Ga verder naar de inhoud

Je verzekeringen in tijden van corona: wat moet je ermee?

15.10.2020

We krijgen veel vragen binnen van organisaties over wat ze moeten aanvangen met hun verzekeringen, nu veel evenementen zijn afgelast en werknemers in tijdelijke werkloosheid worden geplaatst. We nemen daarom dit nieuwsbericht van de Nationale Bank over op onze website.

De verzekeringssector stelt zich soepel op

De Belgische verzekeringssector gaat inspanningen leveren om de negatieve impact van de coronacrisis op de particulieren, gezinnen, zelfstandigen en bedrijven te verzachten. De verzekeringsondernemingen gaan de volgende maanden soepel omgaan met klanten in nood en ervoor zorgen dat ze blijvend beschermd worden. Zopas bereikte de sectororganisatie hierover een akkoord, dat mee gefaciliteerd werd door de Nationale Bank met de steun van de FSMA en de federale regering.

Net zoals de afgelopen weken de overheid en de banksector reeds talrijke initiatieven hebben genomen om de economische gevolgen van de coronapandemie te verzachten, levert ook de Belgische verzekeringssector inspanningen.

De aandacht wordt daarbij voornamelijk gericht op die groepen in de samenleving die de economische weerslag van het coronavirus het sterkst voelen, namelijk de vele werknemers die in tijdelijke werkloosheid beland zijn en de bedrijven die verplicht hun deuren moeten sluiten of hun economische activiteit sterk zien afnemen.

Concreet wordt er onder meer:

 • ademruimte geboden aan wie met betalingsproblemen kampt
 • respijt gegeven aan wie hypotheekleningen moet terugbetalen
 • een regeling getroffen rond de schuldsaldoverzekeringen en brandverzekeringen (dit laatste voor wie werkloos is geworden).
 • belangrijk is ook dat de verzekeraars zich engageren om personeel in geval van tijdelijke werkloosheid te blijven beschermen.

Een overzicht voor natuurlijke personen:

 • Een engagement van de verzekeringssector om de pensioen-, overlijdens-, invaliditeits- en hospitalisatiedekking van de collectieve verzekeringen (aangegaan door de werkgever) van de personen die in tijdelijke werkloosheid belanden, zonder verder formaliteiten voort te zetten.
 • Als werkgever moet je de betreffende premies pas betalen vanaf 30 september 2020.
 • Het opschorten, tot 30 september 2020, van zowel rentebetalingen als kapitaalaflossingen van hypothecaire kredieten aangegaan bij verzekeringsondernemingen alsook de betaling van premies van schuldsaldoverzekeringen gelieerd aan hypothecaire kredieten. Dit voor zover de verzekerde kan aantonen dat hij in financiële moeilijkheden is beland door de COVID-19 crisis. Het akkoord weerspiegelt dat van de overheid met de banken.
 • Voorts kan je ook voor de betaling van de premie van brandverzekeringen, gelieerd aan hypothecaire kredieten met een vervaldatum tussen 30 maart en 30 september, uitstel krijgen tot 30 september. Dit laatste geldt enkel voor wie werkloos is geworden.
 • Voor alle andere verzekeringen waarvoor deze verzekerden problemen zouden hebben met het betalen van hun premie, wordt de verzekerde gevraagd rechtstreeks contact op te nemen met zijn verzekeraar of tussenpersoon om te kijken of er een adequate oplossing kan gevonden worden.

Een overzicht voor ondernemingen:

 • De verzekeringssector wijst erop dat sommige verzekeringsdekkingen (arbeidsongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid, …) nu al voorzien om de premie achteraf aan te passen als er sprake is van gereduceerde activiteiten. Dit wordt automatisch in rekening gebracht.
 • Daar bovenop kunnen ondernemingen, die hun activiteiten moeten stilleggen zoals gevraagd door de overheid, voor alle premies die vervallen tussen 30 maart en 30 september 2020, uitstel van betaling van hun premie verkrijgen in overleg met hun verzekeraar.
 • Voor eventuele verdere maatregelen rond opschorting van contracten wordt bedrijven aangeraden rechtstreeks contact op te nemen met hun verzekeraar of tussenpersoon.
 • Ook voor leningen verstrekt aan ondernemingen zullen de verzekeraars dezelfde voorwaarden toepassen als diegene die reeds werden afgesproken voor de banksector. Het gaat om een uitstel voor terugbetaling van kredieten (rente- en kapitaalaflossingen) tot 30 september 2020.

Vragen over je eigen situatie?

Voor alles wat te maken heeft met het zakelijk beheer van je organisatie (en daar vallen verzekeringen ook onder) kan je contact opnemen met onze collega's van SCWITCH.

Anderen lazen ook dit:

Corona: zwaar getroffen organisaties krijgen werkgeversbijdragen 3de kwartaal teruggestort

Goed nieuws voor werkgevers die financieel zwaar getroffen zijn door de coronacrisis: de RSZ gaat ervoor zorgen dat zij de netto betaalde rsz-werkgeversbijdragen van het derde kwartaal van 2020 terugbetaald krijgen. De premie geldt ook voor een aantal socioculturele organisaties die onder paritair comité 329 vallen.

Corona: mijn werknemer moet in quarantaine, wat nu?

Hoe je als werkgever moet omgaan met een quarantainemaatregel die jouw medewerker opgelegd krijgt, verschilt naargelang die het gevolg is van een hoog-risicocontact, een positief testresultaat of omdat de school, crèche of instelling van de kinderen sluit. In dit artikel doen we verschillende scenario's uit de doeken.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!