Ga verder naar de inhoud

Corona: hoe start ik mijn organisatie veilig en gezond weer op?

10.09.2020

Op vrijdag 24 april 2020 nam de Nationale Veiligheidsraad initiatieven om vanaf 4 mei stapsgewijs, en in de mate dat de omstandigheden het toelaten, de coronamaatregelen te versoepelen. Bepaalde regels zoals het beperken van contacten tussen mensen, het respecteren van de veilige afstand en hygiënische voorzorgsmaatregelen blijven van kracht. Waar mogelijk blijft telewerk aanbevolen.

Start jouw organisatie binnenkort haar activiteiten weer op? Hierna vind je nuttige info en tips om dat een vlotte en veilige manier te doen.

Informatie ter ondersteuning van werkgevers

 • De generieke gids, uitgewerkt door de sociale partners in de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk, bundelt concrete en haalbare preventiemaatregelen die de werkgevers ondersteunen en aan de medewerkers de nodige bescherming bieden. We raden aan om deze zeker door te nemen voor je het werk hervat.
 • Let op: het gaat om een generiek instrument, dat geen rekening houdt met de sectorspecifieke context. Omdat de socioculturele sector zo heterogeen is, is het onmogelijk om de bestaande generieke gids op sectoraal niveau in te kleuren. Maatwerk voor je eigen organisatie is dus nodig. Mogelijk vind je ook in de bestaande sectorgidsen passende maatregelen terug voor jouw organisatie.
 • Verschillende (deel)sectoren werkten plannen en protocollen uit voor een geslaagde heropstart. Meer hierover lees je in ons nieuwsbericht Corona: Tips voor heropstart deelsectoren.
 • Wil je er zeker van zijn dat je als werkgever voldoende preventieve maatregelen hebt genomen, dan kan deze checklist van FOD WASO houvast bieden: Checklist preventie COVID 19.
 • VDAB lanceerde een korte online cursus ‘Veilig van je kot naar je werk’. De cursus is gratis beschikbaar en legt in klare taal uit wat werknemers moeten weten om veilig weer aan de slag te gaan. Het is zeker zinvol om deze cursus onder de aandacht te brengen van je medewerkers.
 • De FOD Werkgelegenheid maakte 6 sensibiliseringsfilmpjes om de preventiemaatregelen en tips uit te leggen. Bekijk ze en verspreid ze. Zo help je mee aan een veilige werkomgeving.
 • Meer informatie vind je ook op de websites van FOD WASO, de FOD Volksgezondheid.

Een goede voorbereiding

De activiteiten hebben stil gelegen, lokalen en materialen hebben ‘stof gepakt’, medewerkers beleefden een aparte tijd in lockdown. Opnieuw opstarten vraagt dan ook om een goede en doordachte voorbereiding.

 • Veel mensen zullen met vragen zitten. Geef duidelijk aan waar men terecht kan met concrete vragen. Voor grotere organisaties is het zinvol om een corona-coördinator aan te duiden.
 • Neem angsten en bezorgdheden van je medewerkers ernstig. Geef hen de mogelijkheid hierover te praten. Betrek de preventieadviseur psychosociale aspecten (externe bedrijfsgeneeskundige dienst) en/of leidinggevenden.

Beschermingsmaatregelen op de werkvloer

Het ziet ernaar uit dat het coronavirus nog een tijdje onder ons zal blijven. Het is dan ook van groot belang dat we onszelf en anderen blijven beschermen en de maatregelen strikt opvolgen.

 • Pas de regels van ‘social distancing’ maximaal toe
  Afstand houden, dit wil zeggen contact vermijden met andere personen binnen 1,5 meter, blijft de beste manier om de verspreiding van Covid-19 te beperken. Gebruik eventueel markeringen, linten of fysieke barrières om de afstand van 1,5 meter aan te geven.
 • Overweeg (digitale) alternatieven voor vergaderingen, opleidingen of werkoverleg en spreid zo nodig pauzemomenten en lunchtijden.
 • Zorg voor een schone en gezonde werkomgeving. Reinig grondig de werkplaats, lokalen en materialen. Betrek de medewerkers bij het schoonhouden van de werkplaatsen.
 • Hier lees je de aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad voor het beheer van de luchtkwaliteit: ventilatie, verluchting en ontsmetting.
 • Voorzie beschermingsmiddelen. Dat kunnen collectieve beschermingsmiddelen zijn, zoals handzeep, handgels, ontsmettingsmiddelen, tussenwanden, markeringen die de 1,5 meter afstand aanduiden,...Ook persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals een schort, spatbril, handschoenen, mondmasker, kunnen zinvol zijn voor bepaalde functies.

