Ga verder naar de inhoud

Fiche 281.50 voor freelancers: bezorg ze voor 30 juni aan de fiscus

28.04.2022

Betaalde je afgelopen kalenderjaar een vergoeding (of meerdere) van (in totaal) minstens 250 euro aan een freelancer? Dan moet je (of het sociaal secretariaat waar je organisatie mee samenwerkt) voor 30 juni een fiscale fiche 281.50 met vermelding van die vergoeding opmaken en indienen bij de fiscus.

Verder nog goed om te weten:

  • Je bezorgt ook een exemplaar aan de freelancer zelf. Die geeft de inkomsten immers ook op zijn beurt aan via de personenbelasting.
  • Voor alle duidelijkheid: als de vergoeding op jaarbasis minder dan 250 euro bedroeg, moet je geen fiscale fiche opmaken. Voorheen - voor inkomstenjaar 2021 - ging het over een bedrag van niet meer dan 125 euro.
  • Vanaf 1 januari 2016 bestraft de FOD Financiën elke overtreding op het indienen van de fiches met een boete van 50 euro voor een eerste overtreding, tot maximum 1250 euro. Met deze maatregel hoopt de FOD Financiën ervoor te zorgen dat alle schuldenaars van inkomsten in de toekomst hun fiscale verplichtingen beter zullen nakomen.

Meer informatie lees je op de website van Scwitch

Anderen lazen ook dit:

Verhoging van het algemeen minimumloon vanaf 1 september 2022

In juli 2022 werd de spilindex opnieuw overschreden. Daardoor stijgt ook het algemeen minimumloon (of ggmmi) in onze sector nog maar eens in september 2022 met 2%, tot 1.879,13 euro.

Haard- en standplaatstoelagen (vanaf 1 september 2022)

De werknemers van de door de Vlaamse overheid decretaal gesubsidieerde instellingen voor maatschappelijk opbouwwerk hebben onder bepaalde voorwaarden recht op een aanvulling bij hun baremaloon in de vorm van een haard- of standplaatsvergoeding.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!