Ga verder naar de inhoud

Corona: Tips voor heropstart deelsectoren

23.02.2021

Verenigingen die hun activiteiten mogen hernemen doen dit overeenkomstig het protocol van de betrokken sector. Verschillende (deel)sectoren werkten reeds plannen en protocollen uit voor een geslaagde heropstart.

We geven hier een overzicht.

Jeugdwerk

Sport

Sociaal cultureel volwassenenwerk

Toerisme

Musea

Bibliotheken, archieven en documentencentra

Circus

Cultuur


Verenigingen die niet vertegenwoordigd zijn door een sectorfederatie of bij gebrek aan protocol moeten zich houden volgende minimale regels:

  • de onderneming of vereniging informeert de klanten en werknemers tijdig over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken de werknemers een passende opleiding
  • een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon wordt gegarandeerd
  • maskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen worden steeds sterk aanbevolen en worden gebruikt indien de regels van de social distancing niet kunnen worden nageleefd omwille van de aard van de uitgeoefende activiteit
  • de activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden
  • de onderneming of vereniging stelt middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking van het personeel en de klanten
  • de onderneming of vereniging neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de werkplaats en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren
  • de onderneming of vereniging zorgt voor een goede verluchting van de werkplaats
  • een contactpersoon wordt aangeduid en bekendgemaakt, zodat klanten en personeelsleden een mogelijke besmetting met het coronavirus COVID-19 kunnen melden met het oog op het vergemakkelijken van contact tracing

Hier vind je een checklist ter ondersteuning of hulp voor opvolging en evaluatie van een sectorprotocol en een toelichting in 10 geboden van een coronaprotocol opgesteld door het Regeringscommissariaat Corona.

Raadpleeg voor alle passende preventiemaatregelen de generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan.

Anderen lazen ook dit:

Corona: compensatie vakantiegeld voor tijdelijke werkloosheid - UPDATE: bedragen gekend!

De RSZ gaat de extra kosten compenseren die werkgevers moeten maken voor het vakantiegeld van bedienden die vorig jaar tijdelijk werkloos waren door corona. De bedragen daarvoor zijn nu bekend, je sociaal secretariaat verrekent dit normaal gezien automatisch.

Telethuiswerk: hoe organiseer ik het praktisch in coronatijden?

Om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is het telethuiswerk de regel bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten voor alle personeelsleden wiens functie zich ertoe leent, in de mate dat de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten en de dienstverlening dit toelaat. Je maakt hier best praktische afspraken over met je werknemers, afgestemd op de huidige situatie. Lees meer in deze update.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!