Ga verder naar de inhoud

Corona: lockdown vanaf 2 november

03.11.2020

Het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 bevatte al vergaande maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Het ministerieel besluit van 1 november gaat nog een stap verder en verstrengt de maatregelen nogmaals. We kunnen dus gerust opnieuw spreken van een tweede lockdown.

Geen cultuur en evenementen meer, drastische inperking van sport- en jeugdactiviteiten, telewerk verplicht


Cultuur, recreatie en evenementen:

 • De inrichtingen of onderdelen van inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector worden gesloten voor het publiek, met inbegrip van onder meer pretparken, binnenspeeltuinen, dierentuinen en dierenparken en zwembaden.
 • Mogen wel geopend blijven:
  • de buitenspeeltuinen
  • de buitengedeelten van natuurparken en openluchtmusea, met inbegrip van de ingang, uitgang, sanitaire voorzieningen, eerste hulp en noodgebouwen
  • de bibliotheken
  • de culturele plaatsen, maar enkel voor
   • groepen van kinderen tot en met 12 jaar, in het kader van schoolse of buitenschoolse activiteiten van het leerplichtonderwijs
   • stages en activiteiten voor kinderen tot en met 12 jaar;


Sport:

 • Wedstrijden en trainingen zijn nog enkel toegelaten voor deelnemers tot 12 jaar. Ze mogen worden bijgewoond door slechts 1 gezinslid van de deelnemers.
 • Mogen open blijven:
  • de buitengedeelten van sportinfrastructuren
  • sportzalen en -voorzieningen, maar dit enkel voor:
   • groepen van kinderen tot en met 12 jaar in het kader van schoolse of buitenschoolse activiteiten van het leerplichtonderwijs
   • sportactiviteiten, -stages en -kampen georganiseerd of toegelaten door de lokale overheid voor kinderen tot en met 12 jaar


Jeugd:

 • Alle jeugdwerkactiviteiten boven de 12 jaar zijn verboden
 • Voor kinderen tot 12 jaar zijn activiteiten in georganiseerd verband toegelaten met maximum 50 kinderen


En verder:

 • Paritair Comité 329, beperkt tot zorg, welzijn (inclusief de hulpverleners en jeugdwelzijnswerkers), voedselbedeling, niet-commerciële radio en televisie en de monumentenwacht, werd eerder reeds opgenomen in de lijst van essentiële beroepen. Zij mogen hun dienstverlening fysiek verderzetten.
 • Erediensten en niet-confessionele morele dienstverlening zijn niet langer toegestaan
 • Teambuildings met fysieke aanwezigheid zijn verboden
 • Telewerk is verplicht voor elke organisatie voor elke functie die zich daartoe leent, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening. Aan de werknemers die niet kunnen telethuiswerken moet je een attest bezorgen, of elk ander bewijsstuk dat de noodzaak van hun aanwezigheid op de werkplaats bevestigt.
 • Er geldt een uitgaansverbod, tussen 24u en 5u in Vlaanderen en tussen 22u en 6u in Brussel, behalve voor essentiële verplaatsingen zoals een woon-werkverplaatsing.


Preventiemaatregelen in acht nemen:

Organisaties die hun werk fysiek mogen verderzetten of waar de infrastructuur open blijft zijn verplicht om alle moeten deze minimale regels naleven:

 • de uitbater of organisator informeert de bezoekers en personeelsleden tijdig over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken de personeelsleden een passende opleiding
 • een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon wordt gegarandeerd
 • mondmaskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen worden steeds sterk aanbevolen in de inrichting en worden er gebruikt indien de regels van de social distancing niet kunnen worden nageleefd omwille van de aard van de uitgeoefende activiteit
 • de activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden
 • de organisator stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van de medewerkers en de bezoekers
 • de organisator neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren
 • de uitbater of organisator zorgt voor een goede verluchting.

Lees in de generieke gids alles over passende preventiemaatregelen.

De verschillende protocollen van de deelsectoren vind je hier

Anderen lazen ook dit:

Corona: zwaar getroffen organisaties krijgen werkgeversbijdragen 3de kwartaal teruggestort

Goed nieuws voor werkgevers die financieel zwaar getroffen zijn door de coronacrisis: de RSZ gaat ervoor zorgen dat zij de netto betaalde rsz-werkgeversbijdragen van het derde kwartaal van 2020 terugbetaald krijgen. De premie geldt ook voor een aantal socioculturele organisaties die onder paritair comité 329 vallen.

Corona: mijn werknemer moet in quarantaine, wat nu?

Hoe je als werkgever moet omgaan met een quarantainemaatregel die jouw medewerker opgelegd krijgt, verschilt naargelang die het gevolg is van een hoog-risicocontact, een positief testresultaat of omdat de school, crèche of instelling van de kinderen sluit. In dit artikel doen we verschillende scenario's uit de doeken.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!