Ga verder naar de inhoud

Indexering bedragen SWT op 1 maart 2020

01.10.2020

Door de overschrijding van de spilindex zijn op 1 maart 2020 verschillende bedragen in het kader van SWT, het vroegere brugpensioen, geïndexeerd.

Hoe zit dat precies met die bedragen?

  • Het bedrag van de aanvullende vergoeding swt is minstens gelijk aan de helft van het verschil tussen het netto-referteloon en de werkloosheidsuitkering. Het bedrag wordt vastgesteld bij de start van het swt en wijzigt daarna alleen nog als gevolg van indexering of herwaardering.
  • Het bedrag van de aanvullende vergoeding is gebonden aan de spilindex van de consumptieprijzen, volgens dezelfde modaliteiten als van toepassing voor werkloosheidsuitkeringen. Indexeren de werkloosheidsuitkeringen, dan indexeert dus ook de aanvullende vergoeding.

De overschrijding van de spilindex in februari 2020 heeft dan ook als gevolg dat voor een SWT gestart vóór 1 maart 2020 de werkloosheidsuitkering en de aanvullende vergoeding die je betaalt met 2% indexeren. Bij een SWAV of pseudo-swt indexeert de aanvullende vergoeding alleen als de individuele of collectieve arbeidsovereenkomst dat uitdrukkelijk bepaalt.

SWT gestart vanaf 1 maart 2020

Daarvoor bepaal je de aanvullende vergoeding door rekening te houden met de volgende geïndexeerde grensbedragen:

  • maximum 4.166,10 euro euro voor het bruto maandloon in de berekening van het netto referentieloon
  • maximum 2.313,97 euro voor het bruto maandloon in de berekening van de werkloosheidsuitkering. De maximale werkloosheidsuitkering bedraagt dan 53,40 euro per dag of 1.388,40 euro per maand.

Alle SWT’s en SWAV’s

Voor al deze gevallen, ongeacht hun startdatum, (her)bereken je de werknemersinhouding van 6,5% op het totale swt-inkomen (werkloosheidsuitkering + aanvullende vergoeding). De nieuwe grensbedragen waaronder het swt-inkomen niet mag dalen door deze inhouding zijn sinds 1 maart 2020 de volgende:

  • 1.497,65 euro per maand voor bruggepensioneerden zonder gezinslast
  • 1.803,94 euro per maand voor bruggepensioneerden met gezinslast

Anderen lazen ook dit:

Sociaal akkoord krijgt uitvoering in NAR-cao's

Vorige maand kwamen de sociale partners tot een akkoord over een heel deel maatregelen: van landingsbaan tot minimumlonen. Deze princiepsakkoorden moesten nog in regelgevende teksten gegoten worden. Nu heeft de NAR zijn huiswerk klaar: een reeks cao's werd deze week gepubliceerd.

De cao's nr. 150 tot nr. 159 werden deze week afgesloten. In dit artikel lijsten we de verschillende maatregelen kort op, waarna wordt doorverwezen naar de uitgebreide analyse van onze collega's bij Unisoc.

Verenigingswerk: toepassingsgebied uitgebreid naar 2 socioculturele activiteiten

De kamer heeft op 15 juli 2021 een wijziging met betrekking tot de tijdelijke regeling voor verenigingswerk goedgekeurd. De tijdelijke regeling voor verenigingswerk wordt vanaf 8 mei 2021 uitgebreid naar 2 socioculturele activiteiten: artistiek of kunsttechnisch begeleider & opleidingsverstrekker over maatschappelijke thema's.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!