Ga verder naar de inhoud

Medewerkers mogen afwezig zijn voor coronatest met behoud van loon

23.11.2021

De NAR heeft met spoed een cao afgesloten die werknemers het recht geeft om afwezig te zijn van het werk met behoud van loon als zij zich moeten laten testen op COVID-19. Die cao komt er naar aanleiding van de Self Assessment Test die de overheid heeft voorzien.

Cao nummer 160 is in werking getreden op 19 november 2021 en is van toepassing tot 28 februari 2022. Je leest er alles over in dit artikel.

Self Assessment Testing

De overheid stelt online een Self Assessment Testing-vragenlijst ter beschikking van de burgers. Door deze vragenlijst in te vullen, kan je te weten komen of een echte test op COVID-19 aangewezen is.

Heb je milde symptomen die zouden kunnen wijzen op COVID-19? Dan kan je na het invullen van de vragenlijst zelf een activatiecode aanmaken om gratis een test op het coronavirus te laten afnemen.

Gerechtvaardigde afwezigheid voor coronatest

Krijgt je werknemer op basis van de Self Assessment Test het advies om zich te laten testen op een mogelijke besmetting met het coronavirus? Dan zal die hiervoor een attest afgeleverd krijgen via de tool.

Dit attest geldt als afwezigheidsattest en bewijs voor de werkgever, waarmee de werknemer afwezig mag zijn van het werk met als doel zich te laten testen. Het attest vermeldt de dag en het uur waarop de activatiecode voor de test wordt uitgegeven.

Voor de duur van de toegestane afwezigheid moet er een onderscheid gemaakt worden tussen werknemers die wel en niet kunnen telewerken.

Piste 1: werknemer kan telewerken

Werknemers die kunnen telewerken mogen voor een korte periode afwezig zijn van het (tele)werk om de test te laten uitvoeren, terwijl zij thuis in quarantaine blijven. De werknemer blijft verder gewoon telewerken tot het resultaat van die test er is. Wel iets om rekening mee te houden: er geldt een maximumduur van 36 uur vanaf het aanmaken van het afwezigheidsattest door de Self Assessment Testing Tool.

Het telewerk wordt (verder) uitgevoerd volgens de afspraken/overeenkomst die je hierover hebt gemaakt met de werknemer. Afhankelijk van de situatie is dit dus volgens de policy overeenkomstig cao nr. 149 betreffende het coronatelewerk, de telewerkovereenkomst afgesloten in het kader van cao nr. 85 over structureel telewerk of occasioneel telewerk overeenkomstig de Wet werkbaar en wendbaar werk uit 2017.

Piste 2: werknemer kan niet telewerken

Werknemers die niet kunnen telewerken mogen afwezig zijn van het werk gedurende de tijd die nodig is om een coronatest te laten afnemen én terwijl ze het resultaat van die test afwachten. Wel iets om rekening mee te houden: er geldt een maximumduur van 36 uur vanaf het aanmaken van het afwezigheidsattest door de Self Assessment Testing Tool.

Verplichtingen van de werknemer

Medewerkers moeten je onmiddellijk op de hoogte brengen van hun afwezigheid om zich te laten testen op corona. Bovendien moeten ze jou als bewijs het afwezigheidsattest bezorgen dat in de Self Assesment Testing tool verschijnt.Medewerkers mogen de afwezigheid van het werk enkel gebruiken voor het doel waarvoor het is toegestaan.Medewerkers moeten zich zo snel mogelijk laten testen bij de instantie waarbij ze het testresultaat het snelst ontvangen. Daarnaast moet die zich op een redelijke afstand van de woon, verblijf- of werkplaats van de medewerker bevinden.Van zodra ze hun testresultaat ontvangen, moeten medewerkers jou als werkgever inlichten over de hervatting van het werk of verdere afwezigheid.

Privacy en GDPR

Omwille van privacyredenen is de werknemer niet verplicht om de ingevulde vragenlijst van de Self Assessment Testing Tool en/of het resultaat van de test mee te delen aan de werkgever.

Betaalde afwezigheid

Deze afwezigheid van de werknemer is een gerechtvaardigde afwezigheid met behoud van loon. Bij de berekening van het loon hou je rekening met de uren van afwezigheid en pas je de wetgeving inzake feestdagen toe. Deze afwezigheid wordt ook als effectieve arbeid beschouwd.

Beperkte toepassing: kan maar 3x

Gedurende de geldigheidsduur van de cao kunnen medewerkers slechts driemaal gebruik maken van deze mogelijkheid van gerechtvaardigde afwezigheid met behoud van loon. Vanaf de vierde keer moeten ze rechtstreeks contact opnemen met hun huisarts, die zo nodig een quarantaine-attest of een arbeidsongeschiktheidsattest zal afleveren. Deze beperking is opgenomen om mogelijk misbruik door werknemers te voorkomen.

Let wel: driemaal betekent niet noodzakelijk drie dagen. In extreme gevallen kan het neerkomen op alle arbeidstijd die valt binnen de periodes van 3 x 36 uur.

Gevolgen van het testresultaat

  • Als medewerkers negatief testen, dan hervatten ze uiteraard het werk. Tenzij de werknemer arbeidsongeschikt zou zijn om een andere reden.
  • Als medewerkers positief testen, dan zal de behandelend arts bepalen of de werknemer een quarantaine-attest krijgt of een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid.
    • Krijgen medewerkers een quarantaine-attest? Dan kunnen ze naargelang de situatie verder telewerken of beroep doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona.
    • Zijn de medewerkers arbeidsongeschikt? Dan gelden verder de gewone regels bij arbeidsongeschiktheid.

Volgende situaties vallen niet onder het toepassingsgebied van cao nr.160:

  • de werknemer vertoont ernstige symptomen, behoort tot een risicogroep of zijn/haar gezondheidstoestand gaat snel achteruit. Hij/zij zal door de Self Assessment Testing Tool het advies krijgen om contact op te nemen met een arts;
  • de werknemer voelt zich, ongeacht de aard van zijn symptomen, te ziek om te kunnen gaan werken. De werknemer moet een arts raadplegen voor een medisch onderzoek om zijn arbeidsongeschiktheid te laten vaststellen;
  • de werknemer moet zich laten testen omdat hij een hoogrisicocontact had, omdat hij/zij een geldig Covid Safe Ticket (CST) wil bekomen of om te reizen;
  • de werknemer is asymptomatisch, maar wordt na een positief testresultaat in quarantaine geplaatst, omdat hij/zij arbeidsgeschikt is en zich niet naar het werk mag begeven. Deze werknemer krijgt een quarantaine-attest en kan het werk verderzetten indien hij/zij kan telewerken. Is dit niet mogelijk, dan kan deze werknemer beroep doen op een uitkering tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona.

Anderen lazen ook dit:

Opnieuw strengere coronaregels: brede mondmaskerplicht en verplicht telewerk

Als gevolg van de stijgende coronacijfers worden ook de coronaregels opnieuw strenger. Naast een brede mondmaskerplicht wordt telewerk terug verplicht. Het Overlegcomité wil zo vermijden dat het gezondheidssysteem totaal overbelast geraakt, terwijl het onderwijs en onze economie zo normaal mogelijk blijft functioneren.

UPDATE: het Overlegcomité van 26 november 2021 nam bijkomende maatregelen.

Deadline: decemberafrekening

Als een bediende in 2021 minder ging werken, betaal je in december 2021 de verloren vakantierechten uit. Dat heet de decemberafrekening. We illustreren het met een fictief voorbeeld.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!