Ga verder naar de inhoud

Corona: Tips voor heropstart deelsectoren

11.09.2020

Verenigingen die hun activiteiten mogen hernemen doen dit overeenkomstig het protocol van de betrokken sector. Verschillende (deel)sectoren werkten reeds plannen en protocollen uit voor een geslaagde heropstart.

We geven hier een overzicht.

Jeugdwerk

Sport

Sociaal cultureel volwassenenwerk

Toerisme

Musea

Bibliotheken, archieven en documentencentra

Circus

Cultuur


Verenigingen die niet vertegenwoordigd zijn door een sectorfederatie of bij gebrek aan protocol moeten zich houden volgende minimale regels:

  • de onderneming of vereniging informeert de klanten en werknemers tijdig over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken de werknemers een passende opleiding
  • een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon wordt gegarandeerd
  • maskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen worden steeds sterk aanbevolen en worden gebruikt indien de regels van de social distancing niet kunnen worden nageleefd omwille van de aard van de uitgeoefende activiteit
  • de activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden
  • de onderneming of vereniging stelt middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking van het personeel en de klanten
  • de onderneming of vereniging neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de werkplaats en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren
  • de onderneming of vereniging zorgt voor een goede verluchting van de werkplaats
  • een contactpersoon wordt aangeduid en bekendgemaakt, zodat klanten en personeelsleden een mogelijke besmetting met het coronavirus COVID-19 kunnen melden met het oog op het vergemakkelijken van contact tracing

Raadpleeg voor alle passende preventiemaatregelen de generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan.

Anderen lazen ook dit:

Corona: zwaar getroffen organisaties krijgen werkgeversbijdragen 3de kwartaal teruggestort

Goed nieuws voor werkgevers die financieel zwaar getroffen zijn door de coronacrisis: de RSZ gaat ervoor zorgen dat zij de netto betaalde rsz-werkgeversbijdragen van het derde kwartaal van 2020 terugbetaald krijgen. De premie geldt ook voor een aantal socioculturele organisaties die onder paritair comité 329 vallen.

Corona: mijn werknemer moet in quarantaine, wat nu?

Hoe je als werkgever moet omgaan met een quarantainemaatregel die jouw medewerker opgelegd krijgt, verschilt naargelang die het gevolg is van een hoog-risicocontact, een positief testresultaat of omdat de school, crèche of instelling van de kinderen sluit. In dit artikel doen we verschillende scenario's uit de doeken.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!