Ga verder naar de inhoud

Cao haard- en standplaatstoelage in het opbouwwerk

01.09.2020

De haard- of standplaatstoelage is een jaarlijkse toelage die maandelijks wordt uitbetaald en die afhangt van je persoonlijke situatie. Je krijgt een haard-of standplaatsvergoeding als je jaarlijkse wedde lager of gelijk aan een bepaald bedrag is.

Let op: zoals te lezen in artikel 1 van de cao is het toepassingsgebied voor de haard- en standplaatsvergoedingen beperkt tot organisaties uit de deelsector 'samenlevingsopbouw' (de vroegere RISO's en PRISO's).

De cao van 13 november 2001 voor de sector van het maatschappelijk opbouwwerk kan je hieronder downloaden.

Anderen lazen ook dit:

Groepsverzekering: de Wijninckxbijdrage in 2021

In 2019 is voor de groepsverzekering de definitieve Wijninckxbijdrage in werking getreden, die berekend wordt op basis van de reserve aangroei in het voorafgaand jaar. De bijdrage is verschuldigd zodra de pensioendoelstelling voor dat jaar overschreden is, en bedraagt 3% van de rendementsgecorrigeerde aangroei voor dat jaar.

Laatste prognose indexaanpassing

In zijn laatste prognose verwacht het Planbureau een overschrijding van de spilindex in oktober 2021. Daardoor zouden de lonen in onze sector in december 2021 met 2% stijgen.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!