Ga verder naar de inhoud

Corona - socio-economische maatregelen: verlenging van enkele werkloosheidsmaatregelen tot eind september 2021

23.07.2021

In haar strijd tegen de coronapandemie verlengde de federale overheid de socio-economische maatregelen uit het eerste kwartaal van dit jaar eerder al tot 30 juni 2021 en voegde ze er een aantal nieuwe maatregelen aan toe. Een reeks werkloosheidsmaatregelen werd nu verder verlengd tot 30 september 2021.

In dit nieuwsbericht geven we je een overzicht van de relevante maatregelen voor onze sector.

Mogelijkheid om bepaalde stelsels te combineren met tijdelijke tewerkstelling

In de periode van 1 oktober 2020 tot en met 30 september 2021 kunnen tijdelijk werklozen en werklozen met een bedrijfstoeslag (SWT) tijdelijk aan de slag bij een andere werkgever uit de vitale sectoren.
Ze behouden daarbij 75% van hun RVA-uitkering.
SWT-ers kunnen ook tijdelijk opnieuw aan het werk bij hun vroegere werkgever, met behoud van de aanvullende vergoeding.

De vitale sectoren werden omschreven in de bijlage van het Bijzondere-machtenbesluit van 27 april 2020 nr. 14. Ze worden beperkt tot volgende paritaire comités:

  • Paritair Comité voor de landbouw nr. 144, voor zover de werknemer uitsluitend wordt tewerkgesteld op de eigen gronden van de werkgever
  • Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf nr. 145, Met uitzondering van de sector inplanting en onderhoud van parken en tuinen
  • Paritair Comité voor het bosbouwbedrijf nr. 146
  • Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren nr. 322, voor zover de uitzendarbeider wordt tewerkgesteld bij een gebruiker in één van de bovengenoemde sectoren

Tijdelijke schorsing van loopbaanonderbreking, tijdskrediet of thematisch verlof bij huidige werkgever

Vanaf 1 april tot 30 juni 2021 kunnen werknemers uit alle sectoren in tijdskrediet, loopbaanonderbreking of thematisch verlof met hun werkgever afspreken om hun volledige of gedeeltelijke onderbreking tijdelijk te schorsen om zo het werk te hervatten volgens het oorspronkelijke uurrooster.

Tijdens deze periode zal de werknemer geen uitkering van de RVA ontvangen, maar na afloop wordt het tijdkrediet, de loopbaanonderbreking of het thematisch verlof automatisch verdergezet voor de nog resterende duur. Dit betekent concreet dat de oorspronkelijke periode van onderbreking of vermindering van arbeidsprestaties verlengd wordt met het niet opgenomen saldo, zonder dat daarvoor een nieuwe aanvraag moet ingediend worden.

Meer informatie lees je in dit bericht van de RVA.

Verhoging van het aantal vrijwillige overuren in de kritieke sectoren

Voor werkgevers uit de kritieke sectoren wordt het basiscontingent vrijwillige overuren dat een werknemer kan presteren, net zoals in het vierde kwartaal van 2020 en de eerste twee kwartalen van 2021, ook in het derde kwartaal 2021 opgetrokken tot 220 uren.

Onder kritieke sectoren wordt verstaan de bedrijven en instellingen die behoren tot de cruciale sectoren en de essentiële diensten zoals opgesomd in de bijlage van het ministerieel besluit van 23 maart 2020.

In onze sector werd tot nu toe niet veel gebruik gemaakt van de vrijwillige overuren, aangezien dit toch een extra loonkost met zich meebracht (het gewone loon én bovenop 50% of 100%), en wellicht omdat de meeste organisaties voor hun activiteiten beroep kunnen doen op de sectorale flexibiliteit die het ook mogelijk maakt om werknemers tot 11 uur per dag en 50 uur per week te laten werken (met een compensatie van 20% voor de flexuren).

Wil je deze regeling toch graag toepassen, neem dan contact met ons op.

Doelgroepvermindering voor bepaalde werkgevers binnen de evenementensector

Bepaalde categorieën van werknemers binnen de evenementensector kunnen aanspraak maken op een doelgroepvermindering voor het tweede en derde kwartaal van 2021.

Meer informatie daarover vind je hier.

Tewerkstelling van buitenlandse onderdanen in een specifieke verblijfssituatie

Volgens de normale regels krijgen asielzoekers die om internationale bescherming verzoeken pas na 4 maanden de toelating om te werken in België.

Omdat er door het sluiten van de grenzen in sommige sectoren een gebrek aan arbeiders is wordt tot en met 30 juni 2021 van deze voorwaarde afgeweken.
Voorwaarde is wel dat het verzoek om internationale bescherming ten laatste op 8 december 2020 werd geregistreerd.
Bovendien kan van deze afwijking enkel gebruik worden gemaakt indien de werkgever instaat voor de opvang van de asielzoeker.

Halve dagen tijdelijke werkloosheid mogelijk voor dienstenchequebedrijven en leerlingenvervoer

Sinds 10 mei is het voor de sector van de dienstenchequebedrijven en het leerlingenvervoer mogelijk om halve dagen tijdelijke werkloosheid aan te vragen.
Dit kan enkel onder strikte voorwaarden: het moet onder meer gaan om het verlies van minstens een halve werkdag, en het wegvallen van de opdracht moet te wijten zijn aan corona.
De werkgever moet voor elke halve dag tijdelijke werkloosheid een mededeling versturen naar de RVA via de elektronische toepassing Tijdelijke werkloosheid.

Deze maatregel geldt tot en met 30 juni 2021.

Voor meer informatie kan je terecht op de website van de RVA.

Anderen lazen ook dit:

Corona: Nieuwe versoepelingen vanaf 1 oktober 2021

Vanaf 1 september werden reeds heel wat maatregelen in de strijd tegen het coronavirus teruggeschroefd. Zo wordt in Vlaanderen en Wallonië telewerk niet langer aanbevolen, mogen we onbeperkt bezoek ontvangen thuis en kan er meer publiek naar evenementen en voorstellingen.

Vanaf 1 oktober kondigen zich alweer versoepelingen aan: we mogen weer gaan dansen en zullen op vele plaatsen vrijer kunnen ademen zonder mondmasker.

Voor Brussel is het nog even wachten. Daar blijven de meeste maatregelen van voor 1 september voorlopig verder van kracht.

Corona: Steun voor tijdelijke werknemers in de culturele sector in Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Omdat de Brusselse cultuursector zwaar werd getroffen door de coronacrisis kent het Brussels Hoofdstedelijk Gewest opnieuw een uitzonderlijke, eenmalige en individuele financiële steun toe aan werknemers in de culturele sector met tijdelijke contracten.

We geven in dit artikel een kort overzicht van de maatregel en de voorwaarden.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!