Ga verder naar de inhoud

Coronamaatregelen: terug naar oude regels voor cultuur - telewerk blijft verplicht

05.01.2022

Naar aanleiding van het arrest van de Raad van State heeft het overlegcomité op 29 december 2021 beslist om terug te keren naar de coronaregels die werden beslist op 3 december 2021 voor wat betreft de culturele sector, evenementsector en bioscopen.

Voor het overige blijven de regels van toepassing die werden beslist op 22 december 2021.

Telewerk blijft dus nog steeds verplicht. Sportwedstrijden moeten zonder publiek doorgaan.
In dit bericht zetten we de actuele relevante maatregelen op een rij.

Veilige afstand en beperking sociale contacten

Ter herinnering: dit zijn de basisregels:

 • social distancing: respecteren van de veilige afstand van 1,5 meter
 • beperken van het aantal sociale contacten en deze bij voorkeur buiten laten doorgaan. Het gebruik van zelftesten wordt aanbevolen.
 • binnenruimtes zoveel mogelijk ventileren
 • op de werkvloer blijven de veiligheidsmaatregelen zoals uitgewerkt in de Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan van toepassing

Bijeenkomsten en evenementen

Cultuur en recreatie

 • Volgende zaken zijn gesloten:
  • subtropische zwembaden en recreatieve onderdelen van de zwembaden;
  • pretparken, dierenparken en -tuinen;
  • binnenspeeltuinen, escape rooms, trampolineparken;
  • bowlingzalen, snooker- en biljartzalen, dartszalen;
  • paintballgames en lasergames;
  • casino’s, speelautomatenhallen en wedkantoren.
 • Volgende zaken blijven open:
  • theater-, opera- en concertzalen kunnen maximaal 200 zittende bezoekers per zaal ontvangen;
  • bioscopen kunnen maximaal zittende 200 bezoekers per zaal ontvangen;
  • bibliotheken, spelotheken en mediatheken;
  • musea;
  • feest- en receptiezalen, en dit enkel voor huwelijken en uitvaarten;
  • wellnesscentra, met inbegrip van onder meer sauna’s, jacuzzi’s, stoomcabines en hammams.


Georganiseerde bijeenkomsten

 • Georganiseerde activiteiten van een club of een vereniging binnen zijn verboden met uitzondering van sportieve activiteiten, trainingen en wedstrijden (zonder publiek)
 • Overnachtingen in het kader van de in het koninklijk besluit toegelaten activiteiten in georganiseerd verband zijn verboden.
 • Georganiseerde activiteiten gericht op kwetsbare groepen die door professionelen omkaderd worden (bijvoorbeeld: jeugdwerk en socio-culturele activiteiten) zijn mogelijk volgens de toepasselijke protocollen.


Publieke evenementen

 • Publiek toegankelijke evenementen en culturele en andere voorstellingen die binnen of in een overdekte ruimte plaatsvinden, kunnen worden georganiseerd voor een zittend publiek van maximum 200 personen.
 • Vanaf 50 personen moet in ieder geval toepassing worden gemaakt van het Covid Safe Ticket en moet voorafgaand toelating worden verkregen van de bevoegde gemeentelijke overheid.
 • Voor minder dan 50 deelnemers kan door de organisatie het Covid Safe Ticket ingezet worden indien men het publiek hier voorafgaand over informeert.
 • Publiek toegankelijke congressen die binnen of in een overdekte ruimte plaatsvinden, blijven verboden.
 • Buitenevenementen in een niet-overdekte ruimte kunnen doorgaan met een maximum van 100 personen. Dit geldt voor kerstmarkten, winterdorpen, culturele en andere voorstellingen, en congressen. Deze regels zijn van toepassing:
  • maximum één bezoeker per 4 m²;
  • minimum 1,5 meter afstand tussen de gezelschappen;
  • mondmasker is verplicht.
 • Massa-evenementen (tussen 100 en 75.000 deelnemers) die buiten plaatsvinden in een niet-overdekte ruimte kunnen doorgaan, mits voorafgaande toelating van de lokale overheid en met naleving van de modaliteiten van het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021. Deze regels zijn van toepassing:
  • maximum één bezoeker per 4 m²;
  • éénrichtingsverkeer én afzonderlijke in- en uitgangen wanneer meer dan 100 personen samenkomen;
  • mondmasker is verplicht.


Sport

Sportwedstrijden en -trainingen moeten zonder publiek doorgaan. Dit geldt zowel voor professionele als niet-professionele wedstrijden en trainingen en zowel binnen als buiten.

Sportkampen kunnen enkel plaatsvinden zonder overnachtingen.

