Ga verder naar de inhoud

Corona: akkoord sociale partners over omkadering alternatieve wijzen van stemming

19.11.2020

De sociale verkiezingen zullen plaatsvinden van 16 tot en met 29 november 2020 binnen de bijzondere Corona-context. Het is dan ook van belang dat er in de meest veilige omstandigheden kan worden gestemd.

In dit kader werd er aangeraden om zoveel mogelijk gebruik te maken van de wettelijke mogelijkheden, en akkoorden te sluiten inzake stemming per brief dan wel elektronische stemming vanaf de gebruikelijke werkpost. Teneinde hier maximaal en met rechtszekerheid op te kunnen inzetten, hebben de sociale partners een consensus gesloten over de specifieke omkadering van deze wijzen van stemming. De wet van 4 november 2020 creëert hiervoor nu het wettelijk kader en treedt retroactief in werking vanaf 14 oktober 2020.

De wet voorziet de volgende principes:

  1. Aan ondernemingen en organisaties die kandidaten hebben voorgedragen wordt de mogelijkheid gelaten om, ook na dag X+56, nog akkoorden te sluiten inzake elektronisch stemmen op afstand en stemming per brief. Zo nodig kan het aantal stembureaus en de verdeling van de kiezers over de stembureaus nog worden aangepast overeenkomstig dit akkoord.
  2. Een akkoord inzake stemming per brief kan, bovenop de 4 hypotheses voorzien bij wet, eveneens worden gesloten voor werknemers die op de dag van stemming in de onderneming aanwezig zijn, in geval de stemming ter plaatse omwille van Corona niet veilig kan worden georganiseerd.
  3. In geval van stemming per brief, kan er met de organisaties die kandidaten hebben voorgedragen een akkoord worden gesloten dat stembiljetten per brief die tot maximaal 5 kalenderdagen na het sluiten van de stemming toekomen, als geldig in aanmerking worden genomen bij de stemopneming. In dat geval wordt de stemopneming in feite verdaagd.
  4. In het geval van stemming per brief, kunnen de stembiljetten samen met de oproepingsbrief ook via een gewone prioritaire zending aan de kiezer worden bezorgd: een aangetekende zending is niet langer noodzakelijk, maar je moet wel het bewijs van de verzending kunnen leveren. De getuigen kunnen nauwlettend toezien op deze handeling.

Bron: Wet van 4 november 2020 inzake verschillende sociale maatregelen ingevolge de COVID-19-pandemie

Anderen lazen ook dit:

Model (huishoudelijk) reglement ondernemingsraad, cpbw en vakbondsafvaardiging

Maak goede afspraken voor een vlotte samenwerking met de vakbondsafvaardiging, het comité en de ondernemingsraad met deze modelreglementen.

Wetswijziging sociale verkiezingen gepubliceerd

Op 30 april 2019 publiceerde het Staatsblad de wetswijziging sociale verkiezingen. Die bepaalt niet enkel de periode waarin we in 2020 de sociale verkiezingen moeten organiseren, maar wijzigt ook de procedure licht. De referteperiode vervroegt, en ook interimmers hebben stemrecht.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!