Ga verder naar de inhoud

FAQ studentenarbeid

24.09.2020

Een student tewerkstellen in je organisatie? Vooral rond de vakantieperiodes krijgen we daar erg veel vragen over. In deze FAQ belichten we enkele belangrijke aandachtspunten.

Wie kan ik inzetten als student?

 • Een student is minstens 15 jaar oud en regelmatig ingeschreven in een onderwijsinstelling
 • Belangrijk: sinds 1 juli 2017 kan ook een leerling in duaal leren (deeltijds leren, deeltijds werken bijvoorbeeld) tewerkgesteld worden via het gunstig regime van studentenarbeid
 • Ook een student die afstudeert kun je dat jaar in de zomervakantie nog volgens het gunstig stelsel tewerkstellen. Gebruik het wel niet als verdoken proefperiode, want dat is niet wettelijk

Voor welke activiteiten & functies?

Voor alle activiteiten en functies

Hoe lang mag een student voor ons werken?

 • elke student mag per jaar 475 uren werken
 • enkel de uren die effectief gepresteerd worden, moet je meetellen. De uren die niet gepresteerd worden, maar wel worden betaald, moeten dus niet aangegeven worden.
 • Let wel: de solidariteitsbijdrage is wel verschuldigd op het loon voor deze uren.
 • TIP: als het om een niet aaneensluitende tewerkstelling gaat, werk dan met week- of dagcontracten.

Hoe zit dat met het contract en andere formaliteiten?

 • Een studentenovereenkomst is een bepaald type contract van bepaalde duur
 • Je sluit dit schriftelijk, uiterlijk op het tijdstip waarop de jobstudent in dienst treedt
 • Je bezorgt de student op eerste werkdag een afschrift van het arbeidsreglement
 • Je bewaart de studentenovereenkomst ten minste 5 jaar
 • ga eerst saldo na vooraleer je de overeenkomst ondertekent

Kan ik een student eerst op proef laten werken?

De eerste 3 effectieve werkdagen zijn automatisch de proefperiode bij een studentenovereenkomst.

Hoe beëindig ik een studentencontract?

 • Het eindigt automatisch bij het bereiken van de einddatum
 • Toch vroeger beëindigen? Hou dan dit in het achterhoofd:
  • tijdens de proefperiode kan je onmiddellijk zonder opzeg of vergoeding het contract beëindigen
  • na de opzegperiode & een contract van minder dan 1 maand? Opzeg door werkgever is 3 dagen, opzeg door werknemer is 1 dag.
  • na de opzegperiode & een contract van meer dan 1 maand? Opzeg door werkgever is 7 dagen, opzeg door werknemer is 3 dagen
 • Kennisgeving: de gewone regels gelden
 • Verbreken kan ook als je een opzegvergoeding betaalt

Wat met loon en andere voordelen?

 • de loonvoorwaarden zijn dezelfde als bij andere werknemers in de organisatie die tot dezelfde categorie behoren:

Recht op andere voordelen/rechten?

 • tussenkomst woon-werkverkeer en kostenvergoedingen: zelfde als werknemers
 • voordelen zoals bijvoorbeeld maaltijdcheques: in principe wel, tenzij ze behoren tot een objectief te verantwoorden uitgesloten categorie

Hoe zit dat met de regels rond arbeidsduur?

De normale arbeidsduurregels zijn van toepassing, behalve:

 • 1/3 regel

Jonger dan 18?

Afwijkende regels rond pauzes en rusttijd, zon- en feestdagwerk en nachtarbeid

Ben ik gewaarborgd loon verschuldigd bij ziekte of ongeval?

 • bij arbeidsongeschiktheid wegens ziekte:
  • arbeider: recht op gewaarborgd loon na 1 maand anciënniteit
  • bediende & contract van maximum 3 maanden: recht op gewaarborgd loon na 1 maand anciënniteit
  • bediende & contract van meer dan 3 maanden: recht op gewaarborgd loon na proefperiode
 • bij arbeidsongeschiktheid door arbeidsongeval: vanaf de eerste dag, geen anciënniteitsvoorwaarde

Heeft een student recht op betaalde afwezigheid op een feestdag?

 • Ja, als die binnen het contract valt.
 • Tip: als het om een niet aaneensluitende tewerkstelling gaat, werk dan met week- of dagcontracten

Wordt een feestdag die valt na het einde van het contract nabetaald?

  • de anciënniteit is minder dan 15 kalenderdagen: geen nabetaling
  • de anciënniteit is tussen 15 dagen & 1 maand: nabetaling van 1 feestdag in 14 dagen na het einde van het contract
  • de anciënniteit is meer dan 1 maand: nabetaling van de feestdagen in 30 dagen na het einde van het contract

Welzijn op het werk: waar hou ik rekening mee?

 • breng je arbeidsongevallenverzekeraar op de hoogte van de start van de jobstudent in je organisatie
 • verder is de normale welzijnswetgeving van toepassing, we verwijzen daarvoor naar onze syllabus welzijn

Is de student jonger dan 18 jaar?

Dan is een voorafgaand onderzoek en specifieke risicoanalyse verplicht!

Hoe verloopt de aangifte bij de Sociale Zekerheid?

 • Standaard via Dimona-aangifte
 • uiterlijk op het moment dat de student begint te werken
 • aangifte per kwartaal
 • aantal dagen opgeven, eventueel achteraf nog aanpassen via wijziging

Wat met de rsz?

 • Solidariteitsbijdrage van 8,13 % waarvan 5,42 % ten laste van de werkgever en 2,71 % ten laste van de werknemer.

Voorwaarden:

 • maximum 475 uren per jaar per student
 • via studentenovereenkomst
 • student werkt enkel tijdens periodes van niet-verplichte aanwezigheid op school

Wat met de bedrijfsvoorheffing?

 • Studentenarbeid is vrijgesteld van bedrijfsvoorheffing
 • Voorwaarden: schriftelijk contract en geen gewone rsz-bijdragen van toepassing
 • Je maakt een fiscale fiche 281.10 op

Is studentenarbeid combineerbaar met een ander statuut?

Niet gelijktijdig:

 • 25-dagenregel, vrijwilliger
 • enkel als het gaat om een andere functie/activiteit: werknemer, freelancer


Twijfel je nog tussen studentenarbeid en tewerkstelling via de 25-dagen regel?

Bekijk dan zeker onderstaand overzicht, waarin we de regels en voorwaarden van beide systemen naast elkaar hebben gezet:

Anderen lazen ook dit:

Alle actuele bedragen op een rij

Een actueel totaaloverzicht van alle bedragen die voor jou als werkgever relevant zijn? Op deze pagina vind je ze alfabetisch gerangschikt terug.

FAQ: Hoe verloon ik een artistiek medewerker/kunstenaar in paritair comité 329?

Organisaties in de socioculturele sector doen geregeld beroep op kunstenaars om een werk te maken of een opdracht uit te voeren. Hoe zit dat met paritaire comités, statuten, contracten, barema's en lonen? Dat verhelderen we in deze FAQ.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!