Ga verder naar de inhoud

Opnieuw strengere coronaregels: brede mondmaskerplicht en verplicht telewerk

26.11.2021

Als gevolg van de stijgende coronacijfers worden ook de coronaregels opnieuw strenger. Naast een brede mondmaskerplicht wordt telewerk terug verplicht. Het Overlegcomité wil zo vermijden dat het gezondheidssysteem totaal overbelast geraakt, terwijl het onderwijs en onze economie zo normaal mogelijk blijft functioneren.

UPDATE: het Overlegcomité van 26 november 2021 nam bijkomende maatregelen.

Veilige afstand en beperking sociale contacten

Ter herinnering: dit zijn de basisregels:

 • social distancing: respecteren van de veilige afstand van 1,5 meter
 • beperken van het aantal sociale contacten en deze bij voorkeur buiten te laten doorgaan
 • het belang van ventilatie (zie verder)

Verplicht telewerk

 • Telewerk wordt weer verplicht, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering. Aan die werknemers moet je een attest bezorgen dat de noodzaak van hun aanwezigheid op de werkplaats bevestigt.
 • Per personeelslid is één terugkeerdag per week mogelijk.
 • Slechts 20% van het personeel dat een telewerkbare functie heeft, mag tegelijkertijd aanwezig zijn op de werkvloer.
  Voor organisaties met minder dan 10 werknemers geldt een uitzondering: hier mogen maximum 5 werknemers tegelijkertijd aanwezig zijn. De 20%-regel geldt niet.

  Voorbeeld: je organisatie telt 35 werknemers, waarvan er 15 niet kunnen telewerken. Van de overige 20 mag 20% op de werkvloer aanwezig zijn, d.w.z. 4 mensen, naast de 15 mensen die sowieso aanwezig kunnen zijn omdat ze niet kunnen telewerken.
 • Vanaf 19 december zouden deze maatregelen worden versoepeld: het aantal terugkeerdagen wordt dan opgetrokken naar maximaal twee per personeelslid, en 40% van de personeelsleden mag tegelijkertijd aanwezig zijn.
  Eerst was er sprake van 13 december, maar het Overlegcomité van 26 november heeft dit al met een week opgeschoven.
 • Als werkgever moet je een maandelijks elektronisch telewerkregister bijhouden dat ter beschikking gesteld wordt via het portaal van de sociale zekerheid. Dit moet de eerste keer ingevuld worden ten laatste op 30 november. Vanaf 2022 moet dit telkens ten laatste de zesde kalenderdag van de maand worden doorgestuurd.
  Belangrijk om weten:
  in de loop van deze week brengt de RSZ de aangiftetoepassing online. De FAQ’s over deze toepassing zijn al beschikbaar op het Portaal van de Sociale Zekerheid.

Meer informatie lees je in ons nieuwsbericht Telethuiswerken: attestering, telewerkregister & voorwaardelijke terugkeermomenten.

Brede mondmaskerplicht

Het mondmasker moet je dragen in de volgende situaties:

 • in de besloten ruimtes van het openbaar vervoer en het georganiseerd collectief vervoer;
 • bij de medische en niet-medische contactberoepen;
 • in zorginstellingen;
 • in inrichtingen en plaatsen waar horeca-activiteiten worden uitgeoefend;
 • bij evenementen, zowel indoor als outdoor en ongeacht de grootte van het evenement;
 • in winkels en winkelcentra;
 • in publiek toegankelijke ruimtes van bedrijven, overheidsbesturen;
 • in publieke gebouwen en gerechtsgebouwen;
 • in bibliotheken, spelotheken en mediatheken;
 • in publiek toegankelijke ruimtes van de inrichtingen behorende tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector;
 • in fitnesscentra
 • in gebouwen voor de erediensten.

Nieuw is dat de mondmaskerplicht voortaan geldt vanaf de leeftijd van 10 jaar. De gemeenschappen kunnen beslissen of zij een mondmaskerplicht voor kinderen jonger dan 12 willen invoeren in de scholen.