Verplicht telewerk

 • Telewerk is verplicht, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering. Aan die werknemers moet je een attest bezorgen dat de noodzaak van hun aanwezigheid op de werkplaats bevestigt.
  Ook teambuildings en feesten op de werkvloer zijn verboden.
 • Per werknemer is één terugkeerdag per week mogelijk.
  • Hierbij mag slechts 20% van het personeel dat een telewerkbare functie heeft tegelijkertijd aanwezig zijn op de werkvloer.
  • Voor organisaties met minder dan 10 werknemers geldt een uitzondering: hier mogen maximum 5 werknemers tegelijkertijd aanwezig zijn. De 20%-regel geldt niet.
  • Voorbeeld: je organisatie telt 35 werknemers, waarvan er 15 niet kunnen telewerken. Van de overige 20 mag 20% op de werkvloer aanwezig zijn, d.w.z. 4 mensen, naast de 15 mensen die sowieso aanwezig kunnen zijn omdat ze niet kunnen telewerken.
 • Als werkgever moet je het maandelijks elektronisch telewerkregister invullen op het portaal van de sociale zekerheid. Dit doe je de eerste keer ten laatste op 30 november. Vanaf 2022 moet dit telkens ten laatste de zesde kalenderdag van de maand worden doorgestuurd.
  Op het portaal van de Sociale Zekerheid vind je ook een FAQ’s over deze toepassing.

Meer informatie lees je in ons nieuwsbericht Telethuiswerken: attestering, telewerkregister & voorwaardelijke terugkeermomenten.

Brede mondmaskerplicht

Overal waar het dragen van een mondmasker verplicht is geldt dit nu vanaf de leeftijd van zes jaar.

Dit is ondermeer het geval:

 • op het openbaar vervoer en het georganiseerd collectief vervoer,
 • op plaatsen waar horeca-activiteiten worden uitgeoefend,
 • bij evenementen, zowel indoor als outdoor en ongeacht de grootte van het evenement,
 • in publiek toegankelijke ruimtes van bedrijven,
 • in bibliotheken, spelotheken en mediatheken,
 • in publiek toegankelijke ruimtes van de inrichtingen behorende tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector,
 • in gebouwen voor de erediensten.

Het mondmasker mag enkel worden afgezet om zittend te eten en te drinken en wanneer het dragen ervan onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit, bijvoorbeeld tijdens het sporten.

Covid Safe Ticket+

Het Covid Safe Ticket is een bewijs van volledige vaccinatie, van een recente negatieve PCR-test of van een herstelcertificaat. Het Ticket geeft toegang tot evenementen en de horeca. Op plaatsen en evenementen waar het Covid Safe Ticket van toepassing is, is voortaan ook het mondmasker verplicht.

Het Covid Safe Ticket + mondmasker is verplicht voor:

 • publieke evenementen en private bijeenkomsten met meer dan 50 personen binnen of meer dan 100 personen buiten,
 • horeca,
 • schouwburgen, concertzalen, musichalls, cabarets en andere accommodaties voor podiumkunst, culturele centra en multifunctionele zalen voor culturele activiteiten, indoor circus, cinema's, musea en (indoor) pret- en themaparken.

Anderen lazen ook dit:

Update: uitstel van betaling RSZ-bijdragen 4de kwartaal 2021 voor werkgevers getroffen door de coronamaatregelen

Opnieuw zijn er maatregelen genomen om werkgevers tegemoet te komen in de betaling van RSZ-werkgeversbijdragen. Het niet-doorstorten van de voorschotten voor het vierde kwartaal van 2021 zal geen aanleiding geven tot sancties. Je kunt de betaling van de maandelijkse bijdragen uitstellen tot de vervaldag van het saldo van de kwartaalbijdragen. En als ook dat niet mogelijk is, kan je een minnelijk afbetalingsplan vragen.

Deze regeling is een verlenging van maatregelen genomen voor het eerste, tweede en derde kwartaal van 2021.

Corona: klein verlet voor vaccinatie tegen coronavirus verlengd en uitgebreid naar begeleiding minderjarig kind

Werknemers die tijdens de werkuren in een vaccinatiecentrum verwacht worden voor hun coronaprik kunnen daar klein verlet voor krijgen. Oorspronkelijk was deze wetgeving van toepassing tot 31 december 2021, dit is nu verlengd tot 30 juni 2022.
Zoals een tijdje geleden al werd aangekondigd is het vaccinatieverlof ook uitgebreid. Werknemers kunnen vanaf nu klein verlet opnemen om hun minderjarig kind te begeleiden naar het vaccinatiecentrum.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!