Ga verder naar de inhoud

Corona: geldigheidsduur sport- en cultuurcheques nogmaals verlengd

16.12.2021

Sport- en cultuurcheques met vervaldatum 30 september 2020 of 30 september 2021 blijven geldig tot en met 30 september 2022. Door de nieuwe coronamaatregelen in de sport en cultuursector blijft het te moeilijk om de cheques binnen de normale uitgifteperiode te gebruiken. De federale regering beslist dan ook om de geldigheidsduur van die cheques opnieuw te verlengen.

Derde verlenging sinds uitbraak coronapandemie

Sport- en cultuurcheques hebben normaalgezien een vaste vervaldatum: de geldigheidsduur is beperkt tot 15 maanden, te rekenen vanaf 1 juli vanaf het jaar van uitgifte tot 30 september het jaar daarop. Maar sinds corona is het door de vele maatregelen binnen de sport- en cultuursector moeilijk of zelfs onmogelijk om de cheques tijdig te gebruiken. De federale regering besliste vorig jaar tweemaal om de geldigheidsduur te verlengen:

  • in mei 2020 werd beslist om de geldigheidsduur van de cheques te verlengen tot 31 december 2020
  • in december 2020 volgde een tweede verlenging tot 30 september 2021

Daardoor bleven sport- en cultuurcheques met vervaldatum 30 september 2020 geldig tot 30 september 2021.

Met de komst van de vierde golf en nieuwe sluitingsmaatregelen blijft het echter moeilijk om de cheques te gebruiken. De federale regering komt daarom met een derde verlenging: ‘de geldigheidsduur van sport- en cultuurcheques waarvan de vervaldatum 30 september 2020 of 30 september 2021 is, wordt verlengd tot en met 30 september 2022’.

Het kb van 28 november 2021 heeft retroactief uitwerking vanaf 30 september 2021.


Bron: Koninklijk besluit van 28 november 2021 tot wijziging van artikel 19ter, § 2, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders houdende de verlenging van de geldigheidsduur van de cultuur- en sportcheques als gevolg van de COVID-19-pandemie, Staatsblad 10 december 2021.

Anderen lazen ook dit:

Update: uitstel van betaling RSZ-bijdragen 4de kwartaal 2021 voor werkgevers getroffen door de coronamaatregelen

Opnieuw zijn er maatregelen genomen om werkgevers tegemoet te komen in de betaling van RSZ-werkgeversbijdragen. Het niet-doorstorten van de voorschotten voor het vierde kwartaal van 2021 zal geen aanleiding geven tot sancties. Je kunt de betaling van de maandelijkse bijdragen uitstellen tot de vervaldag van het saldo van de kwartaalbijdragen. En als ook dat niet mogelijk is, kan je een minnelijk afbetalingsplan vragen.

Deze regeling is een verlenging van maatregelen genomen voor het eerste, tweede en derde kwartaal van 2021.

Corona: klein verlet voor vaccinatie tegen coronavirus verlengd en uitgebreid naar begeleiding minderjarig kind

Werknemers die tijdens de werkuren in een vaccinatiecentrum verwacht worden voor hun coronaprik kunnen daar klein verlet voor krijgen. Oorspronkelijk was deze wetgeving van toepassing tot 31 december 2021, dit is nu verlengd tot 30 juni 2022.
Zoals een tijdje geleden al werd aangekondigd is het vaccinatieverlof ook uitgebreid. Werknemers kunnen vanaf nu klein verlet opnemen om hun minderjarig kind te begeleiden naar het vaccinatiecentrum.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!