Ga verder naar de inhoud

PC 329.01: bijdrage 2020 voor sectorpensioen & Sluitingsfonds bekend

22.09.2020

In 2020 betaal je opnieuw een basisbijdrage van 0,02% aan het Fonds Sluiting Ondernemingen en een gemiddelde bijdrage van 0,23% voor het sectorpensioen.

De inning van de bijdrage sectorpensioen gebeurt in het 3de en 4de kwartaal aan 0,46%. De vrijstelling moet je uiterlijk op 15 april aanvragen.

Wat is het Sluitingsfonds?

Het “Fonds tot vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen ontslagen werknemers” (kortweg FSO) heeft als taak de werknemers te vergoeden die getroffen zijn door de sluiting van hun onderneming. Op de website van de RVA lees je er meer over.

Naast de basisbijdrage van 0,02% betaal je in 2020 opnieuw een bijzondere bijdrage aan het Sluitingsfonds, voor de financiering van de tijdelijke werkloosheid. In 2020 gaat het om een bijdrage van 0,10%, of 0,11% met loonmatiging waarvan de inning elk kwartaal gebeurt. Dit is een verlaging ten opzichte van het jaar ervoor.

Wat is het sectorpensioen?

  • Sinds 2008 betalen werkgevers die onder paritair comité 329.01 vallen en geen vrijstelling genieten, een bijdrage voor de sectorale pensioenpijler. Daarmee vormen zij een aanvullende financieringsbron voor het sectorpensioen, naast de dotatie die de Vlaamse overheid jaarlijks, sinds 2006, ter beschikking stelt.
  • Een protocol van 26 februari 2008, intussen gewijzigd en vervangen door een protocol van 14 oktober 2010, gesloten tussen de vakbonden en Verso, bepaalt dat een deel van de 0,25% loonkorting (op de door te storten bedrijfsvoorheffing) als werkgeversbijdrage naar het sectorpensioen gaat. De rest gaat naar de vzw-basisbijdrage voor het Sluitingsfonds.
  • Voor 2019 is de basisbijdrage voor het Sluitingsfonds 0,02% per kwartaal.
  • De rest – 0,23% (inclusief 8,86% rsz-bijdrage) – gaat dus opnieuw naar het sectorpensioen.
  • In tegenstelling tot de bijdrage voor het Sluitingsfonds betaal je de bijdrage voor het sectorpensioen alleen in het 3de en 4de kwartaal van 2020. 0,23% x 2 geeft een bijdrage van 0,46%.
  • De RSZ int de bijdrage automatisch, via je sociaal secretariaat, samen met de andere sociale bijdragen. Om de bijdrage formeel vast te leggen, sluiten wij vanuit Sociare jaarlijks een cao binnen PC 329.01.

Maar die bijdrage aan het sectorpensioen is dus niet verplicht?

Nee, organisaties kunnen elk jaar een vrijstelling krijgen van de verplichting om de werkgeversbijdrage voor het sectorpensioen door te storten, op voorwaarde dat zij:

  • een eigen pensioenplan hebben dat (qua werkgeversbijdragen) minstens gelijkwaardig is aan het aanvullend sectorpensioen,
  • een eigen pensioenplan hebben dat ontstaan is voor 6 juni 2005 (datum van het VIA3-akkoord)
  • een eigen pensioenplan hebben dat in gelijke mate van toepassing is op alle werknemers van de organisatie, en gehandhaafd blijft zonder waardevermindering.
  • de deadline van 15 april 2020 respecteren

Als gevolg van die vrijstelling bouwen de werknemers van zulke organisaties vanaf 2011 alleen een aanvullend (sector)pensioen op vanuit de toelagen die de Vlaamse overheid ter beschikking stelt, niet vanuit de werkgeversbijdragen.

Opgelet: Sinds 2013 bestaat de vrijstellingsmogelijkheid alleen nog voor organisaties die in 2012 al een vrijstelling genoten of in 2012 uitdrukkelijk voor de vrijstelling(mogelijkheid) vanaf 2013 kozen.

Meer info over het sectorpensioen in PC 329.01?

Anderen lazen ook dit:

Alle actuele bedragen op een rij

Een actueel totaaloverzicht van alle bedragen die voor jou als werkgever relevant zijn? Op deze pagina vind je ze alfabetisch gerangschikt terug.

FAQ: het sectorpensioen voor paritair comité 329.01

Eind 2011 gaven de sociale partners het startschot voor het aanvullend pensioenstelsel van de Vlaamse social profitsector. Sinds 2012 krijgen de rechthebbende werknemers van (onder andere) PC 329.01 jaarlijks een pensioenfiche en betaalt het Pensioenfonds aanvullende pensioenen uit. Wij verzamelden in deze FAQ enkele vragen die bij jou en je werknemers kunnen rijzen.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!