Ga verder naar de inhoud

Corona: tijdelijk 2 soorten doktersattesten in omloop

05.10.2020

Op basis van het bestaande doktersattest kon je als werkgever niet altijd uitmaken of de werknemer effectief arbeidsongeschikt was. Daarom werkt het RIZIV nu tijdens de coronacrisis tijdelijk met twee verschillende medische attesten: één voor arbeidsongeschiktheid en één voor quarantaine.


 • Het medisch getuigschrift quarantaine zal worden uitgereikt wanneer een medewerker arbeidsgeschikt is, maar:
  • zich niet naar de werkplek mag begeven omwille van contact met een besmet persoon
  • zijn medische situatie een risico is (bijvoorbeeld als zijn immuun afweersysteem verzwakt is)
  • geen symptomen vertoont, maar mogelijk wel besmet is met COVID-19.

In dat geval is de medewerker niet arbeidsongeschikt. Als hij thuis kan werken moet hij dat ook doen en moet de werkgever het normale loon doorbetalen. Heeft hij vakantie ingepland, dan wordt die opgenomen zoals afgesproken. Je mag in deze geplande vakantieperiode de werknemer niet tijdelijk werkloos wegens overmacht stellen.

Is telethuiswerk niet mogelijk, dan kan je op basis van dit doktersattest de medewerker aanmelden voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Administratieve formaliteiten

 • Rekening houdend met de aard van de raadpleging (fysiek of telefonisch), zal de arts de attesten ofwel eigenhandig aan de patiënt overhandigen, ofwel per post of elektronisch toesturen.
 • Als de getuigschriften elektronisch worden afgeleverd, moeten ze niet door de arts worden ondertekend maar wel een identificatie van de arts bevatten (naam, voornaam, RIZIV-nummer).
 • De medewerker bezorgt het ‘medisch getuigschrift arbeidsongeschiktheid’ en het ‘medisch getuigschrift quarantaine’ aan de werkgever.
 • Om recht te hebben op ziekte-uitkeringen moet de medewerker het ‘medisch getuigschrift arbeidsongeschiktheid’ eveneens bezorgen aan het ziekenfonds.
 • De getuigschriften die voor andere instanties zijn bestemd (onderwijsinstellingen, verzekeringsmaatschappijen,...) blijven ongewijzigd.

Bijkomende informatie vind je op de website van het RIZIV.


Nog vragen?

Contacteer ons gerust via 02/503.18.11 of via info@sociare.be

Anderen lazen ook dit:

Syllabus arbeidsongeschiktheid

Een medewerker meldt zich arbeidsongeschikt? In deze syllabus vind je alles terug waar je op moet letten.

Progressieve werkhervatting: bijlage arbeidsovereenkomst

Hervat één van je medewerkers binnenkort gedeeltelijk het werk na een periode van arbeidsongeschiktheid? Dan ben je als werkgever verplicht om die progressieve werkhervatting officieel te maken in een bijlage bij de arbeidsovereenkomst.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!