk als jouw organisatie werkt met een scholings- of concurrentiebeding.

De bedragen voor 2021 vind je terug op deze pagina:

bedragen 2021 bedragen 2020
36.201 euro
35.761 euro
72.402 euro
71.523 euro
  • De loongrens van 36.201 euro wordt gebruikt bij het scholingsbeding (met uitzondering van het scholingsbeding voor knelpuntberoepen) en het concurrentiebeding (art. 22bis en 65 arbeidsovereenkomstenwet).
  • De loongrens van 72.402 euro is van belang voor het concurrentiebeding en het scheidsrechterlijk beding (art. 65 en 69 arbeidsovereenkomstenwet).

Bron: Aanpassing op 1 januari 2021 van de loonbedragen bepaald bij de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten aan het algemene indexcijfer van de conventionele lonen voor bedienden (artikel 131) - Staatsblad 9 december 2020

Meer weten?

In onze syllabus sluiten arbeidsovereenkomst lees je hier alles over

Anderen lazen ook dit:

Sociaal akkoord krijgt uitvoering in NAR-cao's

Vorige maand kwamen de sociale partners tot een akkoord over een heel deel maatregelen: van landingsbaan tot minimumlonen. Deze princiepsakkoorden moesten nog in regelgevende teksten gegoten worden. Nu heeft de NAR zijn huiswerk klaar: een reeks cao's werd deze week gepubliceerd.

De cao's nr. 150 tot nr. 159 werden deze week afgesloten. In dit artikel lijsten we de verschillende maatregelen kort op, waarna wordt doorverwezen naar de uitgebreide analyse van onze collega's bij Unisoc.

Verenigingswerk: toepassingsgebied uitgebreid naar 2 socioculturele activiteiten

De kamer heeft op 15 juli 2021 een wijziging met betrekking tot de tijdelijke regeling voor verenigingswerk goedgekeurd. De tijdelijke regeling voor verenigingswerk wordt vanaf 8 mei 2021 uitgebreid naar 2 socioculturele activiteiten: artistiek of kunsttechnisch begeleider & opleidingsverstrekker over maatschappelijke thema's.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!