Ga verder naar de inhoud

De structurele vermindering van rsz-werkgeversbijdragen verhoogd ter compensatie van verhoging van het algemeen minimumloon

31.05.2022

Werkgevers uit de socio-culturele sector betalen rsz-werkgeversbijdragen, die op kwartaalbasis rond 34% van het brutokwartaalloon schommelen. Deze bijdrage wordt gemilderd omdat een structureel verminderingsbedrag automatisch ieder kwartaal wordt ingehouden.

De structurele vermindering varieert naargelang de werkgever al dan niet valt onder het toepassingsgebied van het socialemaribelregelgeving.

Werkgevers die onder het PC 329 ressorteren, vallen onder werkgeverscategorie 2 voor de berekening van de RSZ-werkgeversbijdragen.

De structurele vermindering van de rsz-werkgeversbijdrage van het 1ste kwartaal 2022 bestond uit:

  • Een forfaitair bedrag: 79,00 euro
  • Lageloon-component: + 0,2557 x (8.054,57 – S)
  • Hogeloon-component: + 0,0600 x (W – 14.060,80)

Vanaf het 2de kwartaal wordt een bijkomende vermindering ingevoerd, waardoor werkgevers die vanaf 1 april 2022 een hoger loon betalen aan hun werknemers, gekoppeld aan het intersectoraal minimumloon, minder rsz-werkgeversbijdragen betalen. Waardoor de meerkost van het verhoogde brutoloon gecompenseerd wordt door een lagere rsz-kost.

Vanaf 1 april 2022 bevat de structurele vermindering een bijkomende vermindering, de geïndexeerde zeer-lage-lonen-component (afgekort als ZLL-component), ter compensatie van de meerkost voor de werkgevers van de verhoging van het intersectoraal minimumloon (GGMMI) op 1 april 2022, 2024 en 2026.

Bovendien werd de bovenste loongrens van de lagelonencomponent en de ondergrens van de hogelonencomponent van de structurele vermindering aangepast:

De structurele vermindering van de rsz-werkgeversbijdrage vanaf het 2de kwartaal 2022 bestaat uit:

  • Een forfaitair bedrag: 79,00 euro
  • Lageloon-component: + 0,2557 x ( 8.215,66 – S)
  • Hogeloon-component: + 0,0600 x (W – 14.342,02)
  • Zeer-lage-lonencomponent: + 0,4000 x (6.048,89 - S)

De structurele vermindering wordt volledig automatisch berekend in de loonberekening. De nieuwe zeer-lage-lonencomponent is een integraal onderdeel van de structurele vermindering en zal dus ook automatisch berekend worden voor werkgevers en werknemers die voldoen aan alle voorwaarden.

Anderen lazen ook dit:

Verhoging maximum kilometervergoeding vanaf 1 juli 2022

Het maximumbedrag voor dienstverplaatsingen met de eigen auto, motor- of bromfiets stijgt op 1 juli 2022 tot 0,4170 euro per kilometer. Tot 30 juni 2022 bedroeg dit 0,3707 euro/km.

Op komst: Vlaamse jobbonus voor werknemers met een laag loon

De Vlaamse regering voert een jobbonus in voor werknemers die weinig verdienen. Met een jaarlijkse premie wil men werklozen aanmoedigen om werk te zoeken en werknemers die weinig verdienen extra stimuleren om aan de slag te blijven.

Als werkgever moet je hiervoor niets ondernemen. De eerste betalingen zijn voorzien ten vroegste vanaf eind dit jaar.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!