Ga verder naar de inhoud

Corona: gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing voor zwaar getroffen ondernemingen

15.09.2020

Laatste update: dinsdag 15 september 2020

Ben je een werkgever die tussen 12 maart 2020 en 31 mei 2020 gedurende een ononderbroken periode van minstens 30 kalenderdagen gebruik heeft gemaakt van het stelsel van tijdelijke werkloosheid? Dan hoef je een deel van je bedrijfsvoorheffing tijdelijk niet door te storten. Dat belastingvoordeel is geregeld in een nieuw kb.

Wat verstaat de wetgever onder die 30 kalenderdagen?

Een ononderbroken periode van minstens 30 kalenderdagen moet je interpreteren als een periode van 30 opeenvolgende dagen, zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen inbegrepen.

Over welke periode gaat het?

De vrijstelling van doorstorting geldt voor de lonen van de maanden juni, juli en augustus 2020.

Over welke bedragen gaat het?

Voldoe je aan de voorwaarde hierboven, dan bedraagt de vrijstelling 50% van het verschil:

  • tussen de totale kost aan bedrijfsvoorheffing die voor die maand (juni, juli en augustus) op de bezoldigingen is verschuldigd
  • en de totale kost aan bedrijfsvoorheffing die op de bezoldigingen is verschuldigd voor de referentieperiode, dit is de maand mei 2020.

De vrijstelling in de loop van die 3 maanden wordt begrensd op 20 miljoen euro. Het vrijgestelde bedrag stort je dus niet door aan de fiscus in de maanden juni, juli en augustus 2020.

Welke verloning telt mee voor de vrijstelling bedrijfsvoorheffing?

Onder belastbare bezoldigingen valt zowel voor de referentiemaand mei 2020, als voor de maanden juni, juli en augustus het volgende:

  • de overeenkomstig artikel 31, tweede lid, 1° en 2°, vastgestelde belastbare bezoldigingen van de werknemers

En dus niet:

  • het dubbel vakantiegeld, de eindejaarspremie en de achterstallige lonen.
  • ook opzegvergoedingen komen niet in aanmerking voor de toepassing van het belastingvoordeel

Deze fiscale maatregel moet je (laten) berekenen worden op het saldo van de verschuldigde bedrijfsvoorheffing na toepassing van de verschillende bestaande vrijstellingen.

Anderen lazen ook dit:

Corona: stappenplan tijdelijke werkloosheid


Naar aanleiding van het coronavirus en de maatregelen die de overheid heeft genomen om het virus in te dijken, krijgen we erg veel vragen binnen rond het inroepen van tijdelijke werkloosheid. We zetten alle info waar we momenteel over beschikken hieronder even op een rij.

Tijdelijke werklozen welkom in zorg en welzijn: intersectorale partners sluiten kaderakkoord

De sociale partners van de social profitsectoren sloten een intersectoraal kaderakkoord om de vrijwillige en tijdelijke inschakeling van tijdelijke werklozen mogelijk te maken. Op die manier hopen ze de enorme druk die er momenteel is op het personeel in zorg- en welzijnsorganisaties door de tweede coronagolf een beetje te verlichten.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!