Ga verder naar de inhoud

Corona-tijdskrediet voor organisaties in herstructurering of in moeilijkheden

29.06.2020

Een nieuw type tijdskrediet bestaat sinds de zomer: het corona-tijdskrediet. Vanaf 1 juli kunnen werknemers van organisaties die erkend zijn als zijnde in herstructurering of in moeilijkheden in een halftijds of 1/5de tijdskrediet stappen. De RVA gaat dit corona-tijdskrediet niet aanrekenen op het totale saldo aan tijdskrediet.

  • De werknemer moet tewerkgesteld zijn in een organisatie erkend als zijnde in herstructurering of in moeilijkheden. Het corona-tijdskrediet kan doorgaan gedurende de hele erkenningsperiode, maar deze erkenningsperiode moet wel ten vroegste gestart zijn op 1 maart 2020 en ten laatste op 31 december 2020. Geen corona-tijdskrediet mogelijk dus voor organisaties die in 2021 erkend worden als zijnde in herstructurering of in moeilijkheden.
  • Een werknemer kan zo’n corona-tijdskrediet opnemen voor een periode van 1 tot 6 maanden. De RVA betaalt voor dit tijdskrediet de standaard onderbrekingsuitkeringen, tenminste wanneer de werknemer aan de anciënniteits- en tewerkstellingsvoorwaarden voldoet.
  • Ook een corona-tijdskrediet van het type landingsbaan is mogelijk, vanaf de leeftijd 55 jaar met 25 jaar beroepsverleden. Hier lees je alvast meer over de bestaande mogelijkheden tot landingsbaan in PC 329.
Bron: Koninklijk besluit nr. 46 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus Covid-19 (II) tot ondersteuning van de werkgevers en de werknemers, Staatsblad 1 juli 2020

Anderen lazen ook dit:

Vakbondsacties op 20 oktober

Het ABVV diende een stakingsaanzegging in voor donderdag 20 oktober 2022. Deze actiedag kadert in hun strijd tegen de hoge energieprijzen.

Wijziging regels gewaarborgd loon tijdens progressieve werkhervatting in aantocht

Het wetsontwerp houdende diverse bepalingen rond arbeidsongeschiktheid bevat naast de bepalingen rond 1 dag arbeidsongeschiktheid zonder attest en de nieuwe procedure medische overmacht, ook een artikel waarbij de regels rond gewaarborgd loon tijdens progressieve werkhervatting gewijzigd worden.

Onder voorbehoud van publicatie geven we je hier de nieuwe regels alvast mee.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!