Ga verder naar de inhoud

FAQ stakingen & recht op loon

25.09.2020

Wat als een werknemer deelneemt aan een staking? Heeft hij of zij dan recht op loon? We zetten het één en ander op een rij in deze FAQ.

Hoe ga je om met stakende werknemers?

Werknemers die aan de staking deelnemen, zijn gewettigd afwezig maar hebben geen recht op loon. Ze kunnen een stakersvergoeding krijgen van hun vakbond. De staking moet dan wel erkend zijn door de vakbondsorganisatie waar de werknemer lid is.

Opmerking: staken is een grondrecht, de werknemer heeft het recht om te staken. En staken is een wettige grond tot schorsing van de arbeidsovereenkomst. De deelname aan een staking op zich kan niet beschouwd worden als een grond voor ontslag om dringende reden. Of de staking correct werd aangezegd of niet, doet niet ter zake. In geen geval kan de deelname aan een staking beschouwd worden als een onwettige afwezigheid.

Wat met werkwillige medewerkers die toch gevolgen ondervinden van de staking?

  • De werkwillige werknemer die door de staking te laat komt of de werkplaats niet kan bereiken, heeft enkel recht op een gewaarborgd dagloon op voorwaarde dat hij zich normaal naar het werk begeeft en de vertraging of belemmering wordt veroorzaakt door een situatie buiten zijn wil die hem overkomt op weg naar het werk.
  • Komt uw werknemer te laat omwille van een geplande staking, dan heeft hij geen recht op gewaarborgd dagloon. Hij kan namelijk maatregelen nemen om op tijd op het werk te zijn. Je bekijkt best de situatie in jouw organisatie.
  • Je kan van de werknemer slechts verwachten dat die zich op een normale wijze naar het werk begeeft. Werknemers die geregeld met de auto naar het werk komen, gebruiken die. Zij krijgen een vergoeding voor woon-werkverkeer. Andere werknemers kunnen onderling afspreken om samen te rijden. De fiets is ook een mogelijke oplossing. Je kan de werknemer echter niet verplichten om buitengewone maatregelen te treffen, zoals het nemen van een taxi, om alsnog op het werk te geraken.
  • Is de werknemer te laat als gevolg van een wilde (niet geplande) staking, dan ben je wel gewaarborgd dagloon verschuldigd.
  • De werkwillige werknemer die in de organisatie aankomt, maar daar het werk niet kan aanvatten of voorzetten omwille van een stakingsactie, heeft recht op een werkloosheidsuitkering, op voorwaarde dat het beheerscomité van de RVA hiervoor zijn toestemming geeft.

    Opmerking: als je je werknemers verwittigt dat ze niet naar het werk moeten komen omdat ze het werk niet kunnen aanvatten door een staking, dan ben je hen als werkgever gewaarborgd dagloon verschuldigd.

Anderen lazen ook dit:

Landingsbanen in PC 329

Een tijdskrediet type landingsbaan is een vorm van loopbaanonderbreking waarbij een werknemer vanaf een bepaalde leeftijd het vliegtuig van z'n carrière rustig richting pensioen-terminal kan manoeuvreren. In principe kan een werknemer vanaf de leeftijd van 60 jaar dan 4/5e of halftijds gaan werken, waarbij voor de gewerkte uren loon wordt betaald en voor de uren in landingsbaan een uitkering wordt betaald door de RVA.

Kan dat ook voor werknemers jonger dan 60? Welke voorwaarden gelden? Je leest alles over landingsbanen in PC 329 hieronder.

Tijdelijke werkloosheid: invloed op vakantie en eindejaarspremie

Elke werknemer zou het volledige vakantiepotje en vakantiegeld in 2021 krijgen, ook al was die werknemer in 2020 een periode tijdelijk werkloos wegens overmacht door corona. Voor de periode tot 31 augustus is dat al een zekerheid, voor de periode van 1 september tot 31 december is het nog wachten op een KB.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!