Ga verder naar de inhoud

Persoon die steun verleent aan slachtoffer van discriminatie heeft nu recht op dezelfde bescherming

19.04.2021

Op aandringen van Europa heeft ook Vlaanderen de antidiscriminatiebepalingen voor een evenredige participatie op de arbeidsmarkt uitgebreid. Vanaf nu geniet ook de persoon die steun verleent aan het slachtoffer van discriminatie op de werkvloer dezelfde bescherming als het slachtoffer zelf. Het gaat om zowel formele als informele steun.

Waarom kwam deze nieuwe regelgeving tot stand?

In 2015 was de Europese Commissie van oordeel dat de regelgeving waarin België bescherming tegen represailles voorzag te beperkt was. De gebruikte terminologie was niet ruim genoeg om ook andere personen die het slachtoffer verdedigden te beschermen. De Belgische regelgeving voorzag alleen in een bescherming van de betrokkenen met een contractuele relatie en van formele getuigen. Dit was geen correcte omzetting van de Europese richtlijn 2006/54.

In het arrest Hakelbrecht trad het Europees Hof van Justitie dat oordeel bij in juni 2019. Daaropvolgend bracht de Europese Commissie de uitspraak van dat arrest in september 2019 terug onder de aandacht, waarna het Waalse Gewest, de Franse Gemeenschap, het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en de Duitstalige Gemeenschap hun regelgeving hebben aangepast. Met dit decreet zorgt Vlaanderen nu ook voor een correcte omzetting.

Wat houdt de nieuwe regelgeving concreet in?

Als een werkgever met represaillemaatregelen reageert op een melding, klacht of procedure rond discriminatie binnen de organisatie, dan was er al bescherming voorzien voor:

  1. het slachtoffer van de discriminatie;
  2. de personen die een slachtoffer van discriminatie vertegenwoordigen;
  3. en de personen die voor een slachtoffer getuigen tijdens een procedure.

Nu is de tweede categorie uitgebreid. De decreetgever formuleert de categorie ruimer als ‘personen die aan een slachtoffer van discriminatie steun verlenen door het slachtoffer te verdedigen of te vertegenwoordigen’. Met de verwijzing naar ‘steun verlenen’ wordt zowel formele als informele steun bedoeld. De ondersteuners kunnen collega’s van de werknemer zijn, maar ook bijvoorbeeld vakbondsafgevaardigden.

Werkgevers die met represaillemaatregelen reageren tegen “een persoon die een slachtoffer van discriminatie steun verleent door het slachtoffer te verdedigen of te vertegenwoordigen, of door voor het slachtoffer te getuigen”, lopen het risico om te worden veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding.

Bron:

Decreet van 19 maart 2021 tot wijziging van artikel 12 van het decreet van 8 mei 2002 houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt en artikel 38 van het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid,BS 30 maart 2021, p. 30533.

Anderen lazen ook dit:

Corona: organisaties uit de evenementensector betalen minder RSZ-werkgeversbijdragen in het 2de en 3de kwartaal

Ben je werkgever in de evenementensector? Dan kom je onder bepaalde voorwaarden in aanmerking om minder RSZ-werkgeversbijdragen betalen voor het 2de en 3de kwartaal van 2021. Dat heeft de regering onlangs beslist, omdat deze sector zwaar getroffen is door de beperkende maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. In dit artikel vind je alle details terug over deze doelgroepvermindering terug.

Deadline: jaarrekening neerleggen bij de Nationale Bank

Moeten we onze jaarrekening neerleggen bij de Nationale Bank of de griffie? En wat als we de deadline van eind juli 2020 niet halen omdat we onze Algemene Vergadering moesten uitstellen vanwege corona? Goed om te weten: je krijgt dan maximaal 10 weken uitstel.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!