Ga verder naar de inhoud

Deadline: decemberafrekening

14.11.2022

Als een bediende in 2022 minder ging werken, betaal je in december 2022 de verloren vakantierechten uit.

Er werd in 2021 immers een saldo opgebouwd aan vakantierechten, maar omdat de vakantiewetgeving stelt dat een werknemer maximaal 4 weken wettelijke vakantie mag opnemen, moet het aantal vakantiedagen dat een werknemer daadwerkelijk kan opnemen in 2022 beperkt worden als een werknemer gemiddeld minder uren per week gaat werken.

In bepaalde gevallen is er in 2023 ook een verlies van vakantierechten. Die betaal je dan uit in december 2023.

Een voorbeeld ter verduidelijking:

Een bediende werkt al jaren voltijds in de organisatie. Sinds 1 april 2022 neemt hij gedurende twee jaar 1/2 tijdskrediet. Hij heeft het eerste kwartaal van 2022 nog geen vakantiedagen opgenomen.

  • Afrekening december 2022:
   De bediende heeft vanaf 1 april 2022 recht op 10 vakantiedagen, ook al bouwde hij in 2021 de volle 20 vakantiedagen op. Ook het dubbel vakantiegeld berekende je in mei of juni 2022 (maand betaling dubbel vakantiegeld) op basis van het halftijdse loon, terwijl hij recht heeft op een ‘voltijds’ dubbel vakantiegeld. In december 2022 betaal je de verloren vakantierechten uit:
  • Enkelvoudig vakantiegeld (evg): 7,6% van brutojaarloon 2021 (incl. fictieve wedde voor gelijkgestelde dagen) min het al betaald evg op basis van zijn halftijdse tewerkstelling
  • (Aanvullend) dubbel vakantiegeld ((a)dvg): 7,6% van brutojaarloon 2021 (incl. fictieve wedde voor gelijkgestelde dagen) min het al betaald (a)dvg op basis van zijn halftijdse tewerkstelling
  • Afrekening december 2023:
   De bediende heeft op 1 januari 2023 recht op 10 vakantiedagen terwijl hij in 2022 12,5 vakantiedagen heeft opgebouwd: hij werkte van 1 januari 2022 tot 31 maart 2022 voltijds en van van 1 april 2022 tot 31 december 2022 halftijds. Op 1 januari 2023 werkt hij halftijds.
  • In december 2023 betaal je:
   • enkelvoudig vakantiegeld (evg): 7,6% van brutojaarloon 2022 (incl. fictieve wedde voor gelijkgestelde dagen) min al betaald evg op basis van zijn halftijdse tewerkstelling.
   • Ook het dubbel vakantiegeld bereken je in mei of juni 2023 (maand betaling dubbel vakantiegeld) op basis van het halftijds loon waardoor geen rekening wordt gehouden met de periode van voltijdse tewerkstelling in 2022. Je betaalt in december 2023 die verloren vakantierechten uit:
   • (Aanvullend) dubbel vakantiegeld ((a)dvg): 7,6% van brutojaarloon 2022 (incl. fictieve wedde voor gelijkgestelde dagen) min al betaald (a)dvg op basis van zijn halftijdse tewerkstelling

Meer lezen?

Anderen lazen ook dit:

Eén dag ziekte zonder attest: modelclausule arbeidsreglement

Sinds 28 november 2022 zijn werknemers tot maximaal drie keer per jaar vrijgesteld van de verplichting om een geneeskundig getuigschrift voor te leggen voor de eerste dag van een arbeidsongeschiktheid.

Je vindt hier een aangepaste clausule voor het arbeidsreglement.

Vakbondsactie op vrijdag 16 december

Het gemeenschappelijk vakbondsfront dient in onze sector een stakingsaanzegging in voor vrijdag 16 december. In het kader van hun campagne tegen de hoge energieprijzen organiseren ze dan een nationale actiedag.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!