Ga verder naar de inhoud

Corona: Steun voor tijdelijke werknemers culturele sector in Brussels Hoofdstedelijk Gewest

22.09.2021

Omdat de Brusselse cultuursector zwaar werd getroffen door de coronacrisis kent het Brussels Hoofdstedelijk Gewest opnieuw een uitzonderlijke, eenmalige en individuele financiële steun toe aan werknemers in de culturele sector met tijdelijke contracten.

We geven hier een kort overzicht van de maatregel en de voorwaarden.

Wie komt in aanmerking voor de premie?

Om recht te hebben op de financiële steun, moet de medewerker voldoen aan de volgende voorwaarden:

 1. Gedomicilieerd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of er tussen 1 januari en 30 juni 2021 gedomicilieerd geweest zijn;
 2. Geen beroepsinkomsten of vervangingsinkomsten van meer dan 8.000 euro netto hebben ontvangen in de periode van 1 januari tot 30 juni 2021;
 3. In de periode tussen 1 januari 2019 en 1 januari 2021 gewerkt hebben als professional in de culturele en audiovisuele sectoren onder de paritaire comités 227, 303, 304 en 329 of met een contract als uitzendkracht met code 046, 495 of 015 in het paritair comité 200 of 322, of als natuurlijk persoon bezoldigde prestaties hebben verricht bij een ION van type B die een opdracht van openbare dienstverlening van culturele aard uitvoert en waarvan de uitzendovereenkomst de code 046, 495 of 015 vermeldt.

Medewerkers komen niet in aanmerking voor deze financiële steun als:

 • ze tussen 1 januari en 30 juni 2021 gebruik hebben gemaakt van het overbruggingsrecht voor zelfstandigen;
 • ze enkel prestaties hebben geleverd in het kader van de kleinevergoedingsregeling (kunstenaarskaart);
 • ze hebben genoten van de beroepsherinschakeling van werknemers uit de artistieke en culturele sector als gevolg van de gezondheidscrisis toegekend door het Waalse Gewest.

Hoeveel bedraagt de financiële steun?

In de praktijk kan elke Brusselse cultuurwerker die aan de voorwaarden voldoet maximaal de volgende financiële steun genieten:

 • 3.000 euro voor de cultuurwerker die in de periode tussen 1 januari en 30 juni 2021 inkomsten heeft ontvangen voor een maximumbedrag van 4.500 euro netto;
 • 2.250 euro voor de cultuurwerker die in de periode tussen 1 januari en 30 juni 2021 inkomsten heeft ontvangen voor een maximumbedrag van 6.000 euro netto;
 • 1.500 euro voor de cultuurwerker die in de periode tussen 1 januari en 30 juni 2021 inkomsten heeft ontvangen voor een maximumbedrag van 8.000 euro netto.

Dit bedrag wordt vrijgesteld van belastingen.

Wanneer en hoe aanvragen?

Medewerkers die denken dat ze aan de voorwaarden voldoen om recht te hebben op deze financiële steun moeten een aanvraag indienen via het online aanvraagformulier op de website van Actiris. De aanvraag moet worden ingediend tussen 20 september 2021 en 17 oktober 2021 ten laatste. Aanvragen die worden ingediend na 17 oktober 2021 zullen niet meer aanvaard worden.

Volgende documenten moeten worden toegevoegd aan de aanvraag:

 1. Een verblijfsbewijs, voor wie niet bij Actiris is ingeschreven.
 2. Het bewijs van een bezoldigde prestatie in een van de culturele en audiovisuele activiteitensectoren onder het paritair comité 227, 303, 304 of 329, of met een contract als uitzendkracht met code 046, 495 of 015 in het paritair comité 200 of 322, of het bewijs dat je als natuurlijk persoon bezoldigde prestaties hebt verricht bij een ION van type B (de Koninklijke Muntschouwburg, het Nationaal Orkest van België en BOZAR) die een opdracht van openbare dienstverlening van culturele aard uitvoert en waarvan de uitzendovereenkomst de code 046, 495 of 015 vermeldt, in de periode tussen 1 januari 2019 en 1 januari 2021. Het paritair comité en het ontvangen nettobedrag moeten op dit document vermeld staan.

Anderen lazen ook dit:

Recht op klein verlet voor een communiefeest of lentefeest?

De maand mei is traditioneel de periode van de communie- en lentefeesten. Goed om te weten in dat verband: een werknemer mag - met behoud van loon - afwezig zijn op de dag van de plechtige communie of het feest van de vrijzinnige jeugd van één van zijn kinderen.

Veilig werken tijdens een epidemie of pandemie

Op 7 maart 2022 werd de nieuwe generieke gids 'Veilig werken tijdens een epidemie of pandemie' van kracht. De sociale partners in de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk schreven de gids.

In de gids vind je preventiemaatregelen die ervoor zorgen dat werknemers in veilige en gezonde omstandigheden kunnen blijven werken tijdens een epidemie of een pandemie, zodat ondernemingen hun activiteiten niet geheel of gedeeltelijk moeten opschorten.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!