Ga verder naar de inhoud

Betaald Educatief Verlof en Vlaams Opleidingsverlof: loonplafond blijft 2.928 euro

26.03.2020

Voor het schooljaar 2019-2020 (1 september - 31 augustus) bedraagt het maximum te betalen loon voor een voltijdse werknemer die Betaald Educatief Verlof of Vlaams opleidingsverlof opneemt 2.928 euro (op maandbasis).

Je mag dit loonplafond toepassen wanneer een werknemer educatief verlof opneemt, maar je bent het als werkgever niet verplicht.


Bron: Koninklijk besluit van 15 maart 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 - Toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, bl. 18334. Staatsblad 26 maart 2020

Anderen lazen ook dit:

Fiscale fiche 281.10: vanaf inkomstenjaar 2022 bedragen kostenvergoedingen vermelden

De fiscus wil meer zicht krijgen op de kostenvergoedingen die je als werkgever aan je werknemers toekent. Vanaf 2022 zal je dus exacte bedragen moeten invullen op de fiche 281.10.

Je personeel informeren over het ontslag van een ex-werknemer: wat mag je zeggen en wat niet?

Je ontslaat een werknemer en wil je personeel daarover informeren. Hoe ver mag je daarin gaan?

In een recente beslissing heeft de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) zich over die vraag moeten buigen, nadat twee werknemers een klacht hadden ingediend. Ze verweten de werkgever aan de andere werknemers gecommuniceerd te hebben over hun ontslag en de omstandigheden daarvan. De conclusie van de GBA: communiceer enkel wat strikt noodzakelijk is voor een passend personeelsbeleid.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!