Ga verder naar de inhoud

FAQ 25-dagenregel

24.09.2020

Kan je af en toe wel wat extra werkkrachten gebruiken, bijvoorbeeld tijdens drukke periodes of evenementen van je organisatie? Dan loont het de moeite om eens een blik te werpen op de 25-dagenregel of artikel 17: een methode waarmee je rsz-vrij en dus voordelig losse medewerkers kan inschakelen, in bepaalde functies en beperkt tot maximaal 25 dagen per jaar. In deze FAQ halen we enkele vragen aan over dit topic die regelmatig binnen komen in de mailbox van ons consulententeam.

Voor wie is dit bedoeld?

 • Een occasioneel sociocultureel werker kan gelijk wie zijn, in gelijk welk statuut: werknemers, werklozen, gepensioneerden, zelfstandigen, studenten, ambtenaren, leerkrachten, werknemers in tijdskrediet...
 • Voor werklozen is een aangifte bij de RVA verplicht.

Voor welke activiteiten & functies kan ik het gebruiken?

 • organisaties die vakantiekolonies, speelpleinen en sportkampen inrichten: personen die je als beheerder, huismeester, monitor of bewaker tijdens de schoolvakanties tewerkstelt (art. 17 §1 3°)
 • door de overheid erkende organisaties die socioculturele vorming en/of sportinitiatie verstrekken: personen die je buiten hun werk- of schooluren of tijdens de schoolvakanties tewerkstelt als animator, leider of monitor (art. 17 §1 4°)
 • inrichters van sportmanifestaties: personen die je uitsluitend op de dag van een sportmanifestatie tewerkstelt. Niet voor betaalde sportbeoefenaars. (art.17 §1 6°)

Hoe lang mag een artikel 17-medewerker voor ons werken?

  • 25 dagen per jaar per occasioneel medewerker
  • Iedere gepresteerde dag, ook al is die gedeeltelijk, telt voor één dag:
  • In principe tellen enkel effectief gewerkte dagen mee
  • Hoe vermijd je dat afwezigheidsdagen toch meegeteld worden? Speel kort op de bal en werk zo mogelijk met dagcontracten en doe ook de aangifte per dag

Hoe zit dat met het contract en andere formaliteiten?

 • Een arbeidsovereenkomst in het kader van artikel 17, dat is een bepaald type contract bepaalde duur
 • Je sluit dit schriftelijk, uiterlijk op het tijdstip waarop de occasionele medewerker in dienst treedt
 • Je gaat eerst zijn saldo na vooraleer je de overeenkomst ondertekent
 • Beantwoordt de werknemer ook aan de definitie van student? Gebruik dan het modelcontract dat ook alle verplichte vermeldingen voor studenten bevat.

Kan ik een occasioneel medewerker eerst op proef laten werken?

Nee, dat is niet mogelijk.

Hoe beëindig ik de overeenkomt?

 • Dat gebeurt automatisch bij het bereiken van de einddatum
 • Wil je vroeger beëindigen? Dan gelden de gewone regels van het beëindigen van een contract van bepaalde duur

Wat met loon en andere voordelen?

 • zelfde loonvoorwaarden als andere werknemers in de organisatie die tot dezelfde categorie behoren:

Recht op andere voordelen/rechten?

 • tussenkomst woon-werkverkeer en kostenvergoedingen: zelfde als werknemers
 • voordelen zoals bijvoorbeeld maaltijdcheques: in principe wel, tenzij ze behoren tot een objectief te verantwoorden uitgesloten categorie

Hoe zit dat met de regels rond arbeidsduur?

De normale arbeidsduurregels zijn van toepassing, behalve:

 • 1/3 regel en 3-urenregel

Jonger dan 18?

Afwijkende regels rond pauzes en rusttijd, zon- en feestdagwerk en nachtarbeid

Ben ik gewaarborgd loon verschuldigd bij ziekte of ongeval?

 • bij arbeidsongeschiktheid wegens ziekte: nee, als je met korte contracten of dagcontracten werkt normaal gezien niet. Anciënniteitsvoorwaarde van 1 maand is hier niet vervuld.
 • bij arbeidsongeschiktheid door arbeidsongeval: vanaf de eerste dag, geen anciënniteitsvoorwaarde

Heeft een artikel 17 medewerker recht op betaalde afwezigheid op een feestdag?

 • Ja, als die binnen het contract valt.
 • Hoe vermijd je dit? Werk met dagcontracten of met een contract met opsomming van de te werken dagen

Wordt een feestdag die valt na het einde van het contract nabetaald?

 • de anciënniteit is minder dan 15 kalenderdagen: geen nabetaling
 • de anciënniteit is tussen 15 dagen & 1 maand: nabetaling van 1 feestdag in 14 dagen na het einde van het contract
 • de anciënniteit is meer dan 1 maand: nabetaling van de feestdagen in 30 dagen na het einde van het contract

Welzijn op het werk: waar hou ik rekening mee?

 • breng je arbeidsongevallenverzekeraar op de hoogte van de start van de occasioneel medewerker in je organisatie
 • verder is de normale welzijnswetgeving van toepassing, we verwijzen daarvoor naar onze syllabus welzijn.

Is de occasioneel medewerker jonger dan 18 jaar?

Dan is een voorafgaand onderzoek en specifieke risicoanalyse verplicht!

Hoe verloopt de aangifte bij de Sociale Zekerheid?

 • Standaard via Dimona-aangifte
 • Werknemerstype 'A17' selecteren
 • Via Multidimona kan je meerdere dagen in één keer aangeven via de kalenderfunctie

Wat met de rsz?

Je betaalt geen rsz als volgende voorwaarden voldaan zijn:

 • maximum 25 dagen per jaar per medewerker
 • voorafgaande Dimona-aangifte
 • voor functie/activiteit zoals bepaald in artikel 17

Wat met de bedrijfsvoorheffing?

Bedrijfsvoorheffing, in principe op maandbasis:

  • 27,25% op bedragen tot 500 euro
  • 32,30% op bedragen tussen 500,01 en 650 euro
  • 37,35% op bedragen boven 650 euro
  • Je maakt een fiscale fiche 281.10 op.

Is het combineerbaar met een ander statuut?

Niet gelijktijdig:

 • studentenjob, activiteiten als vrijwilliger
 • enkel als het gaat om een andere functie/activiteit: werknemer, freelancer


Twijfel je nog tussen studentenarbeid en tewerkstelling via de 25-dagen regel?

Bekijk dan zeker onderstaand overzicht, waarin we de regels en voorwaarden van beide systemen naast elkaar hebben gezet:

Anderen lazen ook dit:

Geen bedrijfsvoorheffing voor jonge werknemers bij aanwerving in laatste kwartaal

Neem je in het laatste kwartaal van het jaar een jonge werknemer in dienst? Dan kan die werknemer vrijstelling van bedrijfsvoorheffing krijgen.

Corona: welke impact op pensioenrechten?

Gepensioneerden die door corona tijdelijk werkloos waren of een vervangingsinkomen/financiële compensatie ontvingen, hoeven niet te vrezen voor hun pensioen. De regering heeft de maatregelen tot behoud van de pensioenrechten tijdens de coronacrisis verlengd tot 30 juni. Tijdens de crisisperiode zullen deze uitkeringen en vergoedingen geen invloed hebben op de uitbetaling van de pensioenen.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!