Ga verder naar de inhoud

Fonds risicogroepen: oprichting, statuten en bijdrage 2020-2021

01.09.2020

Het fonds risicogroepen is een sectoraal fonds, beheerd door werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers, waar ingezet wordt op werkgelegenheid voor en vorming van werknemers die tot de risicogroepen behoren.

Op 13 november 2020 sloten de sociale partners binnen het paritair comité de cao vormingsinspanningen af voor de periode 2021-2022.

Volgens de afspraken vastgelegd in het VIA5-akkoord wordt de werkgeversbijdrage aan het fonds risicogroepen verhoogd van 0,10% naar 0,20%.

Met de verhoogde bijdrage zal een project worden opgezet te ondersteuning van het welzijns-, preventie- en loopbaanbeleid in de sector. De uitwerking en de modaliteiten van het projecten worden momenteel nog besproken tussen de sociale partners.

Anderen lazen ook dit:

Loongrens BEV en VOV op 2.987 euro voor schooljaar 2020/2021

Een werknemer die een opleiding volgt en daarvoor betaald educatief verlof of Vlaams opleidingsverlof opneemt? Je mag het brutoloon van die werknemer tijdens de uren opleidingsverlof die worden genomen, beperken tot een bepaald plafond.

Attest opgenomen betaald educatief verlof bij uitdiensttreding in de loop van het schooljaar

Attest opgenomen BEV wanneer werknemer uit dienst gaat

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!