Ga verder naar de inhoud

Hoeveel bedraagt de eindejaarspremie in 2021? De geïndexeerde bedragen zijn bekend

15.11.2021

Valt jouw organisatie onder het toepassingsgebied van een van de sectorale cao's over de eindejaarspremie of eindejaarstoelage? Dan betaal je uiterlijk in december 2021 een eindejaarspremie. Op deze pagina vind je alle geïndexeerde bedragen terug.

Bedragen voor de sectoren integratie & samenlevingsopbouw en de doelgroepwerknemers lokale diensteneconomie

Voor de sectoren integratie en samenlevingsopbouw en voor de doelgroepwerknemers lokale diensteneconomie bedraagt de eindejaarspremie een volledig maandloon, zijnde het bruto maandloon van de maand oktober van het kalenderjaar met inbegrip van de haard- of standplaatstoelage, maar met uitsluiting van de toeslagen.

De bedragen voor de andere sectoren vind je hieronder terug.

Let wel: valt jouw organisatie onder het toepassingsgebied van de cao van 8 november 2021 betreffende de 1,1% loonsverhoging, dan is deze loonsverhoging ook van toepassing op de eindejaarspremie. Meer informatie over de 1,1% loonsverhoging lees je in ons nieuwsbericht VIA6: cao gesloten over 1,1% loonstijging.

Bedragen voor de andere sectoren:

Deelsector vast geïndexeerd bedrag % van het brutojaarloon
sociaal-cultureel werk, cultuur(spreiding), sportwerk, lokale diensteneconomie, beroepsopleiding, armoedebestrijding, inburgering, milieu- en natuurwerk
549,90 euro
5,76%
Deelsector vast geïndexeerd bedrag en niet geïndexeerd bedrag % van het brutojaarloon
Sector basiseducatie
827,22 euro + 55,08 euro
3,52%
Nederlandstalige organisaties SPI in Brussels Hoofdstedelijk Gewest
366,33 euro + 55,08 euro
2,5%

Berekeningstool voor de eindejaarspremie

Hieronder vind je onze geactualiseerde berekeningstool voor de eindejaarspremie of eindejaarstoelage. Het enige wat je zelf moet doen, is aangeven welke eindejaarspremie in jouw organisatie van toepassing is en de gegevens van al je werknemers invullen. Onze tool doet de rest!

Vragen over de eindejaarspremie?

Neem dan zeker contact met ons op via helpdesk@sociare.be of op 02/503.18.11.

Anderen lazen ook dit:

VIA6: cao gesloten over 1,1% loonstijging

In uitvoering van het VIA6-akkoord sloten de sociale partners op 8 november 2021 een cao af over een loonstijging van 1,1%. Let op: dit geldt enkel voor werknemers die vallen onder PC 329.01 én in dienst zijn van een organisatie die de Vlaamse overheid structureel erkent en subsidieert. De cao treedt retroactief in werking vanaf 1 januari 2021.

Eindejaarspremie berekenen met onze tool - versie 2021

Betaal je in december 2021 een eindejaarspremie uit? Gebruik dan onze tool om te berekenen hoeveel die bedraagt voor elke werknemer.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!