Ga verder naar de inhoud

Nieuwe discriminatiegronden opgenomen in Genderwet

27.04.2020

Als werkgever is het absoluut uit den boze om werknemers te discrimineren op basis van geslacht. Dat staat zo in de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen, ook wel de Genderwet genoemd. Nieuw sinds maart is dat er een lijst met criteria die samenhangen met geslacht – zoals het geven van borstvoeding, meemoeder- en vaderschap - is toegevoegd aan deze wet.

De lijst van met het geslacht gepaard gaande criteria op basis waarvan de werkgever zijn werknemers niet mag discrimineren, is gewijzigd en geldt sinds 9 maart 2020.


De volgende criteria zijn toegevoegd:

 • vaderschap
 • meemoederschap
 • het geven van borstvoeding
 • adoptie
 • medisch begeleide voortplanting
 • sekse-kenmerken


Deze nieuwe beschermingsgronden komen bovenop de al bestaande beschermde criteria:

 • zwangerschap
 • bevalling
 • moederschap
 • geslachtsverandering
 • genderidentiteit
 • genderexpressie


Een werknemer kan zelf een vordering instellen bij de arbeidsrechtbank op grond van feiten die aanleiding geven tot een vermoeden van discriminatie. Of zich richten tot het Instituut voor Gelijkheid van Mannen en Vrouwen, dat op zijn beurt een rechtsvordering kan instellen. Als werkgever moet je dan kunnen bewijzen dat er geen sprake was van discriminatie.

Kun je dat niet en word je als werkgever aansprakelijk gesteld voor discriminatie? Dan moet je een vergoeding betalen die overeenstemt met de werkelijk door de werknemer geleden schade of met een forfaitair bedrag dat gelijk is aan 6 maanden loon.

Bron: Wet van 4 februari 2020 tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen wat het discriminatieverbod op vaderschap of meemoederschap betreft, Staatsblad 28 februari 2020.

Anderen lazen ook dit:

Syllabus welzijn

De preventieverplichtingen die voortvloeien uit de welzijnswet gelden voor al je werknemers. Als werkgever treft je alle nodige maatregelen die nodig zijn om hun welzijn te bevorderen. Wil je er graag alles over weten? Download dan onze syllabus welzijn.

Deadline: jaarlijks actieplan voorleggen aan Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk

Elk jaar ga je aan de slag met een actieplan, waarin je de prioriteiten op vlak van preventie en welzijn op het werk blootlegt. Voor 1 november leg je dit voor aan het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de vakbondsafvaardiging of de werknemers zelf.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!