Ga verder naar de inhoud

Fiche 281.10: bezorg ze voor 1 maart aan de fiscus

18.09.2020

In principe moet je als werkgever voor 1 maart de fiscale fiches 281.10 aan de fiscus en aan je werknemers bezorgen. Zij vullen hun belastingaangifte in op basis van de fiche en bewaren de fiche met het oog op fiscale controle.

Tip: wees correct én volledig

In de praktijk zorgt jullie sociaal secretariaat voor de indiening van de fiscale fiches bij de fiscus (via ‘Belcotax on Web’). De exemplaren die je van jouw sociaal secretariaat krijgt, geef je door aan de werknemers.

Opgelet: het sociaal secretariaat heeft enkel zicht op betalingen die je vermeldde in de loonopgaven. Deed jouw organisatie daarbuiten nog andere betalingen (bijvoorbeeld kostenvergoedingen of voordelen alle aard)? Dan is het belangrijk dat je het sociaal secretariaat daarvan op de hoogte brengt.

Als de fiscale fiches niet correct of onvolledig zijn, riskeer je immers een sanctie. Vanaf 1 januari 2016 bestraft de FOD Financiën elke overtreding op het indienen van de fiches met een boete van 50 euro voor een eerste overtreding, tot maximum 1250 euro en/of een belastingverhoging van 10% tot 200%.

Met deze maatregel hoopt de FOD Financiën ervoor te zorgen dat alle schuldenaars van de bedrijfsvoorheffing in de toekomst hun fiscale verplichtingen beter zullen nakomen.

Anderen lazen ook dit:

Fiscale fiche 281.10: vanaf inkomstenjaar 2022 bedragen kostenvergoedingen vermelden

De fiscus wil meer zicht krijgen op de kostenvergoedingen die je als werkgever aan je werknemers toekent. Vanaf 2022 zal je dus exacte bedragen moeten invullen op de fiche 281.10.

Je personeel informeren over het ontslag van een ex-werknemer: wat mag je zeggen en wat niet?

Je ontslaat een werknemer en wil je personeel daarover informeren. Hoe ver mag je daarin gaan?

In een recente beslissing heeft de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) zich over die vraag moeten buigen, nadat twee werknemers een klacht hadden ingediend. Ze verweten de werkgever aan de andere werknemers gecommuniceerd te hebben over hun ontslag en de omstandigheden daarvan. De conclusie van de GBA: communiceer enkel wat strikt noodzakelijk is voor een passend personeelsbeleid.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!