Ga verder naar de inhoud

FAQ: deeltijdse werknemers & glijdend uurroosters

02.10.2020

Voor de uren die de deeltijdse werknemer presteert binnen de nieuwe wettelijke glijtijdenregeling, moet je als werkgever geen overloontoeslag betalen.

De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) verduidelijkt binnen welke grenzen een deeltijdse werknemer volgens een glijdend uurrooster kan werken en welke gevolgen dit heeft.

Glijdende werktijden voor deeltijders met vast uurrooster

  • De wet werkbaar en wendbaar werk uit 2017 bepaalt dat deeltijdse werknemers met een vast uurrooster kunnen werken met een glijdend uurrooster.
  • Deeltijders met een variabel uurrooster kunnen niet werken volgens een glijdend uurrooster.

De doelstelling van beide systemen is immers niet compatibel:

  • bij een variabel uurrooster kiest de werkgever de werkroosters en maakt deze bekend aan de werknemer
  • terwijl bij een glijrooster de werknemer zelf zijn werktijden kiest, mits naleving van vastgelegde stam- en glijtijden.

Bij toepassing van glijdende uurroosters op deeltijdse werknemers met een vast uurrooster spreekt FOD WASO over een ‘vast glijdend werkrooster’ dat gelijkgesteld kan worden met een ‘gewoon’ vast werkrooster. Dat houdt in dat de arbeidsdagen én de stam- en glijtijden van de betrokken deeltijdse werknemer vooraf vastliggen en dat dit werkrooster, over een week of volgens een cyclus die gespreid is over een langere periode, steeds hetzelfde is.

De deeltijdse werknemer kan in het kader van de glijdende werktijden, net zoals voltijdse werknemers, tot maximum 9 uren per dag en maximum 45 uren per week werken, voor zover de glijtijdenregeling in het arbeidsreglement of de cao dit toelaat. Hij moet zijn normale wekelijkse arbeidsduur op gemiddelde wijze naleven binnen de referteperiode.

De uren die de werknemer presteert buiten zijn 'normaal' vast uurrooster maar binnen de glijtijden van zijn glijdend uurrooster, worden niet beschouwd als bijkomende uren of overuren. Er is dus geen overloontoeslag verschuldigd voor deze uren.

Aanpassing van het arbeidsreglement, organisatie-cao en de arbeidsovereenkomst

De praktische toepassing van het glijdend rooster moet je uitwerken en vastleggen in het arbeidsreglement of in een organisatie-cao en een bijlage aan het arbeidsreglement. Als je geen cao sluit, volg dan de bijzondere wijzigingsprocedure voor het arbeidsreglement.

Verwijs ook in de arbeidsovereenkomsten, of een bijlage aan de arbeidsovereenkomst, naar de glijdende uurroosters in het arbeidsreglement of in de cao. Voor deeltijders vermeld je duidelijk in de arbeidsovereenkomst of de bijlage, dat de werknemer met een glijdend uurrooster werkt. Je vermeldt dus de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur binnen de referteperiode, de arbeidsdagen en de stam- en glijtijden van de betrokken werknemer.

Bron: Schriftelijk antwoord FOD WASO, 20 september 2017.

Anderen lazen ook dit:

Sociaal akkoord krijgt uitvoering in NAR-cao's

Vorige maand kwamen de sociale partners tot een akkoord over een heel deel maatregelen: van landingsbaan tot minimumlonen. Deze princiepsakkoorden moesten nog in regelgevende teksten gegoten worden. Nu heeft de NAR zijn huiswerk klaar: een reeks cao's werd deze week gepubliceerd.

De cao's nr. 150 tot nr. 159 werden deze week afgesloten. In dit artikel lijsten we de verschillende maatregelen kort op, waarna wordt doorverwezen naar de uitgebreide analyse van onze collega's bij Unisoc.

Verenigingswerk: toepassingsgebied uitgebreid naar 2 socioculturele activiteiten

De kamer heeft op 15 juli 2021 een wijziging met betrekking tot de tijdelijke regeling voor verenigingswerk goedgekeurd. De tijdelijke regeling voor verenigingswerk wordt vanaf 8 mei 2021 uitgebreid naar 2 socioculturele activiteiten: artistiek of kunsttechnisch begeleider & opleidingsverstrekker over maatschappelijke thema's.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!