Ga verder naar de inhoud

Klein verlet voor vaccinatie tegen coronavirus verlengd tot 31 maart 2023

06.01.2023

Werknemers hebben vanaf 1 oktober tot 31 maart 2023 opnieuw recht op klein verlet om zichzelf te laten vaccineren tegen het coronavirus of om hun minderjarige kinderen te begeleiden tijdens de vaccinatie.

Betaald vaccinatieverlof voor werknemers die zich laten inenten tegen COVID-19

 • De werknemer heeft het recht om afwezig te zijn van het werk met behoud van loon gedurende de tijd die nodig is voor de vaccinatie.
 • Het gaat om de vaccinatietijd en de verplaatsingstijd.
 • Dit recht op betaalde afwezigheid heeft enkel betrekking op de vaccinatie zelf. Wordt de werknemer nadien ziek ten gevolge van de vaccinatie? Dan gelden de gewone regels van arbeidsongeschiktheid en gewaarborgd loon.
 • De werknemer moet de werkgever op voorhand verwittigen en zodra hij het tijdstip of het tijdsslot voor de vaccinatie kent.
 • De werknemer mag het verlof enkel gebruiken voor het doel waarvoor het is toegestaan. Om dit te controleren mag je als bewijs vragen om de bevestiging van de afspraak voor te leggen. Blijkt uit deze bevestiging niet duidelijk het uur en plaats van de vaccinatie, dan mag je ook vragen om de uitnodiging voor te leggen.
 • Om de privacy van de werknemer te beschermen en conform de GDPR-regelgeving mag je geen kopie nemen van deze bewijsstukken, of de informatie op de een of andere manier registreren, met uitzondering van het tijdstip van de afspraak. Je registreert de afwezigheid enkel als klein verlet zonder de reden te vermelden. Je mag als werkgever op geen enkele manier de gegevens over de gezondheid van de werknemer registreren.
 • Bij KB van 26 december 2022 (BS 30 december 2022) werd de toepassing van deze wet verlengd tot 31 maart 2023.

Betaald vaccinatieverlof voor werknemers die hun minderjarig kind laten inenten tegen COVID-19

 • De werknemer kan klein verlet opnemen voor de begeleiding van elk minderjarig kind dat bij hem/haar inwoont. Het kan dus ook gaan om een inwonend adoptiekind of pleegkind of om een inwonend kind dat onder de wettelijke voogdij van de werknemer werd geplaatst.
 • Wanneer de werknemer samenwoont met de andere ouder van het kind, kan dit recht voor éénzelfde periode slechts door één van hen worden uitgeoefend.
 • De werknemer heeft ook het recht om klein verlet op te nemen voor de begeleiding van een meerderjarige persoon met een handicap of onder voogdij, ongeacht of het gaat om een eigen kind dan wel om iemand over wie de werknemer het wettelijk voogdijschap uitoefent.
  Dat recht kan uitsluitend worden uitgeoefend door één van de ouders of door één van de voogden.
 • Dezelfde voorwaarden zijn van toepassing als wanneer de werknemer klein verlet opneemt om zichzelf te laten vaccineren (zie hierboven).

Anderen lazen ook dit:

Werkhervattingspremie kan nu aangevraagd worden

In de programmawet van 26 december 2022 werd een nieuwe tewerkstellingsmaatregel voorzien. Het gaat om een werkhervattingspremie van 1.000 euro voor werkgevers die invalide werknemers aanwerven in het kader van progressieve werkhervatting.

Deze maatregel is in werking getreden op 1 april 2023, maar de exacte voorwaarden moesten nog vastgelegd worden in een koninklijk besluit. Dit is gebeurd bij KB van 17 juli 2023 waardoor de werkhervattingspremie nu effectief kan aangevraagd worden.

Werken tijdens een hittegolf: waar moet je rekening mee houden?

We worden deze dagen weer geconfronteerd met een hittegolf en dan is het goed om even een aantal aandachtspunten in herinnering te brengen. Wat zijn je wettelijke verplichtingen tegenover je medewerkers? En hoe zit dat als ze telewerken? We zetten het op een rij in dit artikel.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!