Ga verder naar de inhoud

Corona: organisaties uit de evenementensector betalen minder RSZ-werkgeversbijdragen in het 2de en 3de kwartaal

03.06.2021

Ben je werkgever in de evenementensector? Dan kom je onder bepaalde voorwaarden in aanmerking om minder RSZ-werkgeversbijdragen betalen voor het 2de en 3de kwartaal van 2021. Dat heeft de regering onlangs beslist, omdat deze sector zwaar getroffen is door de beperkende maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. In dit artikel vind je alle details terug over deze doelgroepvermindering terug.

Welke werkgevers komen in aanmerking?

Werkgevers die vallen onder het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf (PC 304), dit wil zeggen aan wie de werkgeverscategorie 562 of 662 toegekend werd

OF wiens hoofdactiviteit in de evenementensector bestaat uit:

 • de beoefening van uitvoerende kunsten, inclusief de beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten (NACE-code 90011) en de beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke ensembles (NACE-code 90012);
 • de promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen (NACE-code 90021);
 • het ontwerp en de bouw van podia (NACE-code 90022);
 • de gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken (NACE-code 90023);
 • ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten (NACE-code 90029);
 • de beoefening van scheppende kunsten (NACE-code 90031);
 • ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten (NACE-code 90032);
 • de exploitatie van schouwburgen, theaters, concertzalen, music-halls, cabarets en andere accomodaties voor podiumkunst (NACE-code 90041);
 • de exploitatie van geluidsopnamestudio’s voor rekening van derden (NACE-code 90041);
 • het beheer en exploitatie van culturele centra (NACE-code 90042);
 • het beheer en exploitatie van multifunctionele centra en evenementenhallen, overwegend ten behoeve van de scheppende en uitvoerende kunst (NACE-code 90042);
 • de organisatie van congressen en beurzen (NACE-code 82300);
 • de organisatie van sportevenementen. Wat de organisatie van sportevenementen betreft, wordt de maatregel beperkt tot de werkgevers met de NACE-code 93199 die kunnen aantonen dat hun hoofdactiviteit bestaat uit de organisatie van sportevenementen.

De werkgevers die niet vallen onder het PC 304 of de voormelde NACE-codes, maar die gelijkaardige activiteiten uitoefenen, kunnen ook van de maatregel genieten als ze kunnen aantonen dat hun hoofdactiviteit zich in de evenementensector situeert.

Hoe kom ik mijn NACE-code te weten?

Hier op de Kruispuntbank van Ondernemingen kun je aan de hand van je ondernemingsnummer je NACE-code terugvinden.

Wat wordt beschouwd als een evenement?

Een evenement is een georganiseerde gebeurtenis die tijdelijk is en op een publiek gericht is:

 • openbaar of een besloten karakter
 • kan groot of klein zijn
 • terugkerend of eenmalig van aard. 
 • is beperkt in de tijd.

Hoe zit het juist met die doelgroepvermindering?

Het gaat om een doelgroepvermindering voor het  2de en 3de kwartaal van 2021 in de DmfA voor maximum 5 werknemers. De doelgroepvermindering stemt overeen met G7 : het saldo van de verschuldigde basisbijdragen na de sociale maribel aftrek en na toepassing van de structurele vermindering.

Kom je in aanmerking om gebruik te maken van deze RSZ-doelgroepvermindering? Dan contacteer je best je sociaal secretariaat om deze steunmaatregel concreet aan te vragen.

Wat zijn de voorwaarden om minder RSZ-werkgeversbijdragen te betalen?

1) De werknemers waarvoor je de doelgroepvermindering toepast, zijn ononderbroken in dienst gedurende de twee betrokken kwartalen (2021/2 en 2021/3), behalve als de werknemer:

 • zelf ontslag neemt (dus niet als met wederzijds akkoord),
 • om dringende redenen ontslagen wordt
 • of als hij een tijdskrediet of een thematisch verlof opneemt;

2) De organisatie biedt in 2021 alle werknemers een concrete en individuele opleiding aan gedurende ten minste 5 volledige dagen per voltijds equivalente werknemer in 2021:

 • het betreft zowel de werknemers die de doelgroepvermindering genieten, als de andere werknemers, of ze nu in tijdelijke werkloosheid werden geplaatst of niet
 • voor deeltijdse werknemers heb je de mogelijkheid om het aandeel opleidingsdagen te verminderen in verhouding tot hun contractuele arbeidsduur;

3) De organisatie onthoudt zich in 2021 van:

 • de uitkering van dividenden aan de aandeelhouders
 • de uitkering van bonussen aan de leden van de Raad van Bestuur en aan de directie van de onderneming
 • de inkoop van eigen aandelen

4) De organisatie informeert de ondernemingsraad of bij gebrek hieraan, de vakbondsafvaardiging, of bij gebrek hieraan, de werknemers, over de toepassing van de maatregel in de onderneming en de voorwaarden waaraan de werkgever moet voldoen, met name op het vlak van het opleidingsaanbod, en pleegt er overleg over.

4) De organisatie moet garanderen dat de som van het aantal dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht coronavirus (prestatiecode 77) en het aantal dagen tijdelijke werkloosheid ingevolge gebrek aan werk wegens economische redenen (prestatiecode 71 en 76) die in de DmfA-aangifte zijn opgenomen voor het kwartaal waarvoor de vermindering gevraagd wordt, niet hoger is dan de som van dagen prestatiecode 71, 76 en 77 van het 1ste kwartaal 2021.

De RSZ zal controleren op het naleven van deze voorwaarden.

Bronnen:

1. Wet van 2 april 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie,BS 13 april 2021, p. 32911.

2. RSZ-instructies voor de werkgevers

Anderen lazen ook dit:

Corona: Verplichte inschrijving als werkzoekende uitgesteld

In principe moet een werknemer die tijdelijk werkloos wordt door overmacht wegens het coronavirus, zich na de eerste 3 maanden van werkloosheid als werkzoekende inschrijven.

De RVA besliste om deze periode van 3 maanden in het kader van corona pas te laten ingaan vanaf 1 oktober 2021. Een inschrijving vóór 1 januari 2022 is dus niet nodig.

Corona: Nieuwe versoepelingen vanaf 1 oktober 2021

Vanaf 1 september werden reeds heel wat maatregelen in de strijd tegen het coronavirus teruggeschroefd. Zo wordt in Vlaanderen en Wallonië telewerk niet langer aanbevolen, mogen we onbeperkt bezoek ontvangen thuis en kan er meer publiek naar evenementen en voorstellingen.

Vanaf 1 oktober kondigen zich alweer versoepelingen aan: we mogen weer gaan dansen en zullen op vele plaatsen vrijer kunnen ademen zonder mondmasker.

Voor Brussel is het nog even wachten. Daar blijven de meeste maatregelen van voor 1 september voorlopig verder van kracht.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!