Je mag het mondmasker enkel afzetten om zittend te eten en te drinken, en wanneer het dragen ervan onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit, bijvoorbeeld tijdens het sporten.

Covid Safe Ticket+

Het Covid Safe Ticket is een bewijs van volledige vaccinatie, van een recente negatieve PCR-test of van een herstelcertificaat. Het Ticket geeft toegang tot evenementen en de horeca. Op plaatsen en evenementen waar het Covid Safe Ticket van toepassing is, is voortaan ook het mondmasker verplicht wordt.

Het Covid Safe Ticket + mondmasker wordt verplicht voor:

 • publieke evenementen en private bijeenkomsten met meer dan 50 personen binnen of meer dan 100 personen buiten,
 • horeca (incl. privé-bijeenkomsten die er plaats vinden),
 • schouwburgen, concertzalen, musichalls, cabarets en andere accommodaties voor podiumkunst, culturele centra en multifunctionele zalen voor culturele activiteiten, indoor circus, cinema's, musea en (indoor) pret- en themaparken.

Discotheken en dancings die het dragen van het mondmasker niet willen verplichten, moeten van hun bezoekers vragen om het Covid Safe Ticket te combineren met een zelftest ter plaatse. Dus Covid Safe Ticket + zelftest.

Veralgemeende extra vaccinatie

 • Voor iedereen die volledig gevaccineerd is, komt er zo snel mogelijk een extra vaccinatie of boosterprik.
 • Ook voor de 5 tot 11-jarigen zal de vaccinatie opgestart worden, na gunstig advies van o.a. de Hoge Gezondheidsraad.

Ventilatie

Om de luchtkwaliteit in scholen en bedrijven goed op te volgen, vraagt het Overlegcomité aan de regionale ministers van Onderwijs en Werk om ervoor te zorgen dat er versneld en veralgemeend CO2-meters komen in alle lokalen van scholen en bedrijven waar veel mensen samenkomen.

De maatregelen gaan in op 20 november 2021 en gelden tot 28 januari 2022. Begin januari komt het Overlegcomité samen om de maatregelen te evalueren.

Bron: Overlegcomité: voortaan brede mondmaskerplicht en verplicht telewerk | Coronavirus COVID-19 (info-coronavirus.be)

Koninklijk besluit van 19 november 2021 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 28 oktober 2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19-pandemie te voorkomen of te beperken, Staatsblad, 19 november 2021

Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan – versie 22/11/2021

Bijkomende maatregelen vanaf 27 november 2021

 • Horecazaken dienen verplicht vanaf 23 uur te sluiten. Slechts zes klanten per tafel.
 • Private evenementen buiten de thuissituatie zijn niet langer toegestaan, met uitzondering van begrafenissen en huwelijken.
 • Sportwedstrijden binnen mogen enkel nog zonder publiek doorgaan.
 • Vanaf maandag 29 november 2021 kunnen activiteiten en evenementen die binnen plaatsvinden enkel doorgaan wanneer de activiteit zittend is.

Bron:

Anderen lazen ook dit:

Medewerkers mogen afwezig zijn voor coronatest met behoud van loon

De NAR heeft met spoed een cao afgesloten die werknemers het recht geeft om afwezig te zijn van het werk met behoud van loon als zij zich moeten laten testen op COVID-19. Die cao komt er naar aanleiding van de Self Assessment Test die de overheid heeft voorzien.

Cao nummer 160 is in werking getreden op 19 november 2021 en is van toepassing tot 28 februari 2022. Je leest er alles over in dit artikel.

Opnieuw verplicht telewerk door corona: alles over attesten, telewerkregister en terugkeermomenten

Telethuiswerken is weer verplicht voor elke organisatie, voor elke functie die zich daartoe leent. Enkel als het onmogelijk is om te telewerken omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening, is de aanwezigheid op de werkplaats toegestaan. Aan die werknemers moet je een attest bezorgen dat de noodzaak van hun aanwezigheid op de werkplaats bevestigt. Het invullen van een telewerkregister wordt opnieuw ingevoerd.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!