Ga verder naar de inhoud

Duidelijkheid over heropstart procedure sociale verkiezingen 2020

22.07.2020

Er is meer duidelijkheid over hoe het nu na corona verder moet met de sociale verkiezingen. Begin mei schortte een wet de procedure voor die verkiezingen, die oorspronkelijk van 11 tot 24 mei zouden plaatsvinden, op na afloop van dag X+35. De Nationale Arbeidsraad bracht op 30 juni een advies uit over de nieuwe verkiezingsperiode en de hervatting van de procedure. De nieuwe verkiezingsperiode wordt 16 tot 29 november 2020.

Wat houdt de nieuwe regeling concreet in?

  • De uitgestelde sociale verkiezingen zullen plaatsvinden van 16 tot 29 november 2020.
  • De nieuwe verkiezingsdatum volgt automatisch uit de oorspronkelijk gekozen verkiezingsdag. Koos je eerder om de sociale verkiezingen te laten doorgaan op maandag 11 mei? Dan zal de verkiezingsdag in de nieuwe periode op maandag 16 november vallen.
  • Wil je een andere verkiezingsdag kiezen, dan is dat mogelijk. De beslissing daarover ligt bij de ondernemingsraad of comité. Zijn die er niet in de organisatie, dan kan je als werkgever zelf een andere datum prikken. Dit geldt ook als je de uurregeling die je eerder vastlegde wil wijzigen. Let wel: je mag het aantal uren dat voorzien wordt voor de stemming niet verminderen ten opzichte van het aantal uren dat je oorspronkelijk meedeelde op dag X.

De hervatting van de verkiezingsprocedure op de nieuw bepaalde dag X+36, die uit de uitgestelde verkiezingsdatum voortvloeit, zal ten vroegste kunnen vanaf 23 september 2020.

Hoe zit het dan met de occulte periode?

  • De wet van 4 mei 2020 voorzag ook in een opschorting van de occulte beschermingsperiode. Volgens de bepalingen van de wet gaat die occulte periode 90 dagen voor de nieuwe verkiezingsdatum opnieuw van start.
  • Deze nieuwe beschermingsperiode houdt in dat werknemers die je vanaf midden augustus ontslaat en die als kandidaat worden voorgesteld ter vervanging van een kandidaat op de in maart ingediende lijsten, een aanvraag tot re-integratie kunnen indienen en daardoor een beschermingsvergoeding kunnen opeisen.

En verder

  • Het bericht X moet je voor de hervatting opnieuw bekend maken, met het oog op de aanpassing van de datum en eventueel de uurregeling van de verkiezingen en van de kieskalender. Deze aanpassingen communiceer je intern en extern volgens de gebruikelijke methode.
  • In hun advies vroegen de sociale partners aan de wetgever om -aan die organisaties die het nog niet deden- nog toe te staan om de stemming elektronisch te organiseren. Dit sneuvelde uiteindelijk in het KB.
Bron: 15 JULI 2020. - Koninklijk besluit tot regeling van de herneming van de procedure sociale verkiezingen 2020 die werd opgeschort op basis van de wet van 4 mei 2020 tot regeling van de opschorting van de procedure sociale verkiezingen van het jaar 2020 ingevolge de coronavirus COVID-19-pandemie, bl. 54978.

Anderen lazen ook dit:

Corona: akkoord sociale partners over omkadering alternatieve wijzen van stemming

De sociale verkiezingen zullen plaatsvinden van 16 tot en met 29 november 2020 binnen de bijzondere Corona-context. Het is dan ook van belang dat er in de meest veilige omstandigheden kan worden gestemd.

Model (huishoudelijk) reglement ondernemingsraad, cpbw en vakbondsafvaardiging

Maak goede afspraken voor een vlotte samenwerking met de vakbondsafvaardiging, het comité en de ondernemingsraad met deze modelreglementen.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!