Ga verder naar de inhoud

Betaald Educatief Verlof en Vlaams Opleidingsverlof: loonplafond blijft 2.928 euro

26.03.2020

Voor het schooljaar 2019-2020 (1 september - 31 augustus) bedraagt het maximum te betalen loon voor een voltijdse werknemer die Betaald Educatief Verlof of Vlaams opleidingsverlof opneemt 2.928 euro (op maandbasis).

Je mag dit loonplafond toepassen wanneer een werknemer educatief verlof opneemt, maar je bent het als werkgever niet verplicht.


Bron: Koninklijk besluit van 15 maart 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 - Toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, bl. 18334. Staatsblad 26 maart 2020

Anderen lazen ook dit:

Loongrens BEV en VOV op 2.987 euro voor schooljaar 2020/2021

Een werknemer die een opleiding volgt en daarvoor betaald educatief verlof of Vlaams opleidingsverlof opneemt? Je mag het brutoloon van die werknemer tijdens de uren opleidingsverlof die worden genomen, beperken tot een bepaald plafond.

Attest opgenomen betaald educatief verlof bij uitdiensttreding in de loop van het schooljaar

Attest opgenomen BEV wanneer werknemer uit dienst gaat

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!