Belangrijk: het dragen van een mondmasker is verplicht op het openbaar vervoer, en op de werkvloer daar waar de fysieke afstand van 1,5 meter niet gegarandeerd kan worden. Daar waar werknemers samenwerken in een gesloten ruimte wordt het zeer sterk aanbevolen om permanent een mondmasker te dragen. Wie een mondmaskerpauze wil inlassen doet dat bij voorkeur alleen en liefst in openlucht.

>> Meer info over mondmaskers en het correcte gebruik ervan.

Waak over de gezondheid van de medewerkers

Een zieke medewerker moet thuis blijven. Maar ook de mentale gezondheid van medewerkers vraagt onze aandacht.

 • Informeer je medewerkers over de richtlijnen bij ziekte die gelden in jouw organisatie. Er werd door het RIZIV een systeem opgezet met twee verschillende medische getuigschriften:
  • het ‘medisch getuigschrift arbeidsongeschiktheid’ voor als de medewerker effectief arbeidsongeschikt is. De regels rond gewaarborgd loon blijven van toepassing.
  • het ‘medisch getuigschrift quarantaine’, dat zal worden uitgereikt wanneer een medewerker wel arbeidsgeschikt is maar tijdelijk in quarantaine moet blijven met ofwel telethuiswerk ofwel tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

In ons nieuwsbericht Corona: tijdelijk 2 soorten medische attesten in omloop vind je meer info.

 • 65 plussers, mensen met een onderliggende aandoening (diabetes, hart-, long- en nierziektes) of verzwakte immuniteit lopen meer risico om ernstig ziek te worden wanneer ze besmet raken met het coronavirus. Wees extra waakzaam voor deze medewerkers en maak – in overleg met de arbeidsarts - met hen eventueel andere afspraken zoals verder thuiswerken of tijdelijk aangepast werk.
 • Als een medewerker ziek wordt tijdens het werk stuur je hem onmiddellijk naar huis om de huisarts te contacteren.
 • In deze crisisperiode kunnen medewerkers het mentaal moeilijk krijgen of angstgevoelens ontwikkelen. Zorg voor een klankbord voor wie dat nodig heeft. Informeer je medewerkers over de mogelijkheid om een corona-coördinator te spreken.

Sociale inspectie

Sociaal inspecteurs houden toezicht op de naleving op de arbeidsplaatsen van de verplichtingen opgelegd in het raam van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

Bij niet-naleving kan je als werkgever een geldboete krijgen, en ook werknemers kunnen ten gevolge van de nieuwe bepaling in het Sociaal Strafwetboek worden gesanctioneerd wanneer ze zich niet houden aan de opgelegde maatregelen.

Nog vragen?

Contacteer ons gerust via 02/503.18.11 of via info@sociare.be

Anderen lazen ook dit:

Corona: RSZ compenseert extra kosten vakantiegeld voor bedienden die tijdelijk werkloos waren

De RSZ gaat de extra kosten compenseren die werkgevers moeten maken voor het vakantiegeld van bedienden die vorig jaar tijdelijk werkloos waren door corona. Lees alles over de voorwaarden in dit artikel.

Corona: verplicht online telewerkregister voor de werkgever

Werkgevers zijn vanaf april verplicht om maandelijks een online register rond telewerk in te vullen. Heel concreet geven ze daarbij het totale aantal werknemers in de organisatie door, en het aantal werknemers in een niet-telewerkbare functie. Dat moet de controles op het naleven van de telewerkverplichting vergemakkelijken.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!