Ga verder naar de inhoud

Corona: klein verlet voor vaccinatie tegen coronavirus verlengd en uitgebreid naar begeleiding minderjarig kind

12.01.2022

Werknemers die tijdens de werkuren in een vaccinatiecentrum verwacht worden voor hun coronaprik kunnen daar klein verlet voor krijgen. Oorspronkelijk was deze wetgeving van toepassing tot 31 december 2021, dit is nu verlengd tot 30 juni 2022.

Zoals een tijdje geleden al werd aangekondigd is het vaccinatieverlof ook uitgebreid. Werknemers kunnen vanaf nu klein verlet opnemen om hun minderjarig kind te begeleiden naar het vaccinatiecentrum.

Betaald vaccinatieverlof voor werknemers die zich laten inenten tegen COVID-19

 • De werknemer heeft het recht om afwezig te zijn van het werk met behoud van loon gedurende de tijd die nodig is voor de vaccinatie.
 • Het gaat om de vaccinatietijd en de verplaatsingstijd.
 • Dit recht op betaalde afwezigheid heeft enkel betrekking op de vaccinatie zelf. Wordt de werknemer nadien ziek ten gevolge van de vaccinatie? Dan gelden de gewone regels van arbeidsongeschiktheid en gewaarborgd loon.
 • De werknemer moet de werkgever op voorhand verwittigen en zodra hij het tijdstip of het tijdsslot voor de vaccinatie kent.
 • De werknemer mag het verlof enkel gebruiken voor het doel waarvoor het is toegestaan. Om dit te controleren mag je als bewijs vragen om de bevestiging van de afspraak voor te leggen. Blijkt uit deze bevestiging niet duidelijk het uur en plaats van de vaccinatie, dan mag je ook vragen om de uitnodiging voor te leggen.
 • Om de privacy van de werknemer te beschermen en conform de GDPR-regelgeving mag je geen kopie nemen van deze bewijsstukken, of de informatie op de een of andere manier registreren, met uitzondering van het tijdstip van de afspraak. Je registreert de afwezigheid enkel als klein verlet zonder de reden te vermelden. Je mag als werkgever op geen enkele manier de gegevens over de gezondheid van de werknemer registreren.
 • De wet is van toepassing tot 30 juni 2022. Dit kan bij KB nog verlengd worden tot 31 december 2022, na advies van de NAR en overleg in de Ministerraad.

Betaald vaccinatieverlof voor werknemers die hun minderjarig kind laten inenten tegen COVID-19

 • De wet van 23 december 2021 breidt het toepassingsgebied van het vaccinatieverlof uit naar de begeleiding van minderjarige kinderen en meerderjarige personen met een handicap of onder voogdij. Deze uitbreiding is van toepassing vanaf 12 januari 2022, en geldt in principe ook tot 30 juni 2022.
 • De werknemer kan klein verlet opnemen voor de begeleiding van elk minderjarig kind dat bij hem/haar inwoont. Het kan dus ook gaan om een inwonend adoptiekind of pleegkind of om een inwonend kind dat onder de wettelijke voogdij van de werknemer werd geplaatst.
  Wanneer de werknemer samenwoont met de andere ouder van het kind, kan dit recht voor éénzelfde periode slechts door één van hen worden uitgeoefend.
 • De werknemer heeft ook het recht om klein verlet op te nemen voor de begeleiding van een meerderjarige persoon met een handicap of onder voogdij, ongeacht of het gaat om een eigen kind dan wel om iemand over wie de werknemer het wettelijk voogdijschap uitoefent.
  Dat recht kan uitsluitend worden uitgeoefend door één van de ouders of door één van de voogden.
 • Dezelfde voorwaarden zijn van toepassing als wanneer de werknemer klein verlet opneemt om zichzelf te laten vaccineren (zie hierboven).

Een wetgevend initiatief zal nog worden ondernomen om ervoor te zorgen dat de verlenging en de uitbreiding van het recht op klein verlet zal ingaan met ingang van 1 januari 2022.

Hoe zit het met vaccinatie en de privacy van werknemers?

 • De overheid legt geen verplichting op aan haar burgers om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Aangezien het niet om een verplichte vaccinatie gaat, mogen je werknemers dus vrij kiezen of zij zich al dan niet laten vaccineren. Je mag je werknemers dus niet verplichten om zich te laten vaccineren.
 • Dit betekent dat een weigering om zich te laten vaccineren geen reden tot ontslag is, ook niet in de zorgsector. Evenmin mag je van werknemers of externen een bewijs van vaccinatie vragen als voorwaarde voor toegang tot de werkplek.
 • Op dit moment is het bovendien niet toegelaten om informatie omtrent de vaccinatie van werknemers te registreren. Het gaat hier namelijk om een bijzondere categorie van persoonsgegevens: gegevens over de gezondheid. In het kader van de GDPR-regelgeving is het verwerken van deze gevoelige gegevens slechts in zeer beperkte gevallen mogelijk, en momenteel is hier nog geen wettelijke basis voor.

Bronnen:

 • Wet van 28 maart 2021 houdende toekenning van een recht op klein verlet voor werknemers met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus COVID-19, Belgisch Staatsblad 9 april 2021
 • Wet van 23 december 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie, Belgisch Staatsblad 12 januari 2022

Anderen lazen ook dit:

Update: uitstel van betaling RSZ-bijdragen 4de kwartaal 2021 voor werkgevers getroffen door de coronamaatregelen

Opnieuw zijn er maatregelen genomen om werkgevers tegemoet te komen in de betaling van RSZ-werkgeversbijdragen. Het niet-doorstorten van de voorschotten voor het vierde kwartaal van 2021 zal geen aanleiding geven tot sancties. Je kunt de betaling van de maandelijkse bijdragen uitstellen tot de vervaldag van het saldo van de kwartaalbijdragen. En als ook dat niet mogelijk is, kan je een minnelijk afbetalingsplan vragen.

Deze regeling is een verlenging van maatregelen genomen voor het eerste, tweede en derde kwartaal van 2021.

Corona: welke impact op pensioenrechten?

Gepensioneerden die door corona tijdelijk werkloos waren of een vervangingsinkomen/financiële compensatie ontvingen, hoeven niet te vrezen voor hun pensioen. De regering heeft de maatregelen tot behoud van de pensioenrechten tijdens de coronacrisis verlengd tot 30 juni. Tijdens de crisisperiode zullen deze uitkeringen en vergoedingen geen invloed hebben op de uitbetaling van de pensioenen.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!