Ga verder naar de inhoud

Fiche 281.50 voor freelancers: bezorg ze voor 30 juni aan de fiscus

22.09.2020

Betaalde je afgelopen kalenderjaar een vergoeding (of meerdere) van (in totaal) minstens 125 euro aan een freelancer? Dan moet je (of het sociaal secretariaat waar je organisatie mee samenwerkt) voor 30 juni een fiscale fiche 281.50 met vermelding van die vergoeding opmaken en indienen bij de fiscus.

Verder nog goed om te weten:

  • Je bezorgt ook een exemplaar aan de freelancer zelf. Die geeft de inkomsten immers ook op zijn beurt aan via de personenbelasting.
  • Voor alle duidelijkheid: als de vergoeding op jaarbasis minder dan 125 euro bedroeg, moet je geen fiscale fiche opmaken.
  • Vanaf 1 januari 2016 bestraft de FOD Financiën elke overtreding op het indienen van de fiches met een boete van 50 euro voor een eerste overtreding, tot maximum 1250 euro. Met deze maatregel hoopt de FOD Financiën ervoor te zorgen dat alle schuldenaars van inkomsten in de toekomst hun fiscale verplichtingen beter zullen nakomen.

Anderen lazen ook dit:

Sociaal akkoord krijgt uitvoering in NAR-cao's

Vorige maand kwamen de sociale partners tot een akkoord over een heel deel maatregelen: van landingsbaan tot minimumlonen. Deze princiepsakkoorden moesten nog in regelgevende teksten gegoten worden. Nu heeft de NAR zijn huiswerk klaar: een reeks cao's werd deze week gepubliceerd.

De cao's nr. 150 tot nr. 159 werden deze week afgesloten. In dit artikel lijsten we de verschillende maatregelen kort op, waarna wordt doorverwezen naar de uitgebreide analyse van onze collega's bij Unisoc.

Verenigingswerk: toepassingsgebied uitgebreid naar 2 socioculturele activiteiten

De kamer heeft op 15 juli 2021 een wijziging met betrekking tot de tijdelijke regeling voor verenigingswerk goedgekeurd. De tijdelijke regeling voor verenigingswerk wordt vanaf 8 mei 2021 uitgebreid naar 2 socioculturele activiteiten: artistiek of kunsttechnisch begeleider & opleidingsverstrekker over maatschappelijke thema's.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!