Ga verder naar de inhoud

VIA6: meer opleidingsdagen voor organisaties met meer dan 20 medewerkers

09.11.2021

Als je organisatie meer dan 20 voltijdse equivalenten telt, dan ben je gebonden aan bepaalde vormingsinspanningen. Je moet dan op jaarbasis voor het collectief van de werknemers een minimaal aantal opleidingsdagen voorzien. In het kader van de VIA6-akkoorden kwamen we met de vakbonden voor PC 329.01 overeen dat dit aantal opleidingsdagen de komende jaren voorzichtig stijgt.

Waar komt dit vandaan?

In de Wet Werkbaar en Wendbaar Werk (de “Wet Peeters”) was er een algemeen kader vastgelegd voor de zogenaamde opleidingsinspanningen: het aantal dagen opleiding dat een werkgever moet voorzien voor de werknemers in de organisatie.

De wet legde het initiatiefrecht in handen van de sectorale sociale partners. Namen die geen beslissing? Dan gold er het algemene principe dat er voor elke vte in de organisatie 2 dagen per jaar aan opleiding moest worden voorzien.

In het kader van de VIA6-akkoorden hebben we nu met de vakbonden in PC 329.01 een akkoord gesloten om dit quotum verder op te trekken de komende jaren.

Dat groeipad ziet er als volgt uit:

  • vanaf 1 januari 2022: 2,5 dagen per vte;
  • vanaf 1 januari 2023: 3 dagen per vte;
  • vanaf 1 januari 2024: 3,5 dagen per vte;
  • vanaf 1 januari 2025: 4 dagen per vte;
  • vanaf 1 januari 2026: 4,5 dagen per vte;
  • vanaf 1 januari 2027: 5 dagen per vte

Voor welke werkgevers geldt dit?

Dit groeipad geldt enkel voor organisaties die meer dan 20 vte tellen. Om de 2 jaar geldt de gemiddelde tewerkstelling voor dat jaar als maatstaf. Voor de opleidingsinspanningen van 2021 en 2022 kijken we naar de gemiddelde tewerkstelling in 2020. Vanaf 2023 en 2024 wordt 2022 het referentiejaar.

Kleinere werkgevers blijven buiten het toepassingsgebied van deze sectorale regeling.

  • Werkgevers met in 2020 gemiddeld minder dan 10 vte moeten helemaal geen vormingsinspanningen naleven.
  • Werkgevers met in 2020 gemiddeld tussen 10 en 20 vte vallen onder een aanvullende regeling die via KB werd bekendgemaakt. Zij moeten gemiddeld 1 opleidingsdag per jaar per vte toekennen.

Ken je de gemiddelde tewerkstelling in het referentiejaar in je organisatie niet? Contacteer dan even je sociaal secretariaat.

Lees de integrale cao hier:

Anderen lazen ook dit:

VIA6: cao gesloten over 1,1% loonstijging

In uitvoering van het VIA6-akkoord sloten de sociale partners op 8 november 2021 een cao af over een loonstijging van 1,1%. Let op: dit geldt enkel voor werknemers die vallen onder PC 329.01 én in dienst zijn van een organisatie die de Vlaamse overheid structureel erkent en subsidieert. De cao treedt retroactief in werking vanaf 1 januari 2021.

Vakbondsactie 6 december 2021

Het gemeenschappelijk vakbondsfront diende een stakingsaanzegging in voor maandag 6 december 2021. Met deze nationale actiedag willen ze meer respect afdwingen voor de vakbondsrechten en syndicale vrijheid. Check onze FAQ over stakingen.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!