Ga verder naar de inhoud

Corona: het onderscheid tussen essentiële en niet essentiële beroepen

09.09.2020

Het ministerieel besluit van 30 april wijzigde het ministerieel besluit van 23 maart over essentiële en niet-essentiële diensten.

Dit nieuw ministerieel besluit verandert niet de geest van het ministerieel besluit van 23 maart, maar omvat wel enkele nieuwigheden.

De vorige aanpassingen zorgden ervoor dat het Paritair Comité 329, beperkt tot zorg, welzijn (inclusief de hulpverleners en jeugdwelzijnswerkers), voedselbedeling, niet-commerciële radio en televisie en de monumentenwacht in de lijst essentiële beroepen is opgenomen.

Men verduidelijkte ook dat de verplaatsingen in het kader van vrijwilligerswerk binnen een organisatie van een cruciale sector of een essentiële dienst toegelaten is.

Wat zijn de belangrijkste elementen?

1. Telethuiswerk blijft aanbevolen bij alle niet essentiële bedrijven, welke grootte zij ook hebben, voor alle personeelsleden wiens functie zich ertoe leent.

Voor de functies waar telewerk niet kan toegepast worden, moeten de bedrijven de nodige maatregelen nemen om de naleving van de regels van social distancing te garanderen, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon. Deze regel is eveneens van toepassing op het vervoer georganiseerd door de werkgever.

>> Meer lezen over social distancing in de praktijk? Bekijk het nieuwsbericht van Unisoc

2. De ondernemingen nemen tijdig passende preventiemaatregelen om de maximale naleving van de regels rond social distancing te garanderen of, indien dit niet mogelijk is, een minstens gelijkwaardig niveau van bescherming te bieden.

Voor deze passende preventiemaatregelen verwijst het ministerieel besluit naar de generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan, aangevuld met richtlijnen op sectoraal en/of ondernemingsniveau, en/ of andere passende maatregelen die minstens een gelijkwaardig niveau van bescherming bieden. Collectieve maatregelen hebben altijd voorrang op individuele maatregelen.
Werkgevers die behoren tot de cruciale sectoren en de essentiële diensten en die hun activiteiten niet hebben onderbroken en die zelf al de nodige veiligheidsmaatregelen hebben genomen, kunnen de generieke gids als inspiratiebron gebruiken.

De passende preventiemaatregelen worden op organisatieniveau uitgewerkt en genomen rekening houdend met de regels van het sociaal overleg in de organisatie, of bij gebrek daaraan in overleg met de betrokken werknemers, en in overleg met de diensten voor preventie en bescherming op het werk.

Werkgevers, werknemers en derden zijn verplicht de geldende preventiemaatregelen toe te passen.

Wat betreft de controle op social distancing, waren tot nu toe enkel de politiediensten bevoegd om controle uit te oefenen. Het nieuwe ministerieel besluit brengt hier verandering in. Vanaf nu zijn de sociaal inspecteurs van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal overleg belast met het informeren en begeleiden van werkgevers en werknemers, en overeenkomstig het Sociaal Strafwetboek met het toezien op de naleving van de verplichtingen die gelden in ondernemingen.

3. Iedere gebruiker van het openbaar vervoer is vanaf de leeftijd van 12 jaar verplicht om de mond en de neus te bedekken met een masker of elk ander alternatief in stof, vanaf het betreden van het station, op het perron of een halte, in de bus, de (pre)metro, de tram, de trein of elk ander vervoersmiddel dat door de openbare overheid wordt georganiseerd.


De lijst met "essentiële" ondernemingen en diensten

Deze vind je hier in de bijlage bij het ministerieel besluit.

A contrario worden ondernemingen die niet op deze lijst staan als "niet-essentieel" beschouwd.

Samengevat:

Ondernemingen in PC 329 worden door de wetgever beschouwd als essentiële bedrijven wanneer het gaat om zorg, welzijn (inclusief de hulpverleners en jeugdwelzijnswerkers) en voedselbedeling en de monumentenwacht.

  • Als je een "niet-essentiële" onderneming bent in de zin van het ministerieel besluit, ben je verplicht om telewerk vanuit huis te organiseren.
  • Als dit niet mogelijk is, moet je de regels van sociale afstand respecteren (1,5 meter).
  • Als dit ook niet mogelijk is, moet je de deuren sluiten.

Anderen lazen ook dit:

Sociaal akkoord krijgt uitvoering in NAR-cao's

Vorige maand kwamen de sociale partners tot een akkoord over een heel deel maatregelen: van landingsbaan tot minimumlonen. Deze princiepsakkoorden moesten nog in regelgevende teksten gegoten worden. Nu heeft de NAR zijn huiswerk klaar: een reeks cao's werd deze week gepubliceerd.

De cao's nr. 150 tot nr. 159 werden deze week afgesloten. In dit artikel lijsten we de verschillende maatregelen kort op, waarna wordt doorverwezen naar de uitgebreide analyse van onze collega's bij Unisoc.

Corona - socio-economische maatregelen: verlenging van enkele werkloosheidsmaatregelen tot eind september 2021

In haar strijd tegen de coronapandemie verlengde de federale overheid de socio-economische maatregelen uit het eerste kwartaal van dit jaar eerder al tot 30 juni 2021 en voegde ze er een aantal nieuwe maatregelen aan toe. Een reeks werkloosheidsmaatregelen werden nu verder verlengd tot 30 september 2021.

In dit nieuwsbericht geven we je een overzicht van de relevante maatregelen voor onze sector.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!