Ga verder naar de inhoud

Nieuwe discriminatiegronden opgenomen in Genderwet

27.04.2020

Als werkgever is het absoluut uit den boze om werknemers te discrimineren op basis van geslacht. Dat staat zo in de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen, ook wel de Genderwet genoemd. Nieuw sinds maart is dat er een lijst met criteria die samenhangen met geslacht – zoals het geven van borstvoeding, meemoeder- en vaderschap - is toegevoegd aan deze wet.

De lijst van met het geslacht gepaard gaande criteria op basis waarvan de werkgever zijn werknemers niet mag discrimineren, is gewijzigd en geldt sinds 9 maart 2020.


De volgende criteria zijn toegevoegd:

 • vaderschap
 • meemoederschap
 • het geven van borstvoeding
 • adoptie
 • medisch begeleide voortplanting
 • sekse-kenmerken


Deze nieuwe beschermingsgronden komen bovenop de al bestaande beschermde criteria:

 • zwangerschap
 • bevalling
 • moederschap
 • geslachtsverandering
 • genderidentiteit
 • genderexpressie


Een werknemer kan zelf een vordering instellen bij de arbeidsrechtbank op grond van feiten die aanleiding geven tot een vermoeden van discriminatie. Of zich richten tot het Instituut voor Gelijkheid van Mannen en Vrouwen, dat op zijn beurt een rechtsvordering kan instellen. Als werkgever moet je dan kunnen bewijzen dat er geen sprake was van discriminatie.

Kun je dat niet en word je als werkgever aansprakelijk gesteld voor discriminatie? Dan moet je een vergoeding betalen die overeenstemt met de werkelijk door de werknemer geleden schade of met een forfaitair bedrag dat gelijk is aan 6 maanden loon.

Bron: Wet van 4 februari 2020 tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen wat het discriminatieverbod op vaderschap of meemoederschap betreft, Staatsblad 28 februari 2020.

Anderen lazen ook dit:

Deadline: analyseverslag genderneutraal loonbeleid

Werken er gemiddeld minstens 50 werknemers in je organisatie? Dan moet je als werkgever een analyseverslag uit brengen over de lonen en extralegale voordelen die je toekende in de periode 2018-2019. Daaruit blijkt of je organisatie een genderneutraal loonbeleid voert, of dat er acties nodig zijn.

Telling voor werkgelegenheidsplan oudere werknemers 2017-2020

Telde jouw organisatie op 2 januari 2017 minstens 21 vte’s? Dan breng je dit jaar opnieuw verslag uit over de uitvoering van je 4-jarig werkgelegenheidsplan met acties om het aantal werknemers van 45 jaar of ouder te behouden of te verhogen.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!