Ga verder naar de inhoud

Corona: cheques blijven langer geldig

04.06.2020

Vanwege de coronacrisis en de inperkings- of sluitingsmaatregelen van de afgelopen maanden konden werknemers hun cheques niet of nauwelijks gebruiken. Om die reden heeft de regering ervoor gekozen om de geldigheidsduur te verlengen.

Het koninklijk besluit van 20 mei 2020 bepaalt dat:

  • de geschenk-, maaltijd- en ecocheques die in de periode maart tot en met juni 2020 vervallen, met 6 maanden worden verlengd.
  • de sport- en cultuurcheques, waarvan de vervaldatum 30 september 2020 is, verlengd worden tot en met 31 december 2020.

Mocht het nodig zijn, dan is een bijkomende verlenging van de geldigheidsduur voor maaltijdcheques, ecocheques en geschenkcheques mogelijk.

Bron: Koninklijk besluit van 20 mei 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders houdende de verlenging van de geldigheidsduur van de maaltijdcheques, ecocheques, geschenkcheques en sport/cultuurcheques als gevolg van de COVID-19-pandemie, Staatsblad 29 mei 2020.

Anderen lazen ook dit:

Modellen: maaltijdcheques

Organisaties die maaltijdcheques willen toekennen, moeten die toekenning regelen in een cao. Heeft jouw organisatie geen vakbondsafvaardiging of gaat het om kaderfuncties die normaal niet door een cao beoogd worden? Dan kun je de toekenning regelen in een schriftelijke individuele overeenkomst.

Modellen: ecocheques

Organisaties die ecocheques willen toekennen, moeten die toekenning regelen in een cao. Heeft jouw organisatie geen vakbondsafvaardiging of gaat het om kaderfuncties die normaal niet door een cao beoogd worden? Dan kun je de toekenning regelen in een schriftelijke individuele overeenkomst.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!