Ga verder naar de inhoud

Grondwettelijk Hof maakt korte metten met opeenvolging van contracten van bepaalde duur en vervangingscontracten

18.03.2022

Het Grondwettelijk Hof heeft in een arrest van 17 juni 2021 een einde gemaakt aan de mogelijkheid om contracten van bepaalde duur en vervangingsovereenkomsten onbeperkt op elkaar te laten volgen (of andersom) en zo de omzetting naar een contract van onbepaalde duur te vermijden. Het is nu aan de wetgever om deze ongrondwettigheid aan te passen, maar het is aangeraden om deze praktijk nu al stop te zetten.

Even opfrissen

Wat waren de regels nu ook al weer?

Wat de opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd betreft, verbiedt artikel 10 van de arbeidsovereenkomstenwet hun opeenvolging zonder dat er een onderbreking is, toe te schrijven aan de werknemer.

Hier bestaan enkele uitzonderingen op: zo mag je 4 arbeidsovereenkomsten sluiten van minstens 3 maanden per overeenkomst, waarvan de totalliteit 2 jaar niet mag overschrijden. Als je de toestemming hebt van de sociale inspectie, mag je zelfs tot 3 jaar gaan, als elke overeenkomst ten minste 6 maanden duurt. Ten slotte is een opeenvolging ook toegestaan wanneer de werkgever het bewijs levert dat deze overeenkomsten gerechtvaardigd waren wegens de aard van het werk of wegens andere wettige redenen

Wat de opeenvolgende vervangingsovereenkomsten betreft, bepaalt artikel 11ter, § 1 van de arbeidsovereenkomstenwet dat wanneer de partijen verschillende opeenvolgende vervangingsovereenkomsten hebben gesloten, zonder dat er een onderbreking is, toe te schrijven aan de werknemer, de totale duur van die opeenvolgende overeenkomsten niet langer mag zijn dan twee jaar.

De sanctie op de overtreding van deze bepaligen is dezelfde: de overeenkomst wordt beschouwd als een overeenkomst van onbepaalde duur, met alle gevolgen van dien.

Als je bovenstaande regels goed leest, merk je op dat er dus geen sanctie stond op het laten opeenvolgen van overeenkomsten van bepaalde duur en vervangingsovereenkomsten: dit kon zonder risico en zonder tijdslimiet. Tot nu...

Het arrest

Het Hof oordeelt in haar arrest dat zowel de beperking op opeenvolgende contracten van bepaalde duur als de beperking op opeenvolgende vervangingscontracten tot doel hebben de werkstabiliteit van de werknemer te verzekeren en misbruik te vermijden. Het oordeelt dan ook dat het niet redelijk verantwoord is dat je deze beperkingen zou kunnen omzeilen door te werken met een opeenvolging van contracten van bepaalde duur en vervangingscontracten. Dit is ongrondwettig.

De wetgever zal hiervoor een oplossing moeten zoeken. Zo lang dat niet gebeurt, stelt het Hof dat rechters de regels van overeenkomsten van onbepaalde duur moeten toepassen voor werknemers die zich in dergelijke situatie bevinden.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!