Ga verder naar de inhoud

Deadline: decemberafrekening

26.11.2021

Als een bediende in 2021 minder ging werken, betaal je in december 2021 de verloren vakantierechten uit.

Er werd in 2020 immers een saldo opgebouwd aan vakantierechten, maar omdat de vakantiewetgeving stelt dat een werknemer maximaal 4 weken wettelijke vakantie mag opnemen, moet het aantal vakantiedagen dat een werknemer daadwerkelijk kan opnemen in 2021 beperkt worden als een werknemer gemiddeld minder uren per week gaat werken.

In bepaalde gevallen is er in 2022 ook een verlies van vakantierechten. Die betaal je dan uit in december 2022.

Een voorbeeld ter verduidelijking:

Een bediende werkt al jaren voltijds in de organisatie. Sinds 1 april 2021 neemt hij gedurende twee jaar 1/2 tijdskrediet. Hij heeft het eerste kwartaal van 2021 nog geen vakantiedagen opgenomen.

  • Afrekening december 2021:
   De bediende heeft vanaf 1 april 2021 recht op 10 vakantiedagen, ook al bouwde hij in 2020 de volle 20 vakantiedagen op. Ook het dubbel vakantiegeld berekende je in mei of juni 2021 (maand betaling dubbel vakantiegeld) op basis van het halftijdse loon, terwijl hij recht heeft op een ‘voltijds’ dubbel vakantiegeld. In december 2021 betaal je de verloren vakantierechten uit:
  • Enkelvoudig vakantiegeld (evg): 7,6% van brutojaarloon 2020 (incl. fictieve wedde voor gelijkgestelde dagen) min het al betaald evg op basis van zijn halftijdse tewerkstelling
  • (Aanvullend) dubbel vakantiegeld ((a)dvg): 7,6% van brutojaarloon 2020 (incl. fictieve wedde voor gelijkgestelde dagen) min het al betaald (a)dvg op basis van zijn halftijdse tewerkstelling
  • Afrekening december 2022:
   De bediende heeft op 1 januari 2022 recht op 10 vakantiedagen terwijl hij in 2021 12,5 vakantiedagen heeft opgebouwd: hij werkte van 1 januari 2021 tot 31 maart 2021 voltijds en van van 1 april 2021 tot 31 december 2021 halftijds. Op 1 januari 2022 werkt hij halftijds.
  • In december 2022 betaal je:
   • enkelvoudig vakantiegeld (evg): 7,6% van brutojaarloon 2021 (incl. fictieve wedde voor gelijkgestelde dagen) min al betaald evg op basis van zijn halftijdse tewerkstelling.
   • Ook het dubbel vakantiegeld bereken je in mei of juni 2022 (maand betaling dubbel vakantiegeld) op basis van het halftijds loon waardoor geen rekening wordt gehouden met de periode van voltijdse tewerkstelling in 2021. Je betaalt in december 2022 die verloren vakantierechten uit:
   • (Aanvullend) dubbel vakantiegeld ((a)dvg): 7,6% van brutojaarloon 2021 (incl. fictieve wedde voor gelijkgestelde dagen) min al betaald (a)dvg op basis van zijn halftijdse tewerkstelling

Meer lezen?

Anderen lazen ook dit:

Gelijkstelling tijdelijke werkloosheid 2021 voor jaarlijkse vakantie en eindejaarspremie

Goed nieuws voor werknemers die tijdelijk werkloos waren wegens corona in 2021: ook voor dit jaar worden de dagen tijdelijke werkloosheid wat betreft het recht op jaarlijkse vakantie gelijkgesteld met gewerkte dagen. De tijdelijke werkloosheid zal met andere woorden geen invloed hebben op de vakantierechten en het vakantiegeld van werknemers in 2022.

Sectorale cao's afgesloten voor het verlagen van de leeftijdsgrens voor landingsbanen met uitkering

De sociale partners sloten een sectorale cao voor het verlagen van de leeftijdgrens om in aanmerking te komen voor een landingsbaan met uitkeringen.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!