Ga verder naar de inhoud

Fiche 281.50 voor freelancers: bezorg ze voor 30 juni aan de fiscus

22.09.2020

Betaalde je afgelopen kalenderjaar een vergoeding (of meerdere) van (in totaal) minstens 125 euro aan een freelancer? Dan moet je (of het sociaal secretariaat waar je organisatie mee samenwerkt) voor 30 juni een fiscale fiche 281.50 met vermelding van die vergoeding opmaken en indienen bij de fiscus.

Verder nog goed om te weten:

  • Je bezorgt ook een exemplaar aan de freelancer zelf. Die geeft de inkomsten immers ook op zijn beurt aan via de personenbelasting.
  • Voor alle duidelijkheid: als de vergoeding op jaarbasis minder dan 125 euro bedroeg, moet je geen fiscale fiche opmaken.
  • Vanaf 1 januari 2016 bestraft de FOD Financiën elke overtreding op het indienen van de fiches met een boete van 50 euro voor een eerste overtreding, tot maximum 1250 euro. Met deze maatregel hoopt de FOD Financiën ervoor te zorgen dat alle schuldenaars van inkomsten in de toekomst hun fiscale verplichtingen beter zullen nakomen.

Anderen lazen ook dit:

Alle actuele bedragen op een rij

Een actueel totaaloverzicht van alle bedragen die voor jou als werkgever relevant zijn? Op deze pagina vind je ze alfabetisch gerangschikt terug.

FAQ: het sectorpensioen voor paritair comité 329.01

Eind 2011 gaven de sociale partners het startschot voor het aanvullend pensioenstelsel van de Vlaamse social profitsector. Sinds 2012 krijgen de rechthebbende werknemers van (onder andere) PC 329.01 jaarlijks een pensioenfiche en betaalt het Pensioenfonds aanvullende pensioenen uit. Wij verzamelden in deze FAQ enkele vragen die bij jou en je werknemers kunnen rijzen.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!