Ga verder naar de inhoud

Einde papieren ecocheques

17.05.2022

Sinds 1 januari 2022 zijn alleen nog elektronische ecocheques mogelijk. Papieren ecocheques uitgegeven voor 1 januari 2022 zijn geldig tot het einde van hun geldigheidsduur en uiterlijk tot 31 december 2023.

Ecocheques zijn cheques die een werkgever kan toekennen aan zijn werknemers en waarmee die werknemers producten en diensten met een ecologisch karakter kunnen aankopen. Een lijst van de producten en diensten die met die cheques kunnen worden aangekocht, is gevoegd als bijlage bij de CAO nr. 98.

De ecocheques zijn, onder bepaalde voorwaarden, vrijgesteld van sociale en fiscale bijdragen. De vrijstellingsvoorwaarden kun je raadplegen in de syllabus loon.

Sinds 2016 bestaan er naast de papieren ecocheques ook elektronische ecocheques. Het kb van 31 maart 2022 schaft de mogelijkheid tot uitgifte van papieren ecocheques af sinds 1 januari 2022. Sinds die datum kunnen enkel nog elektronische ecocheques worden uitgegeven.

De reeds uitgegeven papieren ecocheques kunnen wel nog tot het einde van hun geldigheidsduur gebruikt worden. Aangezien ecocheques een geldigheidsduur van twee jaar hebben, zal de dubbele stroom papieren en elektronische ecocheques vanaf 1 januari 2024 afgeschaft zijn.

Bron: Koninklijk besluit van 31 maart 2022 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende elektronische ecocheques, Staatsblad 28 april 2022.

Anderen lazen ook dit:

Verhoging van het algemeen minimumloon vanaf 1 september 2022

In juli 2022 werd de spilindex opnieuw overschreden. Daardoor stijgt ook het algemeen minimumloon (of ggmmi) in onze sector nog maar eens in september 2022 met 2%, tot 1.879,13 euro.

Haard- en standplaatstoelagen (vanaf 1 september 2022)

De werknemers van de door de Vlaamse overheid decretaal gesubsidieerde instellingen voor maatschappelijk opbouwwerk hebben onder bepaalde voorwaarden recht op een aanvulling bij hun baremaloon in de vorm van een haard- of standplaatsvergoeding.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!