Ga verder naar de inhoud

Uitspraak Hof van Justitie over het verplicht maken van tijdsregistratie: nog geen gevolgen voor België

02.10.2020

Midden 2019 was er in HR-kringen veel ophef over een uitspraak rond het registreren van arbeidstijd van het Europees Hof van Justitie. De vraag rees of door deze uitspraak ook Belgische werkgevers verplicht een prikklok of een alternatief zouden moeten voorzien voor al hun werknemers. We kunnen je geruststellen: zo’n vaart zal het voorlopig niet lopen.

Waar gaat het precies over?

Het nationaal Hof van Spanje stelde een vraag aan het Hof van Justitie omdat er een discussie was ontstaan tussen de vakbonden en Deutsche Bank.

Aanleiding was het feit dat de Deutsche Bank geen systeem heeft dat de dagelijkse arbeidstijd van de werknemers registreert. Zonder een systeem dat het aantal gewerkte uren objectief en betrouwbaar bepaalt, is het moeilijk om vast te stellen hoeveel overuren de werknemers effectief hebben gepresteerd. Dit zou de rechten van de werknemers uithollen.

Het Hof van Justitie moest oordelen of het Spaanse arbeidsrecht wel overeenstemde met het Europees recht over de registratie van de dagelijkse arbeidstijd van de werknemer die overuren verricht.

Het Hof van Justitie besliste op 14 mei dat het Spaanse arbeidsrecht het Europees recht wel degelijk schendt.

Wat bepaalt het Europees recht?

De kernvraag die het Hof onderzocht was of de werkgever verplicht is om een systeem voor de registratie van de werkelijke arbeidsduur per dag en per week te voorzien.

De arbeidstijdenrichtlijn (2003/88/EC) en het Handvest van de Grondrechten van de EU bevatten een fundamenteel recht voor iedere werknemer op een beperking van de maximale arbeidsduur en op dagelijkse en wekelijkse rusttijden.

Het nationaal recht schendt volgens het Europees Hof van Justitie dit fundamenteel recht wanneer werkgevers niet verplicht zijn om een systeem op te zetten dat de dagelijkse arbeidstijd van iedere werknemer registreert.

Wat zegt het arbeidsrecht in België?

Het Belgische arbeidsrecht heeft diverse regels met betrekking tot het opvolgen van arbeidstijd:

  • Werknemers zijn verplicht om te werken binnen een uurrooster. Deze uurroosters bevatten naast de begin- en eindtijd ook de rusttijden
  • Daarnaast zijn er bijvoorbeeld ook heel strikte regels in het kader van glijtijden, zoals een registratieplicht en een duidelijk kader in het arbeidsreglement
  • In België geldt er een verbod op werken buiten de uurroosters;
  • Voor deeltijders moet er een afwijkingsregister worden bijgehouden, behalve wanneer er een bepaald tijdsregistratiesysteem wordt gebruikt

Conclusie

De interpretatie van de Europese regels door het Europees Hof van Justitie moet gevolgd worden door de lidstaten. Daardoor kan dit arrest wel degelijk een invloed hebben op het Belgische Arbeidsrecht. Maar voorlopig is dat niet het geval.

Conclusie: dit arrest heeft niet tot gevolg dat iedere werkgever vanaf nu moet voorzien in een prikklok of ander gelijkaardig systeem.

Bron: Arrest HvJ 14 mei 2019, C‑55/18.

Anderen lazen ook dit:

Corona: geen verplicht telewerkregister meer vanaf 1 juli 2021

Werkgevers zijn vanaf april verplicht om maandelijks een online register rond telewerk in te vullen. Heel concreet geven ze daarbij het totale aantal werknemers in de organisatie door, en het aantal werknemers in een niet-telewerkbare functie. Dat moet de controles op het naleven van de telewerkverplichting vergemakkelijken.

Telethuiswerk: hoe organiseer ik het praktisch in coronatijden?

Om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is het telethuiswerk de regel bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten voor alle personeelsleden wiens functie zich ertoe leent, in de mate dat de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten en de dienstverlening dit toelaat. Je maakt hier best praktische afspraken over met je werknemers, afgestemd op de huidige situatie. Lees meer in deze update.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!