Ga verder naar de inhoud

Brusselse (steun)maatregelen in tijden van corona: een overzicht

02.11.2020

In dit nieuwsbericht lijsten we alle Brusselse steunmaatregelen op die relevant zijn voor onze leden

Laatste update: 2 november

nieuwe steunmaatregel voor Brusselse creatieve en culturele instellingen

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voert een nieuwe steunmaatregel in voor creatieve en culturele instellingen zonder winstoogmerk die negatieve gevolgen ondervinden van de coronacrisis. Voldoe je aan de voorwaarden, dan heb je recht op een eenmalige premie van 4.000 euro

Wie kan de compensatiepremie aanvragen?

De premie staat open voor Brusselse creatieve en culturele instellingen zonder winstoogmerk, die voldoen aan de volgende voorwaarden:

Je onderneming:

 • heeft een inkomstenverlies geleden door de toepassing van de maatregelen die werden genomen om de verdere verspreiding van Covid-19 in te dijken, en die de jaaromzet en de draagkracht met betrekking tot de vaste kosten beïnvloeden;
 • beschikt over minstens één bedrijfszetel op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 • heeft een sociaal oogmerk dat in de statuten is opgenomen en dat niet van economische en commerciële aard is;
 • voerde op 18 maart 2020 een activiteit uit die onder de NACE-codes vermeld in de bijlage bij het Besluit valt;
 • had op 18 maart 2020 ten hoogste vijf VTE's in loondienst;
 • beschikte niet over overgedragen winsten of niet-toegewezen reserves van meer dan 5.000 euro bij de afsluiting van de rekeningen op 31 december 2019;
 • heeft niet reeds de 2.000 euro steun ontvangen die is voorzien in het bijzondere machtenbesluit betreffende de steun tot vergoeding van de creatieve en culturele instellingen zonder winstoogmerk getroffen door de dringende maatregelen om de verspreiding van Covid-19 te beperken. Wie deze steun wel heeft ontvangen, krijgt automatisch een bijkomende premie van 2.000 euro toegekend.

Steunbedrag

Voldoet jouw onderneming aan de voorwaarden, dan heb je recht op een eenmalige premie van 4.000 euro. Heb je als Brusselse creatieve of culturele instelling zonder winstoogmerk echter al 2.000 euro steun ontvangen, dan ontvang je automatisch een bijkomende som van 2.000 euro.

Hoe aanvragen?

Je hebt nog tot 23 november 2020 om je steunaanvraag in te dienen via het formulier dat de dienst Brussel Economie en Werkgelegenheid bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel op haar website ter beschikking stelt

De Brusselse regering heeft op 19 maart beslist om een budget van 150 miljoen euro vrij te maken om de sectoren die het zwaarst getroffen zijn door de gevolgen van het Coronavirus te ondersteunen. Deze maatregelen zijn een aanvulling op de maatregelen die op Europees en federaal niveau zijn genomen.

Je kan de volledige uiteenzetting van de maatregelen hier raadplegen. De informatie en communicatie wordt gecentraliseerd en verspreid via 1819. Deze informatie is toegankelijk op www.1819.brussels of, rechtstreeks per telefoon door te bellen naar 1819. Er werd ook een tweetalige website opgericht, met daarop alle aanbevelingen en besluiten die de Brusselse regering neemt rond het coronavirus.t

We lijsten hieronder de belangrijkste maatregelen voor onze Brusselse leden op:

1. Een eenmalige premie van 4.000 euro per bedrijf dat naar aanleiding van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad verplicht moet sluiten en dat behoort tot een van de volgende sectoren:

 • Eet- en drinkgelegenheden (NACE-code 56);
 • Logies (NACE-code 55);
 • Reisbureaus, reisorganisatoren, reserveringsbureaus en
 • aanverwante activiteiten (NACE-code 79);
 • Recreatie- en sportactiviteiten (NACE-code 92 & 93
 • De praktische details voor het verkrijgen van deze premie zullen zo snel mogelijk op de pagina van 1819 worden gecommuniceerd.

2. Het Brussels Gewest schort de betaling van de city taks op voor het eerste semester van 2020 op.

3. Sterke ondersteuning van de cashflows van getroffen bedrijven door (via het Brussels Waarborgfonds) overheidsgaranties op bankleningen toe te kennen, voor een totaal bedrag van 20 miljoen euro

4. Een gedelegeerde opdracht voor finance&invest.brussels, met meer bepaald:

 • de mogelijkheid om een lening tegen een verlaagde intrestvoet toe te kennen aan de kernleveranciers van de horecasector, zodat zij de horecazaken een betalingstermijn kunnen bieden;
 • horecazaken met meer dan 50 personeelsleden krijgen de mogelijkheid om een lening tegen een verlaagde intrestvoet te bekomen.

5. Een opschorting van betalingsverplichting op de kapitaalaflossing van leningen toegekend door finance&invest.brussels aan bedrijven van de getroffen sectoren;

6. Versnelde of zelfs vervroegde verwerking, vastlegging en uitbetaling van economische-expansiesteun voor de horeca, de toeristische sector, de evenementensector en de culturele sector.

7. Versterkte begeleiding van bedrijven in moeilijkheden door hub.brussels, in samenwerking met het Centrum voor Ondernemingen in Moeilijkheden (COM), waarvan de financiering is verhoogd met 200.000 euro.

8. Voor de sociale economie: de Regering heeft ook ondersteunende maatregelen genomen voor de sector van de sociale inschakelingseconomie. De bedrijven van de sociale inschakelingseconomie, die normaal geen aanspraak kunnen maken op economische steunmaatregelen, zullen een beroep kunnen doen op alle maatregelen die genomen zijn om het Brusselse economische weefsel naar aanleiding van de coronacrisis te ondersteunen.

9. Wat betreft de evenementen die volledig of gedeeltelijk plaatsvinden van 1 maart tot en met 30 april 2020:

 • Voor evenementen die uitgesteld worden naar een later tijdstip in 2020, blijft de toegekende subsidie bestaan zonder dat het subsidiebesluit en het toegekende bedrag gewijzigd worden.
 • Voor afgelaste evenementen geeft de Regering toelating om deze subsidie te gebruiken om de facturen voor de reeds aangegane en niet annuleerbare uitgaven voor het evenement te vereffenen.

10. Wat betreft Sport, Gelijke Kansen en Sociale Cohesie:

 • Als voor een geannuleerd evenement kosten zijn aangegaan die niet teruggedraaid kunnen worden, hoeft de organisatie de subsidie niet terug te betalen.
 • Als het evenement wordt uitgesteld naar een latere datum hoeft je geen nieuwe aanvraagprocedure voor een subsidie op te starten. Ook de analyse van de verantwoordingstukken wordt versoepeld.

11. De Covid-premie

Als ondernemer met zetel in het Brussels Gewest die werd verplicht te sluiten, voldoet u mogelijks aan de voorwaarden voor de Covid-19-premie. Die is er voor ondernemingen in de toegelaten activiteitensector, met minder dan 50 VTE en een zetel in het Gewest.

Ontdek op www.premiecovid.brussels of u recht hebt op een premie van 4000€. Daar vindt u de modaliteiten en de tool die u automatisch naar het aanvraagformulier toeleidt (enkel als u aan de voorwaarden voldoet). De deadline voor de premieaanvraag is juni 2020.

12. Projectoproepen 2020: aangepaste deadlines

De lopende projectoproepen voor het jaar 2020 worden gehandhaafd! De deadline voor deelname aan bepaalde projectoproepen is verlengd. Samengevat:

 • Innovatieve projecten ontwikkeld door sociale en democratische ondernemingen - 15 april
 • Diversiteit en antidiscriminatie - 15 april
 • Be Circular - Be Brussels - 19 juni

Meer info en hoe in te schrijven vindt u hier.

Bronnen:

https://coronavirus.brussels/index.php/nl/

https://1819.brussels/nl/blog/faq-coronavirus-en-ondernemingen-antwoord-op-uw-meest-gestelde-vragen

https://rudivervoort.brussels/news_/pandemie-coronavirus-covid-19-de-brusselse-hoofdstedelijke-regering-neemt-ongeziene-economische-en-sociale-maatregelen/?lang=nl

http://werk-economie-emploi.brussels/nl/home?utm_source=sendinblue&utm_campaign=042020_Newsletter_externe_NLFR&utm_medium=email

Voor meer info over de Brusselse Inschakelingsondernemingen verwijzen we graag door naar de pagina van FeBIO: https://febiovzw.org/

0

Sociare

Ravensteingalerij 28 bus 3
1000 Brussel
Tel. 02/503.18.11
Fax. 02/514.57.36

info@sociare.be

helpdesk@sociare.be - enkel voor sociaal-juridische adviesvragen van leden

Socioculturele werkgevers verbinden, ondersteunen en versterken door advies, vorming en belangenbehartiging.

Meer info

MARBLES


Anderen lazen ook dit:

Corona: zwaar getroffen organisaties krijgen werkgeversbijdragen 3de kwartaal teruggestort

Goed nieuws voor werkgevers die financieel zwaar getroffen zijn door de coronacrisis: de RSZ gaat ervoor zorgen dat zij de netto betaalde rsz-werkgeversbijdragen van het derde kwartaal van 2020 terugbetaald krijgen. De premie geldt ook voor een aantal socioculturele organisaties die onder paritair comité 329 vallen.

Corona: mijn werknemer moet in quarantaine, wat nu?

Hoe je als werkgever moet omgaan met een quarantainemaatregel die jouw medewerker opgelegd krijgt, verschilt naargelang die het gevolg is van een hoog-risicocontact, een positief testresultaat of omdat de school, crèche of instelling van de kinderen sluit. In dit artikel doen we verschillende scenario's uit de doeken.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!