Ga verder naar de inhoud

Discriminatie op grond van moederschap: Arbeidsrechtbank aanvaardt geluidsopnames als bewijs

03.06.2022

De Arbeidsrechtbank van Luik heeft een werkgever veroordeeld wegens discriminatie op grond van moederschap.

Het doorslaggevende element in de zaak was een opname van gesprekken door de werknemer die door de rechtbank als toelaatbaar en doorslaggevend bewijs werd beschouwd.

Zwangere vrouwen wettelijk beschermd

De Arbeidswet van 16 maart 1971 beschermt zwangere vrouwen vanaf het moment dat ze hun zwangerschap doorgeven aan hun werkgever.

De wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen verbiedt elke vorm van discriminatie op basis van het geslacht en beschermt zwangere vrouwen tegen een ongelijke behandeling wanneer die te wijten is aan hun zwangerschap.

Waarover gaat het?

Een dierenartsassistente met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur kreeg reeds driemaal een verlenging van haar contract. Na afloop van het vierde contract zou ze een voltijds contract van onbepaalde duur krijgen.

Maar nadat de werkneemster haar werkgever op de hoogte had gebracht van haar zwangerschap bood de werkgever haar wel een contract voor onbepaalde duur aan, maar slechts deeltijds.

De werkneemster had - zonder het medeweten van de werkgever - een opname gemaakt van een gesprek waarin de werkgever zei dat die haar niet voltijds in dienst wilde nemen omdat zij binnenkort moeder zou worden.

Het oordeel van het Hof

De Arbeidsrechtbank oordeelde dat het hier om directe discriminatie op basis van moederschap ging.

Bovendien aanvaardde het Hof de geluidsopname die zonder medeweten van de werkgever gemaakt werd, als een toelaatbaar bewijsstuk is. Want alleen met een dergelijke opname kon de vrouw haar vordering – aldus het Hof – bewijzen.

De werkgever werd veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding van 6 maanden brutoloon.

Belang van dit arrest

Dit arrest versterkt de rechtspraak inzake discriminatie op grond van geslacht.

Een ander belangrijk element in deze zaak is de aanvaarding van de stiekem opgenomen geluidsopnames als bewijs door de rechtbank. Het opnemen van gesprekken waar men zelf aan deelneemt is niet verboden in België. Maar dit kan wel een inbreuk vormen op het recht op privacy. De toelaatbaarheid van in het geheim opgenomen gesprekken als bewijs in een rechtszaak zal per geval beoordeeld worden.

In een vergelijkbare zaak van 2020 erkende een Arbeidsrechtbank voor het eerst de toelaatbaarheid van geluidsopnames als bewijsstuk.

In beide dossiers toonden de werkgevers zich tevreden over hun werkneemster tot op het moment dat zij hun zwangerschap aankondigden. Hun (toekomstige) moederschap speelde dus een rol in het besluit van de betrokken werkgevers om, in het eerste geval, de arbeidsovereenkomst niet te verlengen en, in het recentste geval, slechts een deeltijds contract aan te bieden.

Meer interessante rechtspraak:

Recht op privacy in arbeidsrelaties: recente rechtspraak

In dit artikel geven we je een overzicht van recente arresten over het recht op privacy in arbeidsrelaties. Deze behandelen een mogelijke miskenning van het recht op privacy en de toelaatbaarheid van onrechtmatig verkregen bewijs.

Anderen lazen ook dit:

Tijdelijke werkloosheid vanaf 1 juli 2022

De vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona loopt af op 30 juni.

Vanaf 1 juli zullen de werkgevers die tijdelijke werkloosheid willen toepassen binnen hun organisatie terug de gewone procedure van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen moeten volgen. Er zijn wel nog een paar versoepelingen voorzien tijdens een overgangsperiode.

We geven je hieronder een overzicht van de voorwaarden, procedure en gevolgen voor de werknemer.

Verplichte controle uittreksel strafregister 'goed en zedelijk gedrag' voor nieuwe medewerkers in bepaalde jeugdsectoren

De Vlaamse Regering legt aan bepaalde organisaties de verplichting op om aan de hand van een uittreksel uit het strafregister het goed en zedelijk gedrag van nieuwe medewerkers te controleren. Het ontwerp van decreet werd aangenomen door het Vlaams Parlement op 1 juni 2022 maar moet nog worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!