Ga verder naar de inhoud

Gelijkstelling tijdelijke werkloosheid 2021 voor jaarlijkse vakantie en eindejaarspremie

22.12.2021

Goed nieuws voor werknemers die tijdelijk werkloos waren wegens corona in 2021: ook voor dit jaar worden de dagen tijdelijke werkloosheid wat betreft het recht op jaarlijkse vakantie gelijkgesteld met gewerkte dagen. De tijdelijke werkloosheid zal met andere woorden geen invloed hebben op de vakantierechten en het vakantiegeld van werknemers in 2022.

Voor arbeiders verloopt de betaling van vakantiegeld via de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie. Voor bedienden word je als werkgever wél geconfronteerd met een hogere kost. Om werkgevers daarin tegemoet te komen, is er opnieuw in een financiële compensatie voorzien. De berekening wordt uitgevoerd door de RSZ. Dit wordt in principe in mindering gebracht van de bedragen verschuldigd voor het 2de kwartaal 2022. (Voor meer informatie zie administratieve instructies RSZ 2021/3)

Voor de organisaties in PC 329.01 die vallen onder het toepassingsgebied van de sectorale cao eindejaarspremie heeft deze gelijkstelling extra gevolgen. Deze cao bepaalt immers dat er voor het recht op eindejaarspremie rekening wordt gehouden met gewerkte periodes in de maanden januari tot september én met periodes die op basis van de vakantiewetgeving gelijkgesteld zijn met prestaties. Dat wil zeggen dat voor de berekening van de eindejaarspremie in 2021 de periodes van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (corona) beschouwd moeten worden als gewerkte periodes.

Anderen lazen ook dit:

Het algemeen minimumloon vanaf 1 februari 2022

Werknemers die minstens 21 jaar zijn en voltijds werken onder een arbeidsovereenkomst hebben recht op een gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen, ongeacht hun bedrijfstak en het paritaire comité waaronder ze vallen. De paritaire comités kunnen in cao’s gunstigere minimumlonen vastleggen.

Haard- en standplaatstoelagen (vanaf 1 februari 2022)

De werknemers van de door de Vlaamse overheid decretaal gesubsidieerde instellingen voor maatschappelijk opbouwwerk hebben onder bepaalde voorwaarden recht op een aanvulling bij hun baremaloon in de vorm van een haard- of standplaatsvergoeding.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!