Ga verder naar de inhoud

Corona: Verhoging jaarlijks kostenplafond voor vrijwilligers in essentiële diensten

21.09.2020

Ondanks dat vrijwilligerswerk een onbezoldigde activiteit is, kunnen vrijwilligers een reële of forfaitaire kostenvergoeding ontvangen. De forfaitaire kostenvergoeding is begrensd door een jaarlijks kostenplafond. Dit jaarlijks kostenplafond wordt nu verhoogd voor vrijwilligers die zich hebben ingezet voor activiteiten die verband houden met het beheer van de COVID-19-crisis.

Veel vrijwilligers hebben zich tijdens de gezondheidscrisis uitgebreid ingezet in organisaties van de cruciale sectoren en de essentiële diensten. Hierdoor is voor veel van hen het maximaal kostenplafond bereikt.

Voor een aantal categorieën van vrijwilligers in de sport en in de ondersteunende zorg geldt er een verhoogd kostenplafond van 2.549,90 euro. De overheid heeft nu beslist dat de vrijwilligers, die actief waren in de essentiële diensten voor de periode van 18 maart 2020 tot en met 17 mei 2020, ook gebruik kunnen maken van het verhoogd kostenplafond van 2.549,90 euro.

Voor het paritair comité 329 zijn de essentiële diensten beperkt tot zorg, welzijn (inclusief de hulpverleners en jeugdwelzijnswerkers), voedselbedeling en de monumentenwacht. Alleen de vrijwilligers die actief waren in deze deelsectoren kunnen dus genieten van het verhoogd kostenplafond.

De verhoging van het jaarlijkse kostenplafond geldt vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.

Voor meer informatie kan je terecht op de site van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

Bron: Koninklijk besluit van 28 augustus 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2018 tot verhoging van het jaarlijks kostenplafond, zoals bepaald in artikel 10, eerste lid van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers, voor bepaalde categorieën van vrijwilligers, BS van 8 september 2020.

Anderen lazen ook dit:

Alle actuele bedragen op een rij

Een actueel totaaloverzicht van alle bedragen die voor jou als werkgever relevant zijn? Op deze pagina vind je ze alfabetisch gerangschikt terug.

FAQ: Hoe verloon ik een artistiek medewerker/kunstenaar in paritair comité 329?

Organisaties in de socioculturele sector doen geregeld beroep op kunstenaars om een werk te maken of een opdracht uit te voeren. Hoe zit dat met paritaire comités, statuten, contracten, barema's en lonen? Dat verhelderen we in deze FAQ.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!