Ga verder naar de inhoud

Fonds risicogroepen: oprichting, statuten en bijdrage 2020-2021

01.09.2020

Het fonds risicogroepen is een sectoraal fonds, beheerd door werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers, waar ingezet wordt op werkgelegenheid voor en vorming van werknemers die tot de risicogroepen behoren.

Op 13 november 2020 sloten de sociale partners binnen het paritair comité de cao vormingsinspanningen af voor de periode 2021-2022.

Volgens de afspraken vastgelegd in het VIA5-akkoord wordt de werkgeversbijdrage aan het fonds risicogroepen verhoogd van 0,10% naar 0,20%.

Met de verhoogde bijdrage zal een project worden opgezet te ondersteuning van het welzijns-, preventie- en loopbaanbeleid in de sector. De uitwerking en de modaliteiten van het projecten worden momenteel nog besproken tussen de sociale partners.

Anderen lazen ook dit:

Fiscale fiche 281.10: vanaf inkomstenjaar 2022 bedragen kostenvergoedingen vermelden

De fiscus wil meer zicht krijgen op de kostenvergoedingen die je als werkgever aan je werknemers toekent. Vanaf 2022 zal je dus exacte bedragen moeten invullen op de fiche 281.10.

Je personeel informeren over het ontslag van een ex-werknemer: wat mag je zeggen en wat niet?

Je ontslaat een werknemer en wil je personeel daarover informeren. Hoe ver mag je daarin gaan?

In een recente beslissing heeft de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) zich over die vraag moeten buigen, nadat twee werknemers een klacht hadden ingediend. Ze verweten de werkgever aan de andere werknemers gecommuniceerd te hebben over hun ontslag en de omstandigheden daarvan. De conclusie van de GBA: communiceer enkel wat strikt noodzakelijk is voor een passend personeelsbeleid.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!