Ga verder naar de inhoud

Extra verlof voor werknemers tussen 35 en 44 jaar

01.09.2020


De sectorale cao van 20 november 2000 “inzake de toekenning van extra verlof voor werknemers in de leeftijdscategorie van 35 tot 44 jaar” kent werknemers in onze sector die tussen de 35 en de 44 jaar oud zijn onder bepaalde voorwaarden 5 extra verlofdagen per jaar toe.

In onze syllabus verlof lees je alle details.

Anderen lazen ook dit:

Sociaal akkoord krijgt uitvoering in NAR-cao's

Vorige maand kwamen de sociale partners tot een akkoord over een heel deel maatregelen: van landingsbaan tot minimumlonen. Deze princiepsakkoorden moesten nog in regelgevende teksten gegoten worden. Nu heeft de NAR zijn huiswerk klaar: een reeks cao's werd deze week gepubliceerd.

De cao's nr. 150 tot nr. 159 werden deze week afgesloten. In dit artikel lijsten we de verschillende maatregelen kort op, waarna wordt doorverwezen naar de uitgebreide analyse van onze collega's bij Unisoc.

Uitgebreid rouwverlof voor werknemers die naaste verliezen

Werknemers die een kind, echtgenoot of samenwonende partner verliezen, hebben voortaan recht op 10 dagen rouwverlof, in plaats van 3 dagen zoals voorheen.

Daarnaast wordt het rouwverlof ook uitgebreid naar pleegkinderen en -ouders.

Deze regelgeving geldt voor alle overlijdens vanaf 25 juli 2021.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!