Ga verder naar de inhoud

FAQ: outplacement

04.10.2020

Je moet outplacement aanbieden aan elke werknemer waarvan je de arbeidsovereenkomst beëindigt met een opzeggingstermijn of een opzegvergoeding van minstens 30 weken. En aan bepaalde 45-plussers met een kortere opzeggingstermijn of opzegvergoeding doe je een aanbod volgens de vroegere regels. Je krijgt hier een antwoord op tal van vragen bij het verplichte outplacement.

Optie 1: outplacement algemene regeling - werknemers met opzeg van minstens 30 weken & ontslag met opzeggingsvergoeding

Wanneer heeft de werknemer recht op outplacement?

Als de arbeidsovereenkomst door de werkgever is opgezegd met een opzegstermijn van minimum 30 weken.

Wanneer moet je als werkgever het outplacementaanbod doen?

Binnen 15 dagen na het einde van de arbeidsovereenkomst.

Wanneer moet je werknemer het aanbod aanvaarden?

Binnen de 4 weken na het aanbod.

Wanneer moet de werknemer een ingebrekestelling bezorgen aan de werkgever die geen outplacement aanbiedt?

Binnen 39 weken (= 9 maanden) na het verstrijken van de termijn van 15 dagen na het einde van de arbeidsovereenkomst ten gevolge van een ontslag met opzeggingsvergoeding.

Wanneer moet je na ontvangst van de ingebrekestelling het aanbod doen?

Binnen de 4 weken na ingebrekestelling.

Wanneer moet de werknemer die een nieuwe job heeft en die job verliest de verderzetting van het outplacement aanvragen?

Binnen de 4 weken na het verlies van zijn of haar job.

Wanneer moet je als werkgever het aanbod doen na aanvraag na jobverlies?

Binnen de 15 dagen na de aanvraag door de werknemer.

Wat moet de duur en de waarde/kost zijn van de outplacementbegeleiding?

 • duur: 60 uur
 • waarde/kost: minimum 1/12de van het jaarloon van het kalenderjaar voor ontslag (min. 1800 euro – max. 5500 euro) - pro rata bij deeltijders.
 • aftrek van 4 weken loon bij aanvaarding door de werknemer

Welke fases kent een begeleiding?

 • 20 uur de eerste 2 maanden na aanvang
 • 20 uur de volgende 4 maanden
 • 20 uur de laatste 6 maanden

In totaal mag de outplacement-begeleiding maximum 12 maanden beslaan.

Optie 2: outplacement algemene regeling - werknemers met opzeg van minstens 30 weken & ontslag met opzeggingstermijn

Wanneer heeft de werknemer recht op outplacement?

Als de arbeidsovereenkomst door de werkgever is opgezegd met een opzegstermijn van minimum 30 weken.

Wanneer moet je als werkgever het outplacementaanbod doen?

Binnen de 4 weken na aanvang van de opzeggingstermijn.

Wanneer moet je werknemer het aanbod aanvaarden?

Binnen de 4 weken na aanbod.

Wanneer moet de werknemer een ingebrekestelling bezorgen aan de werkgever die geen outplacement aanbiedt?

Binnen de 4 weken na het verstrijken van de termijn van 4 weken na aanvang opzeggingstermijn (ten gevolge van ontslag met opzeggingstermijn).

Wanneer moet je na ontvangst van de ingebrekestelling het aanbod doen?

Binnen de 4 weken na ingebrekestelling.

Wanneer moet de werknemer die een nieuwe job heeft en die job verliest de verderzetting van het outplacement aanvragen?

Binnen de 4 weken na het verlies van zijn of haar job.

Wanneer moet je als werkgever het aanbod doen na aanvraag na jobverlies?

Binnen de 15 dagen na de aanvraag van de werknemer.

Wat moet de duur en de waarde/kost zijn van de outplacementbegeleiding?

Duur: 60 uur.

Welke fases kent een begeleiding?

Daar is niets rond bepaald.

Optie 3: outplacement bijzondere regeling - bepaalde werknemers vanaf 45 jaar die niet onder algemene regeling vallen

Wanneer heeft de werknemer recht op outplacement?

Elke werknemer waarvan de arbeidsovereenkomst door de werkgever is opgezegd met opzegtermijn of verbrekingsvergoeding en op ogenblik van het ontslag:

 • minstens 45 jaar is en minstens 1 jaar anciënniteit heeft
 • uitzondering: wanneer de werknemer rustpensioen kan aanvragen. De wettelijke pensioenleeftijd voor werknemers is 65 jaar.

Belangrijk is dat het gaat om een werknemer die niet meer beschikbaar moet zijn voor de arbeidsmarkt (werknemers met bepaalde leeftijd of beroepsverleden, bepaalde SWT'ers en werknemers met dsp-contract).

Wanneer moet je als werkgever het outplacementaanbod doen?

Ten laatste 15 dagen na het einde van de arbeidsovereenkomst.

Wanneer moet je werknemer het aanbod aanvaarden?

Binnen 1 maand na aanbod.

Wanneer moet de werknemer een ingebrekestelling bezorgen aan de werkgever die geen outplacement aanbiedt?

 • Binnen 1 maand na het verstrijken van de termijn van 15 dagen na het einde van een arbeidsovereenkomst ten gevolge van ontslag met opzeggingstermijn (OF)
 • Binnen 9 maanden na het verstrijken van de termijn van 15 dagen na het einde van een arbeidsovereenkomst ten gevolge van ontslag met opzeggingsvergoeding.

Wanneer moet je na ontvangst van de ingebrekestelling het aanbod doen?

Binnen 1 maand na de ingebrekestelling.

Wanneer moet de werknemer die een nieuwe job heeft en die job verliest de verderzetting van het outplacement aanvragen?

 • Binnen de maand na het verlies van zijn of haar job
 • Binnen de 3 maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst bij de vorige werkgever (na verkorte tegenopzegging)

Wanneer moet je als werkgever het aanbod doen na aanvraag na jobverlies?

Binnen de 15 dagen na de aanvraag van de werknemer.

Wat moet de duur en de waarde/kost zijn van de outplacementbegeleiding?

Duur: 60 uur.

Welke fases kent een begeleiding?

 • 20 uur de eerste 2 maanden na aanvang
 • 20 uur de volgende 4 maanden
 • 20 uur laatste 6 maanden

In totaal mag de outplacement-begeleiding maximum 12 maanden beslaan.

Overige tips en aandachtspunten

 • een overzicht van outplacementaanbieders uit de sector vind je hier.
 • kom met het outplacementbureau overeen dat zij pas bij de start van elke fase die fase factureren, bij een voortijdig einde voorkom je zo dat je voor een fase betaalt die de werknemer niet opstart
 • bij elk ontslag moet je zeker volgende zaken in het oog houden:
  • Is de werknemer beschermd tegen ontslag? Een overzicht van werknemers beschermd tegen ontslag vind je hier.
  • Heeft de werknemer recht op swt? Is de werknemer 56 en ben je van plan hem te ontslaan? Contacteer ons om zeker te zijn dat er geen recht is op swt.
  • Hou rekening met de antidiscriminatiewetgeving
  • Bereid je voor op de vraag van de werknemer naar motivering van het ontslag, bouw zo nodig een dossier op met bv. verslagen van functioneringsgesprekken, evaluatiegesprekken, waarschuwingen...

Anderen lazen ook dit:

Sociaal akkoord krijgt uitvoering in NAR-cao's

Vorige maand kwamen de sociale partners tot een akkoord over een heel deel maatregelen: van landingsbaan tot minimumlonen. Deze princiepsakkoorden moesten nog in regelgevende teksten gegoten worden. Nu heeft de NAR zijn huiswerk klaar: een reeks cao's werd deze week gepubliceerd.

De cao's nr. 150 tot nr. 159 werden deze week afgesloten. In dit artikel lijsten we de verschillende maatregelen kort op, waarna wordt doorverwezen naar de uitgebreide analyse van onze collega's bij Unisoc.

Verenigingswerk: toepassingsgebied uitgebreid naar 2 socioculturele activiteiten

De kamer heeft op 15 juli 2021 een wijziging met betrekking tot de tijdelijke regeling voor verenigingswerk goedgekeurd. De tijdelijke regeling voor verenigingswerk wordt vanaf 8 mei 2021 uitgebreid naar 2 socioculturele activiteiten: artistiek of kunsttechnisch begeleider & opleidingsverstrekker over maatschappelijke thema's.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!