Ga verder naar de inhoud

Generieke gids niet langer van kracht

24.05.2022

Op 11 mei 2022, 2 maanden na het opheffen van de epidemische noodsituatie, eindigde voor de werkgevers de verplichting om de maatregelen van de Generieke Gids "Veilig Werken tijdens een epidemie of een pandemie” en van de aanvullende sectorgidsen toe te passen.

Bye bye Corona?

De epidemische noodsituatie voor de Covid-19 epidemie werd opgeheven op 11 maart 2022.

Daarna volgde nog een nazorgfase van twee maanden om te voorkomen dat er in de eindfase van de pandemie nieuwe uitbraken zouden ontstaan op de werkvloer. Ook aan deze nazorgfase is nu een einde gekomen.

Dat betekent dat je sinds 11 mei als werkgever niet meer verplicht bent om de bijzondere preventiemaatregelen in acht te nemen die worden bepaald in de waakzaamheidsfase van de nieuwe generieke gids “Veilig Werken tijdens een epidemie of een pandemie” en van de aanvullende sectorgidsen.

Om Corona definitief uit te wuiven is het misschien nog wat vroeg. Het blijft ook nu nog erg belangrijk om voorzichtig en alert te blijven om te verhinderen dat nieuwe opflakkeringen zich voordoen. De sociale partners van de Hoge Raad voor preventie en bescherming op het werk roepen de werkgevers daarom op om aandachtig te blijven en bij mogelijke haarden van virusoverdracht onmiddellijk de arbeidsarts te contacteren. De Generieke Gids blijft in zo’n situatie een goede inspiratiebron voor het nemen van de nodige maatregelen.

Anderen lazen ook dit:

Tijdelijke werkloosheid vanaf 1 juli 2022

De vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona loopt af op 30 juni.

Vanaf 1 juli zullen de werkgevers die tijdelijke werkloosheid willen toepassen binnen hun organisatie terug de gewone procedure van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen moeten volgen. Er zijn wel nog een paar versoepelingen voorzien tijdens een overgangsperiode.

We geven je hieronder een overzicht van de voorwaarden, procedure en gevolgen voor de werknemer.

Op komst: Nieuwe maatregelen voor een beter evenwicht werk-privéleven

Minister van Werk Pierre-Yves Dermagne heeft een aantal maatregelen uitgewerkt om het evenwicht tussen werk en privéleven te verbeteren.
Het gaat om een omzetting van een Europese richtlijn naar Belgisch recht.

Meest in het oog springend is de invoering van een nieuw zorgverlof en de mogelijkheid voor de werknemer om een meer flexibele werkregeling te vragen.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!