Ga verder naar de inhoud

Corona: versoepeling van de maatregelen vanaf 1 december

04.12.2020

Goed nieuws voor musea en zwembaden: zij mogen de deuren weer openen. Voor de andere activiteiten in onze sector blijven de verstrengde maatregelen van 1 november gelden. Ook telewerk blijft verplicht waar mogelijk.

Wat verandert er vanaf 1 december?

 • Niet-essentiële ondernemingen en verenigingen, waaronder zwembaden en musea mogen vanaf 1 december weer opengaan, mits goedkeuring van de lokale overheid.
 • Mondmaskers zijn voortaan verplicht in alle voor het publiek toegankelijke ruimtes én wanneer de anderhalve-meter afstand niet kan worden gegarandeerd. Tot nog toe was dat enkel sterk aanbevolen.

Deze maatregelen blijven van kracht:


Cultuur, recreatie en evenementen:

 • De inrichtingen of onderdelen van inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector worden gesloten voor het publiek, met inbegrip van onder meer pretparken, binnenspeeltuinen, dierentuinen en dierenparken.
 • Mogen wel geopend blijven:
  • de buitenspeeltuinen
  • de buitengedeelten van natuurparken en openluchtmusea, met inbegrip van de ingang, uitgang, sanitaire voorzieningen, eerste hulp en noodgebouwen
  • de bibliotheken
  • de culturele plaatsen, maar enkel voor
   • groepen van kinderen tot en met 12 jaar, in het kader van schoolse of buitenschoolse activiteiten van het leerplichtonderwijs
   • stages en activiteiten voor kinderen tot en met 12 jaar;


Sport:

 • Wedstrijden en trainingen zijn nog enkel toegelaten voor deelnemers tot 12 jaar. Ze mogen worden bijgewoond door slechts 1 gezinslid van de deelnemers.
 • Mogen open blijven:
  • de buitengedeelten van sportinfrastructuren
  • sportzalen en -voorzieningen, maar dit enkel voor:
   • groepen van kinderen tot en met 12 jaar in het kader van schoolse of buitenschoolse activiteiten van het leerplichtonderwijs
   • sportactiviteiten, -stages en -kampen georganiseerd of toegelaten door de lokale overheid voor kinderen tot en met 12 jaar


Jeugd:

 • Alle jeugdwerkactiviteiten boven de 12 jaar zijn verboden
 • Voor kinderen tot 12 jaar zijn activiteiten in georganiseerd verband toegelaten met maximum 50 kinderen


En verder:

 • Paritair Comité 329, beperkt tot zorg, welzijn (inclusief de hulpverleners en jeugdwelzijnswerkers), voedselbedeling, niet-commerciële radio en televisie en de monumentenwacht, werd eerder reeds opgenomen in de lijst van essentiële beroepen. Zij mogen hun dienstverlening fysiek verderzetten.
 • Erediensten en niet-confessionele morele dienstverlening zijn niet langer toegestaan
 • Teambuildings met fysieke aanwezigheid zijn verboden
 • Telewerk is verplicht voor elke organisatie voor elke functie die zich daartoe leent, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening. Aan de werknemers die niet kunnen telethuiswerken moet je een attest bezorgen, of elk ander bewijsstuk dat de noodzaak van hun aanwezigheid op de werkplaats bevestigt.
 • Er geldt een uitgaansverbod, tussen 24u en 5u in Vlaanderen en tussen 22u en 6u in Brussel, behalve voor essentiële verplaatsingen zoals een woon-werkverplaatsing.


Preventiemaatregelen in acht nemen:

Organisaties die hun werk fysiek mogen verderzetten of waar de infrastructuur open blijft zijn verplicht om alle moeten deze minimale regels naleven:

 • de uitbater of organisator informeert de bezoekers en personeelsleden tijdig over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken de personeelsleden een passende opleiding
 • een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon wordt gegarandeerd
 • mondmaskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen worden steeds sterk aanbevolen in de inrichting en worden er gebruikt indien de regels van de social distancing niet kunnen worden nageleefd omwille van de aard van de uitgeoefende activiteit
 • de activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden
 • de organisator stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van de medewerkers en de bezoekers
 • de organisator neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren
 • de uitbater of organisator zorgt voor een goede verluchting.

Lees in de generieke gids alles over passende preventiemaatregelen.

De verschillende protocollen van de deelsectoren vind je hier

Anderen lazen ook dit:

Corona: cheques blijven minstens 6 maanden langer geldig

Maaltijdcheques, ecocheques, geschenkcheques en sport/cultuurcheques zullen minstens 6 maanden langer geldig blijven. Door de coronacrisis hebben heel wat werknemers immers nog niet de kans gehad om die cheques te besteden.

Corona: mijn werknemer moet in quarantaine, wat nu?

Hoe je als werkgever moet omgaan met een quarantainemaatregel die jouw medewerker opgelegd krijgt, verschilt naargelang die het gevolg is van een hoog-risicocontact, een positief testresultaat of omdat de school, crèche of instelling van de kinderen sluit. In dit artikel doen we verschillende scenario's uit de doeken.